https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-konflikty-mezi-dopravnimi-sitemi-a-ochranou-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ekologické organizace: Konflikty mezi dopravními sítěmi a ochranou přírody

22.8.2003 15:44 | PRAHA/BRUSEL (EkoList)
Česká republika zaujala mezi nově přistupujícími členy Evropské unie první místo. Tedy alespoň pokud jde o počet dopravních projektů, které mezinárodní ekologické organizace považují za nebezpečné pro soustavu chráněných území Natura 2000.
 

Pět mezinárodních ekologických organizací - Transport and Environment, WWF, Birdlife International, Friends of the Earth Europe a CEE Bankwatch Network - zveřejnilo 11. srpna studii, ve které se zabývají konflikty mezi dopravní politikou EU a předpisy o ochraně přírody téže organizace. Na příkladu šesti projektů v budoucích členských státech EU poukazují na to, že plány na výstavbu transevropských dopravních sítí (tzv. TEN-T) ohrožují současná či budoucí území chráněná v rámci sítě chráněných území Natura 2000. Podle ekologických organizací by těmito projekty bylo zničeno či poškozeno přinejmenším 29 takovýchto rezervací celoevropského významu.

Výstavba dálnice D47 v navrhované trase by ohrozila významnou ptačí oblast Heřmanský stav - Stružka nedaleko Ostravy.
Foto: L.Boucný

Česká republika je v seznamu zastoupena dvěma silničními trasami - dálnicí D47 (Ostrava - Katovice) a rychlostní silnicí R35 (Olomouc - Hradec Králové - Hrádek nad Nisou - německá hranice). Dále pak záměrem výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe, který se týká také Polska, Slovenska a Rakouska. Jen výstavba tohoto kanálu by údajně měla negativní vliv na 18 významných ptačích území a na 61 oficiálně chráněných území.

Výstavba dálnice D47 v navrhované trase by ohrozila významnou ptačí oblast Heřmanský stav - Stružka, která leží nedaleko Ostravy. Jde o komplex mokřadů a rybníků s rozsáhlými rákosinami, jimiž protéká řeka Odra s četnými přítoky. Na tomto území hnízdí řada druhů ptáků, zimuje zde orel mořský či morčák velký a pro migrující druhy je tato oblast důležitou zastávkou na tahu. Heřmanský stav - Stružka je vyhlášen jako "Important Bird Area" (Významné ptačí území) v rámci stejnojmenného mezinárodního programu.

Rychlostní silnice R35 je zase projektována středem ptačí oblasti Komárov, ležící ve středním Polabí východně od Pardubic. Mokřadní oblast je významným zimovištěm a hromadným nocovištěm motáka pilicha a kalouse pustovky. Pravidelně zde hnízdí ťuhýk obecný a moták pochop a dno bývalého rybníka je i významná tahová lokalita pro dravce, bahňáky a jeřába popelavého.

Náš severní soused, Polsko, je kromě výše zmíněného kanálu Dunaj - Odra - Labe ve studii zastoupeno ještě dálnicí Via Baltica (Helsinky - Varšava). Dalšími spornými projekty jsou podle pětice nevládních organizací výstavba dálnice v soutěsce Kresna v Bulharsku a plán na rozvoj dálniční sítě v Maďarsku.

Evropská komise v současné době připravuje seznam prioritních projektů v rámci výstavby TEN-T. Bývalý komisař EU Karl van Miert připravil pro Evropskou komisi zprávu, ve které navrhuje zařadit mezi tyto prioritní stavby i dva projekty zmiňované ve studii nevládních organizací. Jde o odstranění problematických míst na vodní trase Rýn - Mohan - Dunaj (což souvisí s kanálem Dunaj - Odra - Labe) a výstavbu dálnice řecko-bulharská hranice - Sofie - Nadlac (soutěska Kresna).

Mezinárodní ekologické organizace požadují, aby Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU provedla posouzení vlivů na životní prostředí celé navrhované transevropské dopravní sítě. Do té doby by neměla EU poskytovat žádné peníze na projekty v rámci výstavby TEN-T.


reklama

 
Radek Svítil

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist