https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/havarie-na-becve-bude-poprve-kdy-se-v-cr-pouzije-zakon-o-ekologicke-ujme.vyzadali-si-to-ochranci-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Havárie na Bečvě bude poprvé, kdy se v ČR použije zákon o ekologické újmě. Vyžádali si to rybáři a ochránci přírody

28.7.2021 17:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Ondřej Kašpar
Česká republika má ve své legislativě zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Podle ochránců přírody měl stát v případě havárie na Bečvě aplikovat tento zákon sám, bezprostředně po havárii. Ale protože se tak nestalo, aktivovali zákon ochránci přírody sami. Spolky Arnika, Český rybářský svaz a Vsetínské fórum podali u České inspekce životního prostředí oficiální žádost. A na jejím základě Česká inspekce životního prostředí zahájila správní řízení o uložení nápravných opatření podle zákona o ekologické újmě. Zákon je v platnosti od roku 2008, toto je ale jeho vůbec první aplikace v praxi.
 

Zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmě je transpozicí unijní směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, což je nástroj, který má vést k větší prevenci znečištění prostředí například tím, že důsledně prosazuje princip znečišťovatel platí a že na škody na životním prostředí hledí šířeji. Na příkladu Bečvy by tedy nehodnotil jen škodu na mrtvých rybách, ale škodu na říčním ekosystému jako takovém. Cílem nápravných opatření, které zákon může nařídit, má pak být obnovení, ozdravení nebo nahrazení poškozeného přírodní zdroje nebo jeho zhoršené funkce a poskytnutí přiměřené náhrady za ně.

Ekolist.cz se v červnu, kdy spolky podaly žádost, obrátil na Českou inspekci životního prostředí s dotazy ohledně nepoužití zákona o ekologické újmě a kroku spolků. "V současné době nesouhlasíme s právním názorem sdružení Arnika," odpovídal tehdy za Českou inspekci životního prostředí její mluvčí Jiří Ovečka. ČIŽP se podle jeho slov možností využití zákona o ekologické újmě v případě havárie na Bečvě zabývala ještě předtím, než zasedli odborníci z veřejnosti. "Dospěla přitom k jednoznačnému závěru, že do doby ukončení šetření Policie ČR, která má označit konkrétního viníka, nelze určit, zda se na tento případ vztahuje zákon o ekologické újmě či nikoli. Nicméně podáním sdružení Arnika se budeme zabývat," odpovídal v červnu Jiří Ovečka za ČIŽP.

Dnešní stanovisko popisuje mluvčí Ovečka takto: "Stěžejní skutečností, že bylo zahájeno řízení, bylo přijetí žádosti o uložení nápravných opatření dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Přijetím této žádosti od osob, které jsou oprávněné tuto žádost podat, bylo řízení automaticky ze zákona zahájeno. Inspekce v rámci řízení mimo jiné zahájila přípravu odborných podkladů k posouzení, zda se jednalo o ekologickou újmu dle předmětného zákona." Podle mluvčího se názor inspekce nezměnil.

Podle právního názoru Arniky platná právní úprava nebrání souběžnému vedení správního řízení o uložení nápravných opatření správními orgány a trestního řízení orgány činnými v trestním řízení, každé z těchto řízení má totiž jiný účel. "Náprava vzniklé ekologické újmy a prevence vzniku dalších havárií je stejně významná jako samotné hledání původce znečištění a jeho potrestání," stojí v tiskové zprávě Arniky. "Dosavadní nefunkčnost zákona o ekologické újmě spolu s absencí nástrojů pro finanční kompenzace škod na životním prostředí spoluvytváří v České republice právní prostředí, které neumožňuje účinné napravování a nahrazování ztrát na životním prostředí."

„Věříme, že inspekce fatální selhání odčiní a řízením přispěje k nápravě škod. Dohlédneme na to, zda řízení aktivně vede a probíhá paralelně s trestním vyšetřováním tak, jak ze zákona má,“ říká Kamil Repeš z Arniky.

Jak tvrdí Arnika, úkolem ČIŽP bylo zajistit nezbytná preventivní opatření a zahájit řízení se všemi podezřelými provozovateli, kteří podle integrovaného registru znečišťování a evidence o odpadních vodách vypouští do řeky Bečvy kyanidy. Náklady na opatření hradí ČIŽP ze státního rozpočtu, nakonec je však ponese usvědčený pachatel otravy.

„Výlov uhynulých ryb, odvoz do kafilerie a vysazení nových ryb do Bečvy dosud financoval Český rybářský svaz z vlastních zdrojů a prostředků, které zaslali dárci na transparentní účet Bečva 2020. Přislíbené dotace ze strany Ministerstva zemědělství jsou prozatím ve stavu vyřizování. Nečinnost ČIŽP se v tomto případě dá považovat za jasné porušení zákona o ekologické újmě,“ upozorňuje Stanislav Pernický z Českého rybářského svazu.

Řízení o uložení nápravných opatření zahájila ČIŽP dnem doručení žádosti spolků, tedy 17. června 2021.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

28.7.2021 15:38
"Dospěla přitom k jednoznačnému závěru, že do doby ukončení šetření Policie ČR, která má označit konkrétního viníka, nelze určit, zda se na tento případ vztahuje zákon o ekologické újmě či nikoli".

ČIŽP je naprosto kabaretní spolek, jejich prohlášení jsou často vyložené perly.
Tomuto máme rozumět asi tak, že když by policie označila za viníka Frantu, tak se ten zákon uplatní a když Pepu, tak nikoliv?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

28.7.2021 16:00
ČIŽP k tomuto kroku bylo doslova donucena. Sama by nic takového neudělala ani náhodou. Snad se už probere a zákon sama začne aplikovat častěji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.7.2021 16:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vedení ČIŽP obvinit se spolupachatelsví a postavit k soudu, udělat audity jejich rozhodnutí a obsadit úplně jinými lidmi.
Jenže po volbách.....
Odpovědět
ss

smějící se bestie

28.7.2021 17:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak používat se má zákon, který je platný v té době.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.7.2021 10:23 Reaguje na smějící se bestie
ČIŽP nemusí používat žádný zákon, ta má zjistit odkud se dostal jed do řeky a sdělit to policii a hlavně veřejnosti.
To doposud neráčila udělat, proto bych vedení obvinil ze spoluviny.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.7.2021 11:50 Reaguje na smějící se bestie
Ten zákon je platný od roku 2008, takže to je v pohodě.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

6.8.2021 12:01
Zmíněný zákon č. 167/2008 o ekologické újmě je bezzubý v případě dlouhodobého neřešení nahlášených i existujícících úředně neznámých ( nikoliv jen nezjištěných ) ekologických zátěží jako jsou třeba nelegální skládky, kontaminace podloží, utajené vypouštění a nelegální stavy, stejně jako dlouhodobě neřešené sanace.
Taková případy totiž prostupují horninovým prostředím, ničí kvalitu půdy, hydrogeologického profilu, negativně ovlivňují i zhoršují kvalitu pozdemních vod, stejně jako vod pro pitné účely, a někdy také i propojením s vodami povrchovými kontaminují i povrchové vody.
Bez zájmu zákonodárců, bez zájmu ochranářů, bez zájmu podniků Povodí, bez zájmu odborných subjektů a úřadů státní správy a bez zájmu úřadů samospráv.

Proč by měl být brouček, kytička, zvířátko, chráněni více, než voda, kterou pijeme, kterou jímáme pro podniky vyrábějící potraviny, kterou se myjeme, a která nás obklopuje, a také proč si horninové prostředí nezaslouží stejnou ochranu ?

Odpověď je jasná, a já ji znám.
<rýpal lesní>
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist