https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dalsi-celostatni-casopis-z-brna-zmizi-pomuze-mu-nekdo-nenechme-zaniknout-konec-koncu?add_disc=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Časopis Konec konců: Další celostátní časopis z Brna zmizí? Pomůže mu někdo? Nenechme zaniknout Konec konců!

27. ledna 2005 | Časopis Konec konců
Autor: Blanka Švábová, tel: 541 235 220
Je v této chvíli pravděpodobné, že z české mediální scény zmizí další časopis. Jmenuje se Konec konců a je připravován v Brně. Zdá se, že jeho zánik potvrzuje mnohaletou pravdu – v České republice není v silách regionů nebo měst vydávat nebo udržet při životě časopis, který má celostátní, či ještě širší dosah.

Od časů prvorepublikových Lidových novin a literárního Hosta do domů z druhé poloviny minulého století se v Brně nezdařilo připravovat žádný významnější a šířeji koncipovaný titul. (Pokusy zde samozřejmě byly, připomeňme kulturní revui Neon nakladatelství Petrov a revui Rok z počátku devadesátých let, nebo z jiného břehu bulvár Moment Boby podnikatele Hrstky a časopis And you Fedora Skotala). Jedním z nejdéle vycházejících časopisů v porevoluční době byly Bariéry, které se po sedmi letech a to na sklonku roku 2003 přejmenovaly na Konec konců. Nyní i tomuto dvouměsíčníku hrozí zánik.

Proč? Odpověď vydavatele, jímž je občanské sdružení Fórum dárců ze sídlem v Praze je strohá a zdánlivě logická: „…. přes veškeré úsilí se nepodařilo zajistit další finanční udržitelnost vydávání časopisu. Výkonný výbor Fóra dárců konstatuje, že v tomto směru nevidí ani v budoucnosti žádnou perspektivu a proto k 31. březnu vydávání časopisu zastavuje a druhé číslo, které právě vychází je poslední pod jejich hlavičkou…”.

Zánik časopisu lze samozřejmě vysvětlit takto zcela jednoduše. Avšak otázky zůstávají: Proč se pro časopis nepodařilo zajistit peníze? Udělalo Fórum dárců všechno, aby je získalo? Vždyť Fórum dárců je sdružením, zastřešujícím čtyřicítku největších nadací a nadačních fondů České republiky. Jeho posláním je koordinovat nadační politiku v českých zemích a získávat pro sponzoring a filantropii politické a ekonomické kruhy i jednotlivce a navrhovat a prosazovat zákonné normy, umožňující rozkvět neziskového sektoru. Součástí jeho organizace je Klub donátorů sdružující patnáct firemních gigantů jako Eurotel, PPF, ČEZ, Hewlet Packard, Plzeňský prazdroj, apod. Fórum dárců se dokonce smluvně zavázalo při přebírání časopisu získat pro něj dva sponzory. Podle vedení Fóra dárců nebylo možné tento úkol splnit. Důvod? Ze strany žádné z velkých firem sdružených pod jejich hlavičkou není údajně o sponzoring časopisu zájem a není možné je získat ani pro inzerci.

Redakce samozřejmě mnohokrát zažádala o granty. V nadačním sektoru i na Ministerstvu kultury. A odpovědi? Nezlobte se, nevyhovujete, nesplňujete… říkají v občanském sektoru, k němuž má tento společenský občanský časopis, jak se deklaruje v tiráži, nejblíž. Jediný grant redakce obdržela v roce 2003 od Trustu amerických nadací prostřednictvím Nadace VIA se zdůvodněním, že časopis významně obohacuje pluralitu názorů v ĆR. Pokud jde o české a moravské nadace – jsou zaměřeny vesměs na menšiny, protidrogové aktivity, lidská práva, či romskou problematiku.

Ministerstvo kultury má jiné zdůvodnění: "Kdybyste byli časopisem literárním, filmovým, architektů, pro menšiny, pak by se pro vás peníze možná našly, nebo byste na ně aspoň měli nárok... Jenže vy jste časopisem mimo žánry a mimo všechny škatulky. Jste nezařaditelní, takže, litujeme," osvětlil nám ministr Dostál.

A to je pravda. Časopis Konec konců patří k těm, které programově přesahují žánry, oddíly, škatulky. Najdete v něm komentáře a články z politiky, ekonomie, z vědy, náboženství i sportu. Není to časopis jednooborový, naopak, je to časopis, který chce propojovat obory i zájmy a hledat souvislosti. Není to časopis bulvární, je určen čtenářům se středo a vysokoškolským vzděláním, kteří mají zájem o pohledy méně obvyklé. A publikují v něm autoři z významných periodik, jmenujme například Tomáše Feřteka z Reflexu a Luboše Palatu z Lidových novin a vedle nich kmenové autory: zesnulého Bohuslava Blažka, sociology Jana Kellera a Fedora Gála, publicistu Radovana Holuba, divadelníka Arnošta Goldflama, historika Josefa Válku, spisovatele Jana Trefulku, českobratrského faráře Jana Šimsu, dále Petra Schnura, Jiřího Oliče, a mnoho jiných… Rádi do něj přispívají renomovaní odborníci a vědci. A to proto, že redakce časopisu prosazuje a proklamuje svou nezávislost na politických a módních trendech a tvrdohlavě trvá na své samostatnosti a své vizi víceoborového, nikoli jen zájmového časopisu. Dodejme, že tuto vizi podporují a podporu další existenci časopisu vyjádřili v těchto dnech divadelní režisér Vladimír Morávek, filmový dokumentarista Jan Špáta, onkolog Josef Koutecký, sociolog Ivo Možný, biolog Otakar Štěrba, básník Jiří Kuběna a řada dalších osobností.

Ptejme se tedy znovu: co je příčinou blížícího se zániku dalšího brněnského časopisu?

Místo vzniku, odkud se tak těžko proniká do hlavního města za velkými sponzory, do světa známostí, lobování, do světa hvězd a hvězdiček, jejichž přítomnost činí každou aktivitu mnohem záslužnější a hodnou pozornosti?
Špatný “podnikatelský” záměr vydavatele a jeho malá aktivita?
Malá aktivita mini redakce na poli byznysu?
Neschopnost občanských organizací podpořit časopis, který vznikl v jejich sféře a který myšlenku občanské společnosti hájí?
Tvrdohlavost redaktorů, kteří trvají na své samostatnosti a nezávislosti na politických a ekonomických hrátkách?
Špatná a krátkozraká grantová politika ministerstva kultury?
Nezájem široké veřejnosti o témata s hlubším ponorem?

Odpověď necháme na každém… Zbývá se ptát, co by mohlo zachránit časopis Konec konců v méně než dvouměsíčním čase, který mu vyměřil vydavatel.

Odpověď: zájem širší veřejnosti, sponzorů a inzerentů. Redakce totiž hodlá ve vydávání časopisu pokračovat.

Redakce časopisu Konec konců

Kontakt:
antonin.hostalek@koneckoncu.cz
blanka.svabova @koneckoncu.cz

=========================================================
Nenechme zaniknout Konec konců
- Výzva jedenácti osobností:

Česká společnost potřebuje pluralitu názorů a neotřelé pohledy na politické a ekonomické jevy, kulturu, vědu, náboženství, sport. Potřebuje i kvalitní časopis, který není specializovaný na jeden obor, žánr či odvětví, ale překračuje jejich hranice a dokáže různé obory propojovat. Takový časopis existuje, jmenuje se Konec konců (sedm let vycházel pod názvem Bariéry) a nyní mu hrozí zánik. Jeho nebulvární ráz je totiž i jeho úskalím: neuživí jej český čtenář. A grantová řízení jej míjejí – není zařaditelný do žádné grantové a dotační škatulky. V současnosti zbývá jen ryzí sponzoring od těch, kterým se líbí a myslí si, že by byla velká škoda, kdyby nevycházel. Nenechejme ho zaniknout!

Helena Illnerová – předsedkyně akademie věd ČR
Vladimír Morávek – divadelní režisér
Josef Koutecký – onkolog
Hana Librová – environmentalistka
Jiří Kuběna – básník
Jindřich Štreit- fotograf
Jan Špáta – filmový dokumentarista
Miloš Štědroń – muzikolog
Ivo Možný - sociolog
Otakar Štěrba – přírodovědec
František Lízna - kněz
Blanka Švábová, tel: 541 235 220 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist