https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-nejdulezitejsi-temata-libereckeho-kraje-jsou-doprava-a-pece-o-krajinu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Nejdůležitější témata Libereckého kraje jsou doprava a péče o krajinu

30.9.2016 02:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
Území kraje je hornaté a z přírodovědného hlediska velmi cenné, především díky vysoké koncentraci chráněných území a botanicky či zoologicky významných lokalit.
Území kraje je hornaté a z přírodovědného hlediska velmi cenné, především díky vysoké koncentraci chráněných území a botanicky či zoologicky významných lokalit.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Liberecký kraj je rozlohou druhým nejmenším krajem naší republiky, a to hned po hlavním městě Praze. Stejné místo mu náleží i při porovnání počtu obyvatel. Území kraje je hornaté a z přírodovědného hlediska velmi cenné, především díky vysoké koncentraci chráněných území a botanicky či zoologicky významných lokalit. Více jak 40 procent zdejšího území zabírá lesní půda, což výrazně převyšuje celorepublikový průměr.
 

Ve volbách v roce 2012 zvítězila strana Starostové pro Liberecký kraj, která uzavřela koaliční dohodu se Změnou pro Liberecký kraj, a v zastupitelstvu společně získali většinu jednoho hlasu. V lednu roku 2015 vygradovaly spory uvnitř koalice a několik radních za Změnu odstoupilo ze svých funkcí. Klub strany Změna pro Liberecký kraj se následně rozštěpil a jeho část, nově vystupující pod hlavičkou PRO Liberecký kraj, se rozhodla podpořit koalici Starostů a ČSSD, za což v této nové radě získali dvě místa.

Jedním z velkých ekotémat, které strany nabízejí, je doprava.
Jedním z velkých ekotémat, které strany nabízejí, je doprava.

Na základě volebních programů jednotlivých kandidujících uskupení lze konstatovat, že mezi nejdůležitější témata voleb v Libereckém kraji patří i dvě velká „zelená“ témata, totiž doprava a péče o krajinu. Kraj patří do skupiny periferních oblastí, které nemají dobudované kvalitní dopravní spojení s hlavním městem. Jednotlivé strany a koalice zdůrazňují především potřebu zkvalitnění železničního spojení (ANO, Budoucnost pro Liberecký kraj, Starostové, TOP 09) a jeho napojení na železniční sítě sousedního Polska a Německa. Dosud vládnoucí Starostové pro Liberecký kraj by též rádi spolupracovali s Ministerstvem dopravy na dobudování některých silnic I. tříd v kraji, kde je podle nich jejich hustota nedostatečná. Například z Turnova přes Semily do Jilemnice nebo z Mnichova Hradiště přes Českou Lípu až do Děčína. Samozřejmostí jsou pak sliby větších investic do silnic II. a III. tříd, které kraje spravují. Mnohé strany též vyjadřují svou podporu cyklistické dopravě. Hnutí ANO chce podporovat budování cyklostezek a finančně i provoz cyklobusů. Strana Budoucnost pro Liberecký kraj se zasazuje o zbudování cyklostezky z Liberce do Jablonce nad Nisou a podporu cyklodopravě jako plnohodnotnému způsobu dopravy slibuje i Změna pro Liberecký kraj.

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

V roce 2010 postihly kraj silné povodně. Na snímku koryto Bílého potoka po povodni.
V roce 2010 postihly kraj silné povodně. Na snímku koryto Bílého potoka po povodni.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Volební programy kandidujících stran i koalic reagují rovněž na sérii extrémních klimatických projevů, které se nevyhnuly ani Libereckému kraji. Zde si ještě všichni pamatují bleskové povodně z roku 2010, které postihly především povodí Lužické Nisy, a slabší povodeň o tři roky později, která po sobě ale také zanechala materiální škody. Kraji se pochopitelně v předchozím roce nevyhnulo ani výrazné sucho. Mnohé strany proto upozorňují, že je nezbytné čelit těmto hrozbám promyšlenou strategií v péči o krajinu. Hnutí ANO plánuje podpořit vznik nových vodních ploch a retenčních nádrží v kraji, komunisté chtějí budovat nové „protipovodňové a vodu v krajině zadržující stavby“. Starostové plánují připravit odtokové studie pro „možná“ protipovodňová opatření na Lužické Nise a Jetřici. Změna pro Liberecký kraj u tohoto tématu silně akcentuje potřebu minimalizovat nebezpečí povodní a sucha vhodnou péčí o krajinu a zemědělskou a lesní půdu. Zavazují se též k tomu, že budou prostřednictvím územního plánování usměrňovat novou výstavbu tak, aby byla cenná půda zabírána jen ve výjimečných případech. Strana Budoucnost pro Liberecký kraj hodlá obecně „k zamezení hrozeb sucha podporovat výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury“.

Ralsko. V roce 2013 tu vznikl geopark.
Ralsko. V roce 2013 tu vznikl geopark.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Adamovič / Geopark Ralsko
Krajské volby v Libereckém kraji mají ale i svá dvě specifická místní témata: další rozvoj bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko a důsledky rozšiřování polského povrchového dolu Turów. Území Ralska začala k výcviku vojáků využívat již německá armáda za druhé světové války, po jejím skončení zde byl vyhlášen vojenský újezd pro potřeby československých vojsk. V roce 1968 tuto oblast obsadila sovětská vojska a po jejich odchodu v roce 1991 byl újezd zrušen a postupně předáván místním samosprávám. V roce 2013 na jeho území vznikl geopark s cílem podporovat cestovní ruch přátelský k životnímu prostředí a environmentální vzdělávání. Tento projekt hodlá nadále podporovat strana Budoucnost pro Liberecký kraj a Změna pro Liberecký kraj, „přírodu nezatěžující turistiku“ v této oblasti chtějí rozvíjet i Starostové, kteří zároveň prosazují postupnou likvidaci zdejších starých vojenských objektů. Změna pro Liberecký kraj by však ráda využila relativní „opuštěnost“ území jako jeho přednost a zamezila velkým investičním akcím, v nichž se pouze „utápí“ finanční prostředky. Ve svém volebním programu upozorňuje na možnost rozšířit stávající oboru Židlov, sloužící dosud ke komerčnímu lovu, a zřídit zde safari pro širokou veřejnost. Ralsko je jednou z priorit i pro stranu TOP 09, která v programu zmiňuje „využití hradčanského letiště a přilehlého okolí pro rekre­aci a sport“.

Možná nejaktuálnějším tématem těchto voleb ve zdejším kraji je ohlášené rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów, ležícího jen kousek od českých hranic. Tento plán bude mít bezprostřední vliv na hladinu podzemní vody a celý vodní režim v příhraničních oblastech Libereckého kraje. S řešením tohoto problému hodlá pomoct i premiér Sobotka (ČSSD), který se ještě v tomto roce sejde na bilaterální úrovni s polskou premiérkou. Striktně proti tomuto záměru vystupují občanští demokraté, kteří mu chtějí „zamezit“. Zároveň ale budou podporovat projekty k zajištění zásobování pitnou vodou ohrožených oblastí Frýdlantska a Chrastavska. Zajištění těchto investičních akcí slibují ve svých volebních programech také komunisté, hnutí ANO a Starostové pro Liberecký kraj.

Z programů jednotlivých stran lze dále upozornit na závazek hnutí ANO, které plánuje zavést automobily na stlačený zemní plyn a elektromobily jak v krajské hromadné dopravě, tak i ve vozovém parku krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací. Strana Budoucnost pro Liberecký kraj by zase ráda podpořila infrastrukturu pro tyto automobily budováním dobíjecích stanic a čerpacích stanic CNG. Piráti by rádi více integrovali dopravu v kraj tak, aby bylo „možné využít jednu jízdenku pro celou plánovanou trasu nezávisle na zvolených dopravních prostředcích i bez předplacené karty“. Komunisté chtějí obecně podporovat aktivity „na zásadách udržitelného rozvoje“, ale též konkrétně třeba rozvoj včelařství a jeho rozšíření mezi děti a mládež. K rozvíjení regionální produkce v zemědělství se zavazují občanští demokraté, ale třeba i koalice, kandidující pod společným označením Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi a Úsvit s Blokem proti islamizaci. Dosud vládnoucí Starostové chtějí pokračovat v likvidaci starých ekologických zátěží na území kraje a revitalizaci zdejších maloplošných chráněných území. Nejpodrobnější program v environmentální oblasti nabízí koalice Změna pro Liberecký kraj a Strana zelených. Kromě již zmíněných závazků chce prosazovat omezování těžebních aktivit v kraji, větší péči o aleje podél silnic nebo zřízení krajské organizace, která bude zajišťovat prodej druhotných surovin pocházejících z měst a obcí Libereckého kraje.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ANO 2011program kandidáti
Budoucnost pro Liberecký krajprogram kandidáti
Česká pirátská stranaprogram kandidáti
Česká strana sociálně demokratickáprogram kandidáti
Dělnická strana sociální spravedlnosti + Národní frontaprogram kandidáti
Komunistická strana Čech a Moravyprogram kandidáti
Národní demokracieprogram kandidáti
Národní socialisté – LEV21-- kandidáti
Občanská demokratická stranaprogram kandidáti
Romská demokratická strana-- kandidáti
Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidiprogram kandidáti
SPR-RSČ Miloslava Sládka + Patriot ČR + HOZK + NOS-- kandidáti
Starostové pro Liberecký krajprogram kandidáti
Strana práv občanů a Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura-- kandidáti
Strana svobodných občanů a Soukromníciprogram kandidáti
TOP 09program kandidáti
Úsvit s Blokem proti islamizaciprogram kandidáti
Volte Pravý Blok-- kandidáti
Změna pro Liberecký kraj – Strana zelenýchprogram kandidáti

reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Ondřej Hudeček

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist