https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-souhlasi-se-stavbou-spalovny-komunalniho-odpadu-u-opatovic
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo souhlasí se stavbou spalovny komunálního odpadu u Opatovic

18.1.2024 11:28 | PARDUBICE (ČTK)
Foto | Michal Louč / Wikimedia Commons
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k záměru stavby spalovny komunálního odpadu u Opatovic na Labem s kapacitou 150 000 tun ročně. Uvedlo, že v řízení nebyl zjištěn natolik významný faktor, který by byl důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska. Pro fáze přípravy, stavby a provozu ministerstvo stanovilo investorovi, jímž je elektrárna Opatovice, řadu podmínek. Vyplývá to z dokumentu v Informačním systému EIA. Proti spalovně za několik miliard korun se v minulosti postavili obyvatelé okolních obcí i ekologové.
 

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO), které plánuje opatovická elektrárna, by zpracovávalo 150 000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Pode ministerstva bude muset zařízení respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT), bude nutné provést měření hluku pro ověření zjištění současné hlukové zátěže nebo aktualizovat rozptylovou studii. Elektrárna musí zajistit výstavbu všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí síry, oxidů dusíku, dioxinů, rtuti a těžkých kovů, spalovna nesmí překračovat hlukové limity, její plánované parametry ověří zkušební provoz.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky. I tamní obyvatelé se v září 2022 k plánu v referendu vyjádřili negativně, obec proto chce vyhlásit stavební uzávěru v dotčené části svého katastrálního území a připravuje změnu územního plánu, jež má stavbu znemožnit, a také nový územní plán obce se stejným dopadem. Námitky proti ZEVO měl i Hradec Králové, Vysoká nad Labem či ekologické organizace.

Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by zřejmě pokryl dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.


reklama

 
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

18.1.2024 12:19
Že by někdo dostal konečně rozum, co ?
Nebo se někdo byl podívat ve Vídni, kde je spalovny přes 50let a nyní vlastně téměř uprostřed města !
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

19.1.2024 12:23 Reaguje na smějící se bestie
A to si představte, že v Brně byla postavena první spalovna komunálního odpadu, v rámci celého Rakouska-Uherska. Za půl roku tomu bude právě 120 let, od zahájení její výstavby…
Pokud chcete teplo ze spalovaného komunálního odpadu smysluplně využít, musíte mít poblíž spalovny zajištěnu i spotřebu toho tepla. Proto se spalovny staví poblíž městských sídel a s výhodou se využívají systémy CZT.
Vídeň má zřízen dokonce i svůj městský tepelný okruh, ke kterému jsou krom kotelen a výtopen, připojeny i ty její spalovny. A na něj jsou připojeny domy obyvatel města, obchodní centra, úřady a instituce. Dokonce, vedle spalovny Spittelau, se ve Vídni z tepla vyrábí i chlad ve formě studené vody, tuším kolem + 6 °C. Takto chladná voda je dobrá při zpracování a chlazení potravin, pro klimatizaci a pro potřebu chlazení v nákupních centrech, v kancelářských komplexech a halách, atd.
A povšimněte si ještě paradoxu ze závěru článku: námitky proti ZEVO měly i ekologické organizace. Zajímavé, že právě tyto organizace nemají námitky proti skládkování a zahrabávání odpadků do země? Asi ještě z nějakého důvodu, žijí v hlubokém středověku, kdy se odpadky vyhazovaly za hradby?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.1.2024 14:00
Spalovna s dodávkou tepla do centrálního topení. Je to jediné rozumné využití vytříděného odpadu.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.1.2024 14:35 Reaguje na Slavomil Vinkler
centrální vytápění nemusíte mít závislý na jediném centrálním zdroji. Plynové kotelny můžete rozmístit do různých míst města a ještě ušetříte za teplovody.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

19.1.2024 07:53 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pěkná polopravda. My nevíme co s odpadem a budeme pálit Putinův plyn? Víte kolik COxů a Noxů plyn zbytečně hodí?
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

25.1.2024 20:24
Hlavně se málo píše o tom, jaký mají tyto odpady energetický potenciál!

Omlouvám se, že jsem to dříve už uváděl, jen to chci připomenout:

Doporučuji nahlédnout do ČSN 06 3090 (Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů), konkrétně do Přílohy B, kde najdete orientační hodnoty výhřevností, které se týkají odpadů napříč průmyslem, zemědělstvím a nezapomínají ani na komunální odpad a jeho složky.

Pro ilustraci - pár příkladů odpadů a jejich výhřevnosti:

plasty (čistý PET) 22,895 [MJ/kg]
papír (TETRAPACK) 17,940 [MJ/kg]
papír (lepenka, karton) 13,309 [MJ/kg]
směsný komunální odpad 7 až 11 [MJ/kg]

Pro srovnání - pár příkladů paliv a jejich výhřevnosti:

topný olej 41,000 [MJ/kg]
dřevo (smrk) 13,100 [MJ/kg]
dřevo (borovice) 13,600 [MJ/kg]
hnědé uhlí 10 až 17 [MJ/kg]
černé uhlí 21 až 31 [MJ/kg]
ethanol 28,865 [MJ/kg]
methan 50,009 [MJ/kg]
vodík 119,550 [MJ/kg]

Takže například výhřevnost směsného komunálního odpadu je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí.

Až zase bude chtít někdo vozit předražený břidlicový plyn přes půl zeměkoule...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist