https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/anketa-jak-se-k-tematum-zivotniho-prostredi-stavi-strany-na-vysocine
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anketa: Jak se k tématům životního prostředí staví strany na Vysočině?

6.10.2016 17:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Foto | Hustoles / Wikimedia Commons
Redakce Ekolistu oslovila jednotlivé politické strany s několika dotazy ohledně jejich vztahu k tématům životního prostředí. Ze stran, které kandidují v Kraji Vysočina, nám odpověděli zástupci KDU-ČSL a Svobodní.
 

Při posledních krajských volbách patřila mezi dominantní témata výstavba rychlostních silnic, konkrétně R43, R52 či R55, sucho a povodně. Jaké k těmto tématům dnes zaujímáte stanovisko?

Jaromír Kalina (KDU-ČSL)

Zemědělství (potažmo rozvoj venkova) patří stále k důležitým tématům KDU-ČSL. Trend není dobrý: ruší se chovy dobytka, přestává se pěstovat obilí a brambory, a pěstuje se víc řepky a kukuřice (bohužel i k plnění obřích bioplynek s velkou dopravní vzdáleností). Živočišná výroba by dávala více lidem práci a přirozeně by hnojem obohacovala půdu, která dnes nezadrží vodu. Proto chceme podpořit vyváženost rostlinné a živočišné výroby a odběr tuzemských (regionálních) potravin v řetězcích. JE Dukovany – Podporujeme dostavbu – s ohledem na zaměstnanost, a to zejména na Třebíčsku, a s ohledem na to, že obnovitelné zdroje zatím rozkolísávají energetickou soustavu. Jaderná energie podle nás nyní patří k nejstabilnějším typům energie a s minimálními dopady na životní prostředí. Hlubinné úložiště - Pokud dojde ke shodě obyvatel obcí a státu, dokážu si úložiště na Vysočině představit. Koneckonců je tu uran i jaderná elektrárna. Ale musí souhlasit obyvatelé obcí. Obnovení těžby uranu – jsem jednoznačně proti. Kvůli nízké ceně uranu by těžba byla neekonomická a také by poškodila krajinný ráz. Navíc stát porušil sliby vůči obcím a hrozí mezinárodní arbitráž.

Michal Zima (Svobodní)

Jsme pro dostavbu JE Dukovany – jaderná energie patří v současnosti k nejvýhodnějším energetickým zdrojům, jak z pohledu dopadů na životní prostředí, tak z pohledu ceny za každou jednotku vyprodukované energie. Na krajské úrovni nemáme v úmyslu téma úložiště radioaktivního odpadu direktivně řešit. Obecně nejsme proti výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na Vysočině, ale konečné rozhodnutí o jeho (ne)umístění by mělo být ponecháno obcím, o jejichž katastry by se jednalo. A pokud jde o těžbu uranu: Bude-li zajištěna minimalizace negativních dopadů těžby, nebudeme jí z krajské pozice bránit. Obce, kterých by se těžba dotkla, by však měly i v této věci mít možnost říct své slovo – stejně jako v jiných záležitostech týkajících se významně jejich okolí. K tomuto bodu bych připojil ještě jednu poznámku. Dopady těžby obecně na životní prostředí se obtížně vyčíslují, což prospívá zájmům těch, kteří na těžbě vydělávají. Těžební politika státu by však měla tyto dopady brát v potaz při zohledňování, zda se těžba skutečně tak vyplatí nebo zda pro nás nebude výhodnější danou surovinu dovézt odjinud (což dnes u řady surovin není prakticky žádný problém). Úlohou státu není vydělávat nebo posluhovat zájmovým skupinám či konkrétním firmám, ale sloužit širšímu obyvatelstvu.

Existuje dnes nějaké téma v oblasti životního prostředí na úrovni kraje, které je podle Vás momentálně nejaktuálnější?

Jaromír Kalina (KDU-ČSL)

Je to boj proti suchu, respektive podpora přirozeného zadržování vody v krajině – souvisí s mojí odpovědí č. 1 (půda-zemědělství) a chceme na to vyčlenit z Fondu Vysočiny větší dotace. Nesouhlasíme s megalomanskými vodními díly (typu Čučice), jsme spíš pro drobné zásahy v přírodě, které mají dlouhodobý účinek (rybníky, mokřady, vrty), důležité je zachování a péče o lesní porosty. Proto odmítám navrhované propojení Želivky a Hubenova. Užitečnější je obnovení přivaděčů z Jedlovského a Jiřinského potoka pro vodní nádrž Hubenov.

Přijde Vám nějaké téma (ve vztahu k ŽP) v Jihomoravském kraji dosud neprávem opomíjené? Které? Nehodláte se mu třeba ve zvýšené míře věnovat?

Jaromír Kalina (KDU-ČSL)

Odpady – naše konzumní společnost je zavalena zejména plasty a lidem nedochází, že po roce 2024 se už nebude moc volně skládkovat. Proto musí do té doby proběhnout diskuse, jak nevytříděné (nikdy se nepodaří 100% vše vytřídit) odpady řešit – nějakému typu energetického využití se zřejmě nevyhneme. Ale jsem proti „velké“ spalovně, která v Jihlavě nevychází ani logicky ani ekonomicky – město nemá systém dálkového topení a nemá smysl sem z celého kraje svážet odpad. Z pozice Kraje Vysočina by se ale měl celokrajsky koordinovat systém třídění odpadů, hlavně s obcemi a městy.

V rámci svého volebního programu jistě řešíte celou řadu témat a okruhů. Dalo by se říct, jakou prioritu pro Vás má problematika životního prostředí?

Jaromír Kalina (KDU-ČSL)

Na Vysočině lidé bydlí a sem jezdí za rekreací právě proto, že tu je relativně zdravé životní prostředí. Pokud je to pro ně hlavní důvod, pak je třeba udělat vše proto, aby to tak bylo i v budoucnu. Na znečištění ovzduší se kromě lokálních topenišť (jsme pro pokračování kotlíkových dotací) ovšem podílí i zejména osobní automobilová doprava. Proto chceme integrovaný dopravní systém – včetně jednotného dokladu -, který bude lidi víc motivovat k použití hromadné dopravy.

Michal Zima (Svobodní)

Životní prostředí nevnímáme jako samostatnou problematiku, abychom ji mohli prioritizovat nad jiné. Posuzujeme ji však v rámci všech ostatních oblastí, a to s vědomím, že necitlivé zásahy mohou mít dlouhodobé až v zásadě nevratné dopady.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Radomír Dohnal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist