https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hrozi-nam-rakovina-z-mobilu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hrozí nám rakovina z mobilů?

19.4.1999 09:00 | PRAHA (EkoList)
Stále populárnější mobilní telefony se stávají významným prvkem městského životního prostředí. Jde o zdraví neškodnou technickou vymoženost, anebo hračku, která naše zdraví vážně ohrožuje?
 

Jak funguje mobilní telefon?

Velmi zjednodušeně se dá říci, že když voláme z mobilního telefonu vysílá se z jeho antény radiový signál do antény na nejbližší základní stanici, z níž se vlny nesou přes další stanice až k příjemci.

Jak může mobil uškodit?

Jediným dosud identifikovaným fyzikálním faktorem, který by mohl vést ke škodám na zdraví je radiové záření, což je druh neionizujícího elektromagnetického vlnění (podobně jako UV záření, viditelné světlo a infračervené záření). Jeho účinek je hlavně závislý na frekvenci (ta se měří v hertzech - Hz) a vzdálenosti od zdroje. Mobilní telefony pracují v rozsahu 870 - 955 miliónů Hz, tedy asi na 100krát vyšší frekvenci, než se vyskytuje v blízkosti televizního či počítačového monitoru, a v přibližně 1000krát nižší frekvenci než je v mikrovlnné troubě. Signál přenášený mezi anténami základních stanic mobilních telefonů je vyzařován ve velmi tenkém paprsku o frekvenci 15-23 giga (jednička a devět nul ) Hz.

Na rozdíl od ionizujícího záření (rentgenové a gamma záření) neionizující nemůže při nárazu do atomů biologické tkáně vytvořit positivně a negativně nabité částice (ionty) a tímto mechanismem vyvolat nepříznivé účinky. Neionizující záření (tedy i radiové vlnění mobilních telefonů a jejich základních stanic) je však schopno přinutit molekuly k rychlejšímu pohybu a tím je zahřát. Tento účinek je u mobilních telefonů zřejmě zanedbatelný. Další cestou působení neionizujícího záření jsou tzv. netepelné jevy. Ty jsou právě typické pro elektromagnetické emise mobilních telefonů a spočívají především v tom, že vyvolávají v těle elektrické proudy. Jejich význam není ale dosud jasně definován.

Jaké nemoci hrozí?

Nejhrozivěji zní zprávy o zvýšeném výskytu dětských leukémií v blízkosti antén základních stanic telefonních společností. Dále jsou mobilní telefony obviňovány z nádorů mozku, plic a z poškození plodu. Popisovány jsou bolesti hlavy i změny psychických funkcí , poruchy imunity a další.

Většina studií je rozporuplná, vzájemně si protiřečí a jsou kritizovány pro značné metodologické nedostatky. Klinických studií s lidskými dobrovolníky je poskrovnu a epidemiologické studie jsou dosud nepřehledné.

V červnovém čísle (ročníku 1998) časopisu The Lancet vyšla dosud nepopřená klinická studie na deseti dobrovolnících dokazující příčinnou souvislost mezi expozicí zapnutému mobilního telefonu (ale bez zvuku) a zvýšeným krevním tlakem (o 5 - 10 milimetrů rtuťového sloupce), což by mohlo být nebezpečné obzvláště pro jedince s vysokým krevním tlakem.

Lidé, používající například kardiostimulátory (obzvláště digitální) by se měli informovat o citlivosti svého přístroje na radiové vlny, které mohou ovlivnit funkci kardiostimulátoru, a tím ohrozit svého majitele na životě.

Dozvíme se pravdu ?

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization - WHO) zahájila v lednu 1998 jasně definovanou mezinárodní studii zkoumající vztah mezi používáním mobilního telefonu a výskytem nádorů hlavy (včetně mozku). Výsledky můžeme očekávat za 4 až 9 let. Podobné studie probíhají souběžně v USA, Austrálii a jinde.

Shrnutí

Není žádný skutečný důkaz, že mobilní telefony způsobují rakovinu mozku či jiných orgánů. Neočekávají se žádné škodlivé účinky zapříčiněné průběžnou dlouhodobou expozicí radiovému záření ze základních stanic telefonních společností. Jedno je však zřejmé již dnes. Lidé telefonující za jízdy častěji způsobují dopravní nehody.


reklama

 
Daniel Rajdl

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist