https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kulturne-historicke-dedictvi-muze-byt-vychodiskem-pro-udrzitelny-rozvoj-komunit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Kulturně historické dědictví může být východiskem pro udržitelný rozvoj komunit

20.9.2010 10:54 | PRAHA (BEZK)
Kulturně historické dědictví může být východiskem pro udržitelný rozvoj komunit.
Kulturně historické dědictví může být východiskem pro udržitelný rozvoj komunit.
Projekt Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit, který v rámci operačního programu Evropského sociálního fondu Vzdělání pro konkurenceschopnost realizuje nezisková organizace BEZK, ukončil první fázi. Její náplní bylo uspořádání vzdělávacího cyklu především pro učitele, kteří by se v následujících letech měli na realizaci projektu podílet. Mimo pedagogických pracovníků však celým jarním a letním kurzem prošla i celá řada zástupců odborných institucí, které by v budoucnu měly se školami v projektu zapojenými úzce spolupracovat.
 

Obecným záměrem projektu je podpořit počáteční vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice. Společně s učiteli základních a středních škol chceme hledat cesty, jak využít kulturně historické dědictví a partnerskou spolupráci s mimoškolním prostředím pro posílení rozvoje místních komunit.

Učitelům pilotních škol projekt nabízí materiální a metodickou podporu v oblasti tvorby školních projektů. Kulturně historické dědictví jako téma školních projektů představuje základ pro spolupráci školy a dalších regionálních partnerů. Participace regionálních odborníků ze státních institucí, nevládních organizací či místní samosprávy na přípravě a realizaci projektů zajistí nejen jejich odbornou úroveň a metodické vedení, ale především reálné uplatnění v životě místních komunit.

Během realizace projektu vznikne na sedmnácti vybraných školách po celé republice šestnáct pilotních školních projektů, které podpoří rozvoj žákovských kompetencí pro udržitelný rozvoj prostřednictvím komunitního vzdělávání zaměřeného na regionální kulturně historické dědictví. Přibližně dva tisíce žáků tak získá možnost osvojit si způsoby myšlení, rozhodování a chování, které přispěje k udržitelnému jednání v jejich osobním, pracovním i občanském životě. Osm nejlepších školních projektů bude zpracováno jako příklady dobré praxe a publikováno, ale hlavně s těmito „příklady dobré praxe“ může být i nadále pracováno při přípravě dalších projektů, neboť jejich výsledky i zkušenosti budou široce dostupné pedagogické veřejnosti.

Mezi klíčové aktivity projektu patří výměna zkušeností (sympozium, letní školy, konference), vzdělávací kurs pro učitele, publikace metodických materiálů včetně metodické příručky Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit a e-learningových studijních opor.

Všechny výstupy projektu budou konzultovány s ohledem na školskou reformu, národní strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj a potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.


reklama

Další informace |
Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0083 Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit byl podpořen ke dni 1. listopadu 2009 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci priority 7.1 Počáteční vzdělávání a v rámci oblasti podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist