https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-plzensky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Plzeňský kraj

9.10.2008 14:04 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Plzeňském kraji usiluje o hlasy voličů sedmnáct politických stran a koalic. Nejčastěji skloňovaným tématem předvolebních programů kandidujících stran je kvalitní veřejná doprava, odpady a šetrné nakládání s energiemi.
 

Cestující v tramvaji
Městskou hromadnou dopravu „levnou nebo dokonce zdarma“ slibuje program Strany pro otevřenou společnost
Ilustrační foto: Hugo Charvát/Ekolist.cz

Doprava v Plzeňském kraji leží na srdci tvůrcům volebních programů všech kandidujících stran. Jejím leitmotivem je, vedle většího množství peněz na opravu a údržbu silnic, snaha o kvalitnější veřejnou dopravu, zejména železniční. Veřejná doprava ale musí jezdit často a pravidelně, dostat se i do obcí v okrajových částech kraje a vozy a nádraží musí nabídnout cestujícím dostatečný komfort. Volební programy se shodují i na tom, že veřejná doprava by měla pomoci omezit individuální automobilovou dopravu a omezit zhušťování dopravy ve městech. Pro pohodlí cestujících je také potřeby vytvořit integrovaný systém, kdy bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém kraji. Na tom se shoduje program Strany zelených a ČSSD. Městskou hromadnou dopravu „levnou nebo dokonce zdarma“ slibuje program Strany pro otevřenou společnost (SOS).

Obce se mají dočkat většího klidu, všechny dostupné volební programy slibují nové obchvaty měst i menších sídel. Volební program Koalice pro Plzeňský kraj stran KDU–ČSL a SNK-ED slibuje „zlepšení stávajícího dostředného komunikačního systému kraje, doplněním propojení oblastí kraje mimo střed – postupná realizace tzv. velkého krajského okruhu.“ Za pomoci evropských zdrojů chce stavět nové obchvaty ODS. Její program slibuje západní obchvat města Plzně, obchvat Rokycany – Hrádek, dokončení obchvatu Chanovic, dokončení severozápadního obchvatu Klatov Pod Borem – Kal, severovýchodní obchvat Domažlic. Volební program ODS slibuje vybudovat za finanční účasti státu obchvaty Přeštic, Plas, Chodové Plané, Staňkova, Babylonu, Třemošné, severozápadní obchvat Stoda a přípravu obchvatu Stříbra. Zlepšit život v obcích chce i program SOS, který požaduje omezení kamionové dopravy v noci, v sobotu, neděli a svátcích a snížení hmotnosti kamionů na maximálně 40 tun. Další řešení, které by mělo pomoci odlehčit silnicím, je převedení nákladní dopravy na koleje. Na tom se shodují zelení s programem SOS. „Spolupracovat musí železniční a silniční dopravci. To však bude možné jen tehdy, bude-li veřejná správa a podnikatelský sektor společně a cílevědomě rozvíjet infrastrukturu pro pohyb a překládání zboží (logistická centra, dopravní telematika),“ rozvádí podrobnosti Strana zelených. Upřednostňovat železniční nákladní dopravu před dopravou silniční, chce také ČSSD. SOS jde ještě dál, chce „odstranit disproporcí mezi financováním železniční dopravy a dopravy silniční.“

Podporu zelených a SOS má budování cyklostezek v Plzeňském kraji. Podle SOS by měly vznikat „přednostně mimo síť silniční dopravy, neboť jsou schopny převzít v dobrých podmínkách velké procento celkového objemu přepravy.“ Zelení ještě přidávají parkoviště Bike & Ride u železničních stanic a snadnou přepravu kol v dopravních prostředcích všeho druhu. Budování cyklostezek v rámci měst i na venkově a napojení sítě cyklostezek v kraji na hlavní cyklistické cesty v rámci ČR i střední Evropy chce program Koalice pro Plzeňský kraj. „Budeme usilovat o to, aby se kraj stal přímo správcem cyklostezek a pečoval o jejich rozvoj a údržbu,“ říká program. Pro tento účel chce více využívat státní fondy dopravní infrastruktury.

Program ČSSD slibuje zlepšit dostupnost dálnice D 5 z jihu a výstavbu propojení silnic první třídy I/22 a I/26 v oblasti Českého lesa, přerušení tohoto propojení představuje podle ČSSD významný problém rozvoje příhraničních oblastí kraje. ODS slibuje pohodlnější jízdu autem k hranicím díky výstavbě nové silnice Tachov – Bärnau.

Otevřenost přírody

ODS v oblasti životní prostředí předkládá poměrně strohý program, chce vyčistit přehradu Hracholusky a podporovat postupné a šetrné otevírání Šumavy. Otevřenost přírody lidem slibuje i program ČSSD. Díky síti naučných stezek nebo cyklostezek se má lidem otevřít CHKO Šumava a Český les, ale i další, maloplošná chráněná území. Podle ODS by pomohlo i lepší propojení dvou nejvýznamnějších turistických center kraje, tedy Plzně a Šumavy, např. posílením „Zeleného autobusu“. Koalice pro Plzeňský kraj v oblasti Národního parku Šumava a jeho okolí chce prosazovat „sladění nezbytné a rozumné ochrany přírody s rozumným hospodářským rozvojem tohoto území, který povede ke zlepšení kvality života zdejších obyvatel a k vyšší prosperitě tohoto území postavené na turistické atraktivitě.“ Program SOS říká, že zváží zařazení Brd mezi chráněné krajinné oblasti.

Odpadovou koncepci chce program SOS postavit na recyklaci, biodegradaci, kompostování a na mechanicko-biologickém zpracování a třídění odpadů, nikoliv na spalovnách odpadů. Snížit podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládky stejně jako zvýšení podílu třídění a recyklace odpadů chce i ČSSD, ta sází především na zlepšení zpětného sběru obalů. SOS chce z navrhovaných alternativ Programu odpadového hospodářství zásadně vyřadit „budování nekontrolovatelného počtu spaloven komunálního odpadu“. Celokrajský integrovaný systém nakládání s odpady slibuje Koalice pro kraj, která se „nebrání moderním technologiím nakládání s odpady, které budou mít patřičný ekologický efekt a budou ekonomicky únosné pro obyvatele kraje.“ Koalice podpoří třídění odpadů a jeho opětovného využití jako zdroje cenných surovin a smysluplné a ekonomicky soběstačné projekty a aktivity, které využívají obnovitelné zdroje energie. Program SOS slibuje jít dál a v krajském zastupitelstvu využít práva na inicializaci zákonů a prosazovat daňové zvýhodnění recyklovaných surovin a výrobků, zvýšení podílu recyklovatelnosti výrobků a zálohování s poplatkem na ukončení životního cyklu u akumulátorů, výbojek a zářivek, chladniček. Kaly z čistíren odpadních vod se nemají využívat na plochy sloužící k pěstování potravinových plodin. SOS chce také zavést náhradu a zákaz výroby PVC.

Podobně pozitivně se kandidující strany staví k šetrnějšími nakládání s energiemi. Snižovat spotřebu budov jejich zateplováním a zaváděním spotřebičů s nízkou energetickou náročností, chce ČSSD. Podpoří také „výstavbu a rekonstrukci zařízení s cílem využívání odpadního tepla a pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.“ Program ČSSD slibuje i vyšší podíl obnovitelné energie a podporu pěstování energetických plodin (biomasy), využívání solární energie a chce „prosazovat daňové zvýhodnění při spalování ušlechtilých paliv“. Obnovitelné zdroje energie podpoří „ve smysluplné míře“ i Koalice pro Plzeňský kraj. „V této oblasti ale odmítáme směry, které bez ohledu na dlouhodobý užitek a přání místního obyvatelstva usilují o zbytečné investice do některých dnes módních alternativních výrob energie,“ říká její program. Koalice bude podle svého programu usilovat o rozumnou a střízlivou politiku v oblasti nadbytečného pěstování energetických plodin a investic do zbytečných alternativních výrob energie, které v dlouhodobém důsledku „přírodu a krajinu spíše poškozují“.

Volební programy zelených a Koalice pro Plzeňský kraj jednoznačně odmítají stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v Plzeňském kraji, zelení ještě přidávají velkokapacitní spalovnu odpadů. Program ČSSD slibuje zlepšit tvář krajiny obnovou starých alejí podél komunikací a vodotečí a také zlepšovat zdravotní stav památných stromů. Koalice pro Plzeňský kraj chce snížit emise a hluk ze stacionárních zdrojů a to pomocí technologií šetrných k životnímu prostředí v průmyslu a ve službách. „Považujeme za důležité umožnit v průmyslových zónách pouze výroby a činnosti, které nebudou mít negativní vliv na životní prostředí,“ říká její program. Naopak kritický je předvolební program k projektům a záměrům, které nejsou postavené na ekonomické realitě, jejich vliv na životní prostředí je malý a z hlediska svého fungování zatěžují rozpočty občanů či obcí. Koalice slibuje i „zákaz výstavby jakýchkoli zařízení, která mohou znečišťovat ovzduší nad stanovené a povolené limity.“

  • Zelení - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - NE americkému radaru! - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Česká strana národně socialistická - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Balbínova poetická strana - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Spojení demokraté - Sdružení nezávislých - strana nemá web
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - strana na svém webu kandidaturu v Plzeňském kraji popírá.
Strany kandidující v Plzeňském kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist