https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/anketa-jak-se-k-tematum-zivotniho-prostredi-stavi-strany-v-jihoceskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anketa: Jak se k tématům životního prostředí staví strany v Jihočeském kraji?

6.10.2016 09:29 | PRAHA (Ekolist.cz)
Nedostavěná dálnice D3. Jedno z velkých témat Jihočeského kraje.
Nedostavěná dálnice D3. Jedno z velkých témat Jihočeského kraje.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | me / Wikimedia Commons
Redakce Ekolistu oslovila jednotlivé politické strany s několika dotazy ohledně jejich vztahu k tématům životního prostředí. Odpověděli nám Jiří Zimola (ČSSD), Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY), Filip Holzer (Strana Zelených), Irena Steinhauserová (Svobodní) a Radka Maxová (ANO).
 

Při posledních krajských volbách patřila mezi dominantní témata dostavba dálnice D3 (a rychlostní R3), problematika vedení a směřování NP Šumava, dostavba Temelína a případné budování úložišť jaderného odpadu. Jaké k těmto tématům dnes prosím zaujímáte stanovisko?

Jiří Zimola (ČSSD)

Dostavbu dálnice D3 samozřejmě vnímáme jako prioritu. Jak již bylo řečeno, bez kvalitní dálnice zůstáváme krajem druhé kategorie. Pokud chceme zvýšit příjmy z turistického ruchu a nalákat sem investory, je pro nás dobrá dopravní dostupnost více než důležitá. Jako kraj musíme vyvíjet mnohonásobně větší úsilí, abychom se s tímto handicapem vyrovnali. Z krajské úrovně máme bohužel jen velmi málo možností, jak dostavbu dálnice urychlit. Dálnice jsou v kompetenci státu, nikoli krajů. Vedení kraje však vyvíjí na Ředitelství silnic a dálnic neustálý nátlak, aby dálnice D3 stála na vrcholu žebříčku dopravních priorit. Naše snaha se ukazuje jako účinná, takže mohu s potěšením konstatovat, že na všech úsecích dálnice od Mezna po Budějovice se staví. Do dvou let bude hotový úsek do Úsilného. Pokud se příští rok podaří zahájit práce na obchvatu Budějovic, tak by měly práce na jihočeském úseku dálnice skončit do roku 2021.

Budoucnost Národního parku Šumava vidím v jeho dalším otevírání veřejnosti při maximální snaze o zachování ochrany přírody. Šumava by měla být zachována zelená i pro další generace, přičemž tyto generace by měli mít možnost její krásu vidět a ocenit. Šumava nesmí být laboratoří nezodpovědných ekologistů a i proto jsem zastánce toho, aby měla vlastní zákon. Zapomíná se, že na Šumavě žijí vedle tetřevů i lidé a těm musíme pomáhat. Se zásahy v 1. zóně nesouhlasím, ale otázkou zůstává, jak velká by tato zóna měla být.

Co se týče budování úložišť jaderného odpadu, vnímám určitě jako výbornou zprávy, že dvě místa, která byla v rámci jižních Čech vytipována, jsou ze hry. Těší to nejen nás, kteří jsme velmi dlouho o toto rozhodnutí z našich pozic usilovali a z mnoha úrovní na tomto cíli spolupracovali, ale především je to skvělé pro všechny Jihočechy Je velmi důležité přemýšlet o nejkrásnějším českém kraji z dlouhodobého pohledu tak, aby zůstal i nadále především čistým vzorem oddychového a turistického regionu a je velmi potěšující, že tento názor po vyslyšení našich argumentů prozíravě sdílí také pan ministr Mládek. Je však otázkou, nakolik je dlouhodobě potřebné plánování výstavby hlubinného úložiště, zejména s ohledem na dynamický rozvoj nových vědeckých poznatků.

Chceme dostavět Temelín, ale nechceme úložiště jaderného odpadu. Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY)
Chceme dostavět Temelín, ale nechceme úložiště jaderného odpadu. Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY)
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY)

Když to vezmu popořadě. Podporujeme dostavbu dálnice D3 i navazující R3 v co možná nejkratším termínu, samozřejmě tak, aby se to neprojevilo na její kvalitě. Zároveň upozorňujeme, že nelze pomíjet ani dostavbu D4. Jsme také pro další rozvoj v NP Šumava srdcem i rozumem. Řídíme se mottem: Šumava pro lidi, ne pro kořistnické developery. Jaderné energetice dáváme zelenou. Souhlasíme s dostavbou JE Temelín, projekt však musí být rentabilní a být v souladu s energeticko-bezpečnostní strategií České republiky. Jsme naopak proti vybudování úložiště jaderného odpadu v Jihočeském kraji.

Filip Holzer (Strana zelených)

V současné době jsou rozestavěné nebo se připravují některé úseky dálnice D3, kde kapacita čtyřpruhu není a ještě dlouho nebude dopravně odůvodněná, ale nemá smysl přípravné práce zastavovat. Je třeba urychleně vybudovat východní obchvat Českých Budějovic, přičemž i ten by stačil v první fázi jen ve dvojpruhu.

Výstavba na jih od MÚK Dolní Třebonín je víceméně zbytečná - doporučujeme místo ní urychleně odstranit bodové závady jako je kaplické nádraží, netřebický kopec a průtah Netřebicemi a samozřejmě nebezpečný úsek u Nažidel.

Na Šumavě je dost místa pro poměrně přísnou ochranu "divočiny" i pro důstojný život tamních obyvatel. (Martin Holzer, Strana zelených)
Na Šumavě je dost místa pro poměrně přísnou ochranu "divočiny" i pro důstojný život tamních obyvatel. (Martin Holzer, Strana zelených)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | NP Šumava

Vedení a směřování NP Šumava nemá být prvotně politickou otázkou. Udržitelný rozvoj a respektování zákonů by měly mít širokou podporu všech politiků. Na Šumavě je dost místa pro poměrně přísnou ochranu "divočiny" i pro důstojný život tamních obyvatel.

Výstavba dalších jaderných bloků v Temelíně (i kdekoliv jinde v ČR) je zbytečná a hlavně nezodpovědná z mnoha hledisek včetně ekonomického.

Proces hledání místa pro hlubinné úložiště vysoce aktivního jaderného odpadu v ČR je třeba začít znovu s respektem k postojům místních obyvatel a obcí a hlavně s důslednou snahou o nastolení a zachování důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Irena Steinhauserová (Svobodní)

Dostavba dálnice D3 a rychlostních silnic je i nadále prioritou, která podmiňuje rozvoj Jihočeského kraje. Rychlá a přímočará dálniční síť je mnohem ekologičtější, než mraky kamionů a aut ploužících se po úzkých klikatých silničkách krásnou jihočeskou krajinou. Silnice, kde se jezdí rychle, bez zbytečného zdržování a tím s úsporou paliva jsou příznivé k životnímu prostředí. Navíc vedou mimo obce a neznečišťují v nich vzduch.

Dostavbu Jaderné elektrárny Temelín považuji za důležitou. Je to nejlevnější a nejekologičtější zdroj elektřiny. (Irena Steinhauserová, Svobodní)
Dostavbu Jaderné elektrárny Temelín považuji za důležitou. Je to nejlevnější a nejekologičtější zdroj elektřiny. (Irena Steinhauserová, Svobodní)
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Šumavu si spojuji s dětstvím u babičky, protože jsem tam trávila každé prázdniny. Zachování NP Šumava je důležité. Nesmíme ale zapomínat, že tam žijí lidé, pro které je domovem. Oni tam žijí, pracují, pro ně to není skanzen. Jsem pro zvýšení pravomocí obcí v NP, které podpoří rozumný rozvoj a zpřístupní park široké veřejnosti. Navíc lesy na Šumavě nejsou žádný původní porost, jak se často mylně uvádí. Jde o smrkovou monokulturu. Řešením je postupná výsadba původních dřevin.

Dostavbu Jaderné elektrárny Temelín považuji za důležitou. Je to nejlevnější a nejekologičtější zdroj elektřiny. Slouží jako základní zdroj celé energetické soustavy. Pokud je někde navrženo úložiště jaderného odpadu, tak zůstává na na místních lidech, jestli budou souhlasit s umístěním. Vhodných míst z hlediska geologie je nedostatek. Bezpečnost úložiště se přísně sleduje a úložiště znamená velmi dobrý dlouhodobý finanční přínos pro dotčené obce. Jak úložiště, tak jaderná elektrárna představují řadu pracovních příležitostí a finanční přínos pro obyvatele kraje. Pouze impozantní chladící věže budí strach z neznáma, způsobují mnohé nemoci.

Radka Maxová (ANO)

My jsme se minulých krajských voleb ještě neúčastnili. Fakt, že Vámi uvedené problémy slibovalo vyřešit současné i minulé vedení kraje a také všechny kandidující strany, jejichž určité procento je součástí zastupitelstva kraje a stále jsou tyto věci nedořešené a aktuální svědčí o tom, že „něco je špatně“. Nemohu k tomu říci nic jiného než, že souhlasím s tím, že výsostným dopravním problémem je nadále výstavba dálnice D3 a D4, jakož i dostavba mnoha jihočeských obchvatů. A nesmíme zapomínat, že dopravní součástí je i splavnění Vltavy, např. z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou, které se téměř nevyužívá a občané to kritizují.

I nejasný horizont výstavby dalšího jaderného bloku Temelín je evergreenem. Ale je zde i problematika bezpečnosti kraje, zdravotnictví, sociálních služeb, cestovního ruchu a v neposlední řadě samozřejmě zachování rázu krajiny. Problém vidím především v tom, že současné i ta bývalá vedení vytvářela především stohy koncepcí, analýz a papírů, ale chybí jim neustále tah na branku a smysluplná komunikace především se starosty menších obcí. Je třeba věci dodělávat, nikoliv o nich jen mluvit. Když to nejde touto cestou, musí to jít jinou. Nestačí se spokojit s tím, že jsem vykopla míč do brány, která je daleko a ani jsem si neověřila, jestli tam padnul. Vždy se najde víc těch, kteří říkají, proč to nejde. Já mám ráda lidi, kteří přijdou na to, proč a jak to jde a udělají to.

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

Existuje dnes nějaké téma v oblasti životního prostředí na úrovni kraje, které je podle Vás momentálně nejaktuálnější?

Jiří Zimola (ČSSD)

Tématem, které aktuálně řešíme, je likvidace nelegální skládky v Hůrách. Poté, co zde loni v létě vznikl požár, který vážně ohrozil zdraví lidí z okolních obcí, zažádal Jihočeský kraj úspěšně o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Díky příspěvku ve výši téměř šest a půl milionu korun tak bude skládka do konce března 2017 kompletně zlikvidována. Problémem je obdobná situace ve Lhenicích.

Kraj bude muset vymyslet, jak bude od roku 2024 nakládat s komunálními odpady. Na skládky to nepůjde.
Kraj bude muset vymyslet, jak bude od roku 2024 nakládat s komunálními odpady. Na skládky to nepůjde.

Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY)

Aktuální je řešení otázky, kam s odpady, neboť od roku 2024 již nebude možné ukládat na skládky neupravený směsný komunální odpad. Stále je aktuální energetická bezpečnost. Skoro v každém větším jihočeském městě je teplárna. Pokud by byly vytvořeny ostrovní systémy, právě teplárny by v případě rozsáhlého a dlouhodobého výpadku proudu mohly dodávat silovou elektřinu pro vymezenou krizovou infrastrukturu a společnost by nadále fungovala.

Filip Holzer (Strana zelených)

Není jednoduché to určit, ostatně je otázka, co je myšleno "úrovní kraje". Nicméně máme dva "kandidáty": jednak péče o půdu, zejména o její kvalitu, jednak schopnost krajiny (včetně měst) zadržovat vodu a udržovat ji v dostatečné míře v místním "malém" koloběhu.

Irena Steinhauserová (Svobodní)

Dálnice, silnice, dostavba Temelína.

Radka Maxová (ANO)

Předpokládám, že Váš dotaz, zcela logicky, směřuje na Šumavu. Je to jedna z nejcennějších přírodních lokalit a my ji musíme zachovat. O tom snad nikdo nepochybuje. Také ale víme, že potřebujeme, aby se šumavská místa nevylidnila. Takže to, co si kladu za úkol je řešení otázky, jak skloubit zachování vzácného přírodního místa s reálným životem lidí v jednotlivých obcích, dokonce i na místech, kde „lišky dávají dobrou noc“. A s tím samozřejmě souvisí – zcela jednoznačně - podpora turistiky. Musím se přiznat, že mně samotné se velmi líbí nápady typu „stezek v korunách stromů“, protože dle mého nezasahují tolik do rázu krajiny a na své „přírodní obchůzce“ máte možnost seznámit se s celou řadou zajímavostí, které poskytují obraz krajiny, ve které se nalézáte, aniž byste je nějakým způsobem hrubě narušil.

Přijde Vám naopak nějaké téma (ve vztahu k ŽP) v Jihočeském kraji dosud neprávem opomíjené? Které? Nehodláte se mu třeba ve zvýšené míře věnovat?

Jiří Zimola (ČSSD)

Životní prostředí se snažíme chránit na všech úrovních. Jsme si však vědomi toho, že prostor pro zlepšení je vždycky. Konečně, kdyby bylo všechno hotovo, byly bychom tu zbyteční. Aktuálně je například nutno dořešit ekologicky zatíženou oblast Obalovny Milevsko. Akce už mohla být realizována dávno, projektovou dokumentaci i studii proveditelnosti spolu s žádostí o dotaci zpracoval státní podnik DIAMO. Změnou pravidel čerpání evropských dotací bohužel došlo k situaci, že byl tento podnik ze seznamu možných příjemců dotací vyloučen. Vzhledem k tomu, že na projektu již pracoval a má v oblasti sanací mnohaleté zkušenosti, žádáme o přehodnocení nových pravidel tak, aby státní podnik DIAMO mohl být opět žadatelem o dotaci. Pokud se to podaří, mohla by sanace této významné ekologické zátěže být ukončena v horizontu jednoho roku.

Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY)

Náš kraj pokulhává v zavádění integrovaného systému regionální dopravy, přitom jiným krajům se to podařilo, například Jihomoravskému. Jedna třetina znečištění ovzduší pochází z dopravy. Budou-li lidé moci pohodlně cestovat veřejnou dopravou, zkvalitní se lidem život i životní prostředí v našem kraji. Celkově se v našem kraji nedostává moc sluchu chytrým řešením, která často za málo peněz přinášejí zlepšení života.

Stav naprosté většiny jihočeských rybníků je ostudný (Filip Holzer, Strana zelených). Ilustrační snímek
Stav naprosté většiny jihočeských rybníků je ostudný (Filip Holzer, Strana zelených). Ilustrační snímek
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Filip Holzer (Strana zelených)

Ano, je dokonce víc takových, ale dvě považujeme za obzvlášť důležitá či spíše ostudná:

1) stav naprosté většiny jihočeských rybníků, tedy zejména kvalita jejich vody (ale například i stav litorálních porostů). Velké rybníkářské firmy zvyšují obsádky a rybníky překrmují a přehnojují, čímž je přeměňují na fakticky jednoúčelová produkční zařízení. "Ekosystémové", rekreační a další funkce přicházejí zkrátka. To je třeba změnit.

2) odpadové hospodářství. Cíle minulého plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (2004-2014) nebyly zdaleka dosaženy - některé ukazatele byly naplněny jen zhruba z poloviny a co je nejhorší, nikdo se z tohoto neúspěchu nezodpovídal. Nový plán "reagoval" leda vysokou mírou obecnosti a nízkými cíli. To je špatně. Kraj má mít ambici zkoordinovat systém s důsledným respektováním "pyramidy" způsobů nakládání s odpady počínaje omezováním jejich vzniku. Součástí takového systému jistě nemůže být spalovna s takovou kapacitou, která by do budoucna mohla působit proti (žádoucí) vysoké míře separace a recyklace.

Irena Steinhauserová (Svobodní)

Jižní Čechy mají to štěstí, že zde v zásadě nejsou ekologicky vysoce problémové lokality. Máme dobré zákony pro ochranu přírody. Teď už udělat stejně dobré na ochranu lidí.

Radka Maxová (ANO)

Životní prostředí není přece oddělená samostatná jednotka. Souvisí s respektem vůči lidem i vůči přírodě. Nerada bych to tedy takto vydělovala. Ti lidé v tomto našem jihočeském prostředí žijí a já bych byla ráda, aby tomu tak bylo i nadále. Proto bych se ráda zaměřila na potřeby mladých lidí v našem regionu. Spolupracuji s nimi na vyváření našeho programu a jejich body pro nás nejsou na vedlejší koleji. Ráda bych se také zasadila o vícedenní setrvání turistů v našem krásném kraji. Také potřebujeme více center, které poskytují rodinám alternativu MŠ. Hodně mě zajímají senioři a lidé se zdravotním postižením, chtěla bych posílit terénní sociální práce hlavně v částech kraje vzdálených od velkých měst (např. právě na Šumavě). Sociální oblast se týká i politiky zaměstnanosti. Všichni, kteří chtějí pracovat, musí být v tomto podpořeni a ti, kteří mohou a pracovat nechtějí, nesmí parazitovat na sociálních dávkách. Pro nové vedení kraje musí být důležité, aby Jižní Čechy byly zajímavým místem podnikání, a to nejen našich občanů, ale i zahraničních. Našim úkolem je vytvořit co nejlepší podmínky pro mladé rodiny, pro mladé podnikatele, kteří by měli odvahu a vytvářeli v našem regionu hodnoty, které by v regionu zůstaly nebo by se do něj vracely a staří a hendikepovaní se necítili jako přítěž.

V rámci svého volebního programu jistě řešíte celou řadu témat a okruhů. Dalo by se říct, jakou absolutní prioritu pro Vás má problematika životního prostředí?

Jiří Zimola (ČSSD)

Moje odpověď je vlastně obsažena již ve vašem dotazu. Problematika životního prostředí má pro nás prioritu absolutní. Vnímáme a vážíme si toho, v jak krásném kraji žijeme a jaké přírodní bohatství nám nabízí. Vzhledem k tomu, že cestou do práce denně najezdím okolo stovky kilometrů, musel bych být slepý, abych si nevšiml, jakou krásnou krajinou projíždím. Uvědomuji si to, stejně jako si uvědomuji, že nejdůležitější ze všeho je umožnit tento pohled i našim dětem.

Martin Volný (PRO JIŽNÍ ČECHY)

Na správu věcí veřejných v rámci Jihočeského kraje pohlížíme celostně. Žádné z témat nepředřazujeme před druhé, a tak ani životní prostředí nemůžeme vytrhnout z komplexu dalších oblastí.

Filip Holzer (Strana zelených)

To je jednoduché - spolu se sociální problematikou mají prioritu nejvyšší, čili čistě matematicky vzato, dělí se o první a druhé místo.

Irena Steinhauserová (Svobodní)

Ne absolutní prioritu má pro nás už zmíněná ochrana lidí. Někdy se mi zdá, že „nejlepší ochránci přírody“ by nejraději člověka přímo vyhubili, aby neničil přírodu. Člověk je určitě nedílnou součástí přírody. Člověk a jeho život na Zemi je naše priorita.

Radka Maxová (ANO)

Řekla jsem to v minulých otázkách. Životní prostředí není vydělená jednotka. Neexistuje jedno bez druhého. Všichni přece chceme žít tam, kde je nám dobře, kde můžeme pracovat, vychovávat děti, také dýchat čistý vzduch, cítit se v bezpečí. Mít dostupné zdravotnické i sociální služby, neničit přírodní ráz našeho domova, dávat šance mladým a chovat úctu k těm starším. To všechno je přece životní prostředí. Je to místo, kde mám rodinu, své blízké, přátele a kamarády. A není mi jedno, v jakém stavu zachovám prostředí svým následovníkům.


reklama

 
Radomír Dohnal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist