https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-zachrana-vzacnych-druhu-na-naceratickem-kopci-pokracuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Bývalý tankodrom dnes zachraňují kozy

16.5.2014 15:34 (Blíž přírodě)
Načeratický kopec je opuštěný vojenský tankodrom. Vojenská činnost zde v minulosti vytvořila rozsáhlé plochy řídkých trávníků a míst s obnaženým substrátem.
Načeratický kopec je opuštěný vojenský tankodrom. Vojenská činnost zde v minulosti vytvořila rozsáhlé plochy řídkých trávníků a míst s obnaženým substrátem.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Načeratický kopec je opuštěný vojenský tankodrom na Znojemsku. Vojenská činnost zde v minulosti vytvořila rozsáhlé plochy řídkých trávníků a míst s obnaženým substrátem. Lokalita je dnes známá především mezi entomology, kteří zde zaznamenali přítomnost vzácných brouků, jako jsou různí krasci, stepní mandelinky a nosatci, motýlů a dalších skupin hmyzu. O udržení vzácného stanoviště se dnes místo tanků starají stáda koz a ovcí.
 

Záchrana Načeratického kopce pokračuje již třetím rokem. Vede ji Beleco v rámci projektu „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“. Ekologové v květnu zahájili další fázi managementu lokality metodou pastvy ovcí a koz, která probíhá zároveň s odstraňováním náletových křovin. Na první pohled zdevastované bývalé vojenské prostory jsou totiž významným útočištěm vzácných druhů rostlin a živočichů a Načeratický kopec není výjimkou. Proto patří mezi evropsky významné lokality, které jsou součástí soustavy Natura 2000.

„Prozatím bylo vyčištěno přes 5 ha plochy a v letošním roce předpokládáme úpravy ve stejném rozsahu,“ upřesňuje zoolog a vedoucí projektu Pavel Marhoul ze spolku Beleco a pokračuje: „Navazující fáze – pastva ovcí a koz – zlepšuje druhovou skladbu travních porostů, a tím podporuje rozvoj cenné flóry a fauny. V lokalitě se totiž vyskytují rostliny a živočichové, jež se objevují na červených seznamech ohrožených druhů – například vzácní brouci, jako jsou krasci, stepní mandelinky či nosatci, dále třeba ještěrka obecná, kudlanka nábožná, modrásek kozincový nebo užovka hladká; z ohrožených rostlin pak například koniklec velkokvětý, pryskyřník ilyrský nebo smil písečný.“

„Zachování druhové jedinečnosti a rozmanitosti a šíření osvěty v oblasti ochrany přírody představují jedny z cílů programu NET4GAS Blíž přírodě, v rámci kterého proto projekt Natura v zeleném od roku 2012 podporujeme,“ říká Zuzana Kučerová z NET4GAS.

Působením vojenské činnosti došlo na lokalitě k vytvoření pestré mozaiky biotopů, kde se střídá obnažená půda se zarůstajícími plochami. V 90. letech armáda tankodrom opustila, Načeratický kopec začal zarůstat náletovými dřevinami a vzácné druhy se dostaly do ohrožení.

Projekt Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností je kromě Načeratického kopce realizován na dalším pilotním území, Blšanském chlumu nedaleko Loun v Ústeckém kraji. Podrobné informace o projektu najdete na internetových stránkách www.blizprirode.cz.

Projekt „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“ je zaměřen na obnovu přírodovědně cenných biotopů v místech, která dříve formovaly vojenské aktivity. Pilotní lokality Načeratický kopec a Blšanský Chlum jsou od počátku 90. let 20. století bez vojenských zásahů. Jejich plochy zarůstají a přírodně degradují. I přesto ale obě patří mezi mimořádně cenná území s vysokou šancí na obnovu. Jejich hodnotu prokazuje i jejich zařazení mezi evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000. Projekt realizuje spolek Beleco (dříve pod názvem DAPHNE ČR) za podpory programu NET4GAS Blíž přírodě.

Smyslem projektu je zlepšit na lokalitě Načeratický kopec stav xerotermních (teplomilných) stanovišť, která jsou vzhledem k rozloze ojedinělá v rámci Znojemska. Rekonstruovat teplomilné širokolisté a stepní trávníky na lokalitě Blšanský Chlum nedaleko Loun. Stabilizovat populace stepních druhů rostlin a živočichů vázaných na teplomilná stanoviště na obou cílových lokalitách, z nichž některé se objevují na červených seznamech ohrožených druhů. Zvýšit informovanost široké veřejnosti o významu ochrany a péče o opuštěné vojenské prostory.

Více informací najdete na www.blizprirode.cz.


reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist