https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-kraj-vysocina
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: kraj Vysočina

15.10.2008 18:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
Na Vysočině se o hlasy voličů v krajských volbách uchází 14 politických stran a koalic. Podle zveřejněných volebních programů se obyvatelé Vysočiny mohou dočkat například odvážného rozvoje jaderné elektrárny Dukovany, domácí kompostování nebo veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily.
 

Jaderná elektrárna Dukovany
ODS slibuje ve svém volebním programu odvážný rozvoj jaderné elektrárny v Dukovanech
Licence: Volné dílo (public domain)
Foto: Petr Adamek/Wikimedia Commons

Program ODS připomíná, že současné vedení kraje Vysočina již vyzvalo vládu ČR k odvážnému rozvoji jaderné elektrárny v Dukovanech. Tu je potřeba rozšířit, protože „nutností pro blahobyt občanů České republiky je energetická soběstačnost“. Rozvoj jaderné energetiky slibuje i program ČSSD. Vedle toho chtějí sociální demokraté rozvíjet i „vhodné alternativní zdroje energie“, například jako energetický zdroj chtějí využívat kompostování biologického odpadu. Program sociální demokracie chce, aby se do Zásad územního rozvoje kraje a dalších strategických dokumentů zapracovaly limity pro výstavbu větrných elektráren a vznikla digitální mapa vhodných a nevhodných lokalit. Kraj by pak následně měl přijmout usnesení, které by neumožňovalo stavbu větrných elektráren na celém území kraje Vysočina v rozporu s těmito limity. Rozvíjet obnovitelné zdroje a šetřit energiemi chce i program SNK-ED, snížit energetickou náročnost slibuje ODS pomocí dotací z evropských peněz na zateplování budov.

Rozsáhlý program pro energetiku nabízí Strana zelených, vedle efektivního využívání energie, výstavby decentralizovaných zdrojů energie a rozvoj nízkoemisních obnovitelných zdrojů energie si jako hlavní cíl v oblasti energetik bere odpor proti výstavbě úložiště jaderného odpadu na Vysočině v lokalitách Rohozná, Budišov a dalších. Stejně tak zelení odmítají rozšíření těžby uranu na Vysočině a to včetně průzkumů.

Zelení slibují i větší využívání biomasy, bioplynu, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu i pro novostavby tam kde je to vhodné. Podpora by se měla dočkat výstavba domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu a při rekonstrukcích budov ve vlastnictví kraje usilovat o dosažení nízkoenergetického standardu. Kraj by měl také vytvořit trvale udržitelnou energetickou koncepci a tam, kde je to vhodné, prosazovat ukládání linek vysokého napětí ze vzduchu do země. Zelení také chtějí, aby kraj inicioval změnu atomového zákona. Ten by měl nově obsahovat právo veta pro obce, případně i pro kraje při řízení o výstavbě a plnou odpovědnost za škodu pro provozovatele jaderných zařízení.

Kartony, tetrapaky a hliníková víčka

Společným tématem volebních programů je podpora třídění odpadů a jejich zpracování, s důrazem na lepší využívání biologické složky komunálního odpadu. Zatímco zveřejněné programy většiny stran se omezuje na krátké heslovité teze, program zelených předkládá celou řadu návrhů. Zelení chtějí více informací pro občany a omezení a náhrada obalů šetrnějšími typy materiálů, slibují zavést systém vratných obalů i pro obaly z umělých hmot, lepší třídění chtějí podpořit větším počtem a lepší dostupnost sběrných nádob i pro kartony, tetrapaky a hliníková víčka. Cílem má být zpracování více než 50 % komunálního odpadu, buď recyklací nebo kompostováním. Podle programu se zavede individuální domácí kompostování a sběru bioodpadu ve městech, pomůže i zřizování sběrných dvorů, obecních kompostáren a bioplynových stanic. Zelení chtějí budovat regionální třídírny odpadů a odmítají výstavbu spalovny ve Žďáře nad Sázavou.

ODS si ve svém programu pochvaluje, že se jí daří postupně odstraňovat těžké ekologické zátěže. „Ve spolupráci s obcí Dolní Cerekev a státem jsme odstranili skládku nebezpečného odpadu u Nového Rychnova. S premiérem a vicepremiérem české vlády jsme vyjednali jasný slib odkupu a likvidace skládky nebezpečného odpadu v Pozďátkách u Třebíče.“ říká ODS. Naproti tomu program ČSSD vidí staré ekologické zátěže, zejména skládky průmyslových a nebezpečných odpadů a opuštěné průmyslové areály, jako přetrvávající problém. ČSSD vadí také zvýšená produkce emisí některých průmyslových podniků, především Kronospanu a další dřevozpracujících a strojírenských podniků, stejně jako spaloven. Sociální demokracie slibuje likvidaci starých zátěží provádět ve spolupráci se SFŽP, revitalizaci bývalých průmyslových areálů na nové průmyslové zóny a vytvoření programu na pomoc obcím při likvidaci černých skládek. Staré zátěže vadí i zeleným, například skládka v Pozďátkách nebo laguny kalů po těžbě uranu v Rožínce.

Více se dostupné volební programy shodnou na ochraně vody, zejména na dodávkách kvalitní pitné vody a výstavbě čistíren odpadních vod. Dále se ekologickými tématy podrobněji zabývají jen programy ČSSD a Strany zelených. Podle ČSSD představují rizika pro krajinu i obce omezené schopnosti krajiny absorbovat větší množství vody kvůli regulaci toků a následnému nebezpečí povodní. Proto ČSSD chce obnovit původní trasy říčních toků a potoků, obnovit i budovat rybníky a přírodní nádrže a chránit podzemní i povrchové zdroje pitné vody. Zelení také chtějí revitalizovat řeky a potoků, posílení jejich samočisticí schopnosti a umožnění jejich přirozeného rozlivu mimo obydlená území (důsledný zákaz staveb v záplavových územích)

Krajinu podle ČSSD ohrožuje i monokulturní podoba lesů, jehličnany tvoří 89 % (z toho smrky 74%), které jsou pak ohroženy větrnými smrštěmi nebo škůdci. ČSSD chce proto změnit monokulturní porosty na druhově rozmanitější a to výsadbou listnatých stromů. Na tom se shoduje se zelenými. Sociální demokracie slibuje i revitalizace bývalých průmyslových areálů na nové průmyslové zóny a přísné posuzování záměrů výstavby nových průmyslových i zemědělských provozů z hlediska dopadů na životní prostředí. Také chce v rámci legislativních možností zabránit rozvoji průmyslových odvětví nešetrných k životnímu prostředí.

Zelení chtějí bojovat proti jemnému polétavému prachu výsadbou izolační zeleně podél silnic a dálnice a snížením znečištění z dopravy větším přesunem k veřejné dopravě. Slibují vyhlášení Přírodního parku Javořická vrchovina. Chtějí také zachovat prostupnost krajiny, v krajině by měly zůstávat veřejné cesty, naopak omezit by se měly nové oplocené areály.

Dobíjecí stanice

Oblast dopravy zřejmě kandidující strany, alespoň ty, které veřejně zpřístupnily své volební programy, nepovažují za příliš důležité téma pro kraj Vysočina. Vedle obecné podpory veřejné dopravě a příslibů investic do místních komunikací a výstavby obchvatů, chce například SNK-ED „usilovat o udržení dopravní obslužnosti našeho regionu, alespoň na stávající úrovni,“ a také řešit dopravní situaci na D1 v úseku kraje Vysočina se všemi zodpovědnými orgány. Strana zelených sází na krajský systém veřejné dopravy, jehož páteří je regionální železnice, a na dopravní zklidňování center měst, například výstavbou záchytných parkovišť s návazností na městskou hromadnou dopravu. Zelení by rádi, aby autobusy veřejné dopravy využívaly nízkoemisní paliva, například zemní plyn. Program také slibuje veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily.

Ke zkvalitnění údržby silnic, má přispět akce ČSSD „Čisté silnice“, což představuje sběr odpadů podél silnic, pravidelné čištění silničních vpustí, „zametání komunikací s důrazem ve městech a vesnicích“, také sečení trávy ve struhách a odstraňování přerostlých a nemocných stromů, které ohrožují bezpečnost silničního provozu.

  • Moravané - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • DOHODA pro Vysočinu (US-DEU, Aktiv nezávislých občanů, Strana práce) - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Konzervativní koalice (Právo a spravedlnost, Konzervativní strana, Koruna česká) - kandidáti, další informace o krajských volbách nemá
Strany kandidující v kraji Vysočina jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist