https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hladik-novela-vodniho-zakona-by-mela-zabranit-moznemu-vzniku-havarii
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hladík: Novela vodního zákona by měla zabránit možnému vzniku havárií

4.5.2024 01:44 | PRAHA (ČTK)
Novela je odpovědí na otravu Bečvy v roce 2020.
Novela je odpovědí na otravu Bečvy v roce 2020.
Foto | palickap / Wikimedia Commons
Novela vodního zákona má pomoct předcházet dalším haváriím a případně urychlit a zjednodušit jejich řešení, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Novela je odpovědí na otravu Bečvy v roce 2020. Legislativně definuje jasná a striktní pravidla k vyšetřování budoucích havárií a zavádí kontinuální sledování největších znečišťovatelů. Včera novelu schválila Sněmovna, nyní míří do Senátu.
 

Novela ustanovuje kontinuální monitoring vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů. Ti největší budou muset průběžně sledovat vybrané ukazatele kvality vypouštěných vod. Tato povinnost dříve uzákoněna nebyla. Podle odborného odhadu se tato povinnost dotkne zhruba 100 až 200 znečišťovatelů v Česku. Náklady na pořízení monitorovacího zařízení i na jeho provoz ponesou znečišťovatelé. Výjimku budou mít teplárny a elektrárny, a to pouze pro taková zařízení, která používají chemikálie k úpravě vody nebo pro obdobné stanovené účely.

Cílem schválené novely je především co nejlépe minimalizovat riziko havárií na řekách. "Jen pro ilustraci, v letech 2013 až 2022 došlo k 2107 havárií na vodách, v 966 případech se nepodařilo prokázat původ," uvedl Hladík.

Mimo jiné novela zvyšuje pokuty pro původce havárií, v některých případech až pětinásobně. "Potřebujeme preventivně odradit všechny subjekty, které vnášejí do řek nebezpečné látky, proto pokuty budou až pětkrát vyšší, proto se jedna z nejvyšších pokut v hodnotě deseti milionů korun zvýšila na 50 milionů," řekl Hladík.

Novela zavádí evidence všech výpustí vodních toků a vznikne nový digitální registr. Tvůrcem a správcem registru výpustí bude ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. Stát v návaznosti na normu plánuje do konce roku 2025 zmapovat vybrané úseky významných vodních toků ČR. Podle ministerstva pak bude v případě vzniku havárie snazší identifikovat místo, kudy se do vody dostaly odpadní vody nebo závadné látky, které havárii způsobily.

"Do digitálního registru výpustí chceme dostat data více než 5000 výpustí s povoleným vypouštěním odpadních vod do vod povrchových, dále se soustředíme na části toků s potenciálně největšími znečišťovateli, kteří spadají pod režim zákona o integrované prevenci," řekl Hladík. V další etapě, s termínem do konce roku 2029, se budou mapovat zbylé významné vodní toky, což jsou i přeshraniční toky.

V novele je nastaven mechanismus pro poskytování peněžních prostředků při případných haváriích. Novela také umožní zástupcům měst i obcí spolupráci s úřady. V novele jsou vymezení pravomocí příslušných krajských úřadů při řešení havárií, které přesahují hranice obvodů obce nebo kraje.

Paragrafové znění podle předkladatelů zlepší koordinaci zasahujících orgánů - hasičů, vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí. Novela také jasněji vymezuje rozdělení kompetencí zasahujících složek.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist