https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-plzensky-kraj-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Plzeňský kraj

15.10.2004 16:39 | PRAHA (EkoList)
V plzeňském kraji se bude ucházet o hlasy do pětačtyřicetičlenného zastupitelstva patnáct politických stran, hnutí a koalic. Tedy stejný počet jako v minulých volbách, kdy se do vedení kraje dostala ODS, KSČM, Čtyřkoalice, ČSSD a Nezávislí. V letošním klání vsadili téměř všechny kandidující strany na stejné tváře jako před čtyřmi lety.
 

V Plzeňském kraji si voliči budou moci vybrat z 510 kandidátů na krajské zastupitele. Vedle velkých parlamentních stran se zapsala i řada menších stran, zajímavým uskupení je Koalice Strany zelených + Strany pro otevřenou společnost s podporou Strany za životní jistoty.

Ekologie

Tématům životního prostředí se ve svém volebním programu nejvíce věnuje právě tato koalice. Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost si v rámci předvolebního boje o křesla v plzeňském zastupitelstvu předsevzala prosadit ekologickou sociální reformu na úrovni státu. Tato reforma by měla přinést snížení skleníkových plynů a nebezpečných odpadů a naopak zvýšit zaměstnanost a zlepšit technickou úroveň výrobků.

I další kandidující strany se shodují na potřebě chránit přírodní bohatství kraje a zvyšovat kvalitu životního prostředí. Česká strana sociálně demokratická chce v kraji podpořit fungující komunikaci mezi ekologickými i dalšími nevládními organizacemi a vytvoření zázemí pro zástupce těchto organizací v expertních komisích a skupinách. Při rozhodovacích procesech ve všech oblastech rozvoje kraje musí být podle ČSSD kladen důraz na principy trvalé udržitelnosti.

KSČM chce zpracovat studii ekologické zátěže území celého kraje včetně chráněné oblasti, zpracovat územní energetickou koncepci a s ohledem na zlepšení životního prostředí podporovat šetrné a obnovitelné zdroje energie.

Další strany, jejichž volební programy jsou k dispozici, již nevěnují ekologii takový prostor, přesto se tímto tématem také zabývají. Evropští demokraté chtějí návrat k přirozené krajině jako ochraně proti povodním, obnovit meze, původní koryta potoků a řek a zlepšit tak zadržování vody. Masarykova demokratická strana vyjadřuje ve svém programu podporu organizacím bojujícím za práva zvířat a chce kontrolovat tranzitní dopravu zvířat přes území kraje. ODS hodlá obnovovat krajinu, chce šetrně rozvíjet hospodaření v oblasti Šumavy a Českého lesa.

Zemědělství a krajina

Rozvoj zemědělstvím a venkova je velmi důležitou částí volebních programů všech stran, které se utkají o křesla ve všech krajích České republiky. Programy KCŠM a ČSSD shodně začínají právě kapitolu o zemědělství a jejímu vztahu ke krajině a ekologické a sociální stabilitě kraje. Obě tyto strany z levé části politického spektra akcentují především snahu o zachování zemědělské výroby a tím i dostatku pracovních příležitostí pro obyvatele. Komunisté i ČSSD chtějí podporovat rovnost všech druhů hospodaření na půdě, tedy jak soukromého, tak družstevního. Sociální demokraté by rádi viděli snižování podílu orné půdy na úroveň 60 % dnešního stavu, neobdělávané, především příhraniční oblasti, by se měly zatravňovat a zalesňovat. Navíc by mělo dojít ke zvýšení podílu ekologických hospodářství na 10 %, zemědělská velkovýroba by se měla stát ekologicky únosnou. ČSSD chce vyšší podíl nepotravinářských plodin, zejména na výrobu metylesteru, bioetanolu dalších obnovitelných zdrojů energie.

Podobnou funkci venkova by ráda viděla i koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost, ta ještě doplňuje potřebou zachovat velké lesní a zemědělské plochy a proto podporuje zkvalitnění územního plánování, které by mělo přinést důslednější ochranu zemědělského a lesního půdního fondu. Evropští demokraté chtějí propagovat produkty ekologického zemědělství a rodinného farmaření, což znamená šíření informací pomocí známek ekologické kvality, webovými portály a veřejnými besedami.

Doprava

Volební programy stran se shodují na významu kapacitně dostatečné a ekologické hromadné dopravy a co největším omezením škodlivých dopadů individuální automobilové dopravy. Pro kraj, který leží na hlavním tahu do Německa, jsou podle programu ODS důležité kvalitní silnice pro mezinárodní dopravu. ČSSD, Komunisté, koalice Strany Zelených a SOS, Masarykova demokratická strana i Evropští demokraté mluví o ekologické funkci hromadné dopravy a proto dávají přednost železnici a funkci autobusů chápou jen jako doplňkovou. MDS spolu s koalicí zelených stran chce přesunout tranzitní kamiónovou dopravu na železnici, ODS chce II. železniční koridor Praha-Plzeň-Norimberk s větví směřující do Mnichova, ČSSD bude budovat III. Koridor Praha-Plzeň- Cheb s větví přes Domažlice a Českou Kubici, KSČM i Evropští demokraté podporuje výstavbu obchvatů kolem měst i přírodních a historických památek s ohledem na ekologickou zátěž dotčených obcí. Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou společnost by ráda viděla hromadnou dopravu velmi levnou, nejlépe zcela zdarma a ve městech chce budovat sítě cyklostezek, zcela zakázat provoz motorových lodí na Hracholuské nádrži a u nákladní automobilové dopravy požadovat snížení celkové hmotnosti vozidel na 40 tun a omezení provozu na silnicích v noci, o víkendech a svátcích.

Český les, Brdy a Pačejov

Konkrétní legislativní kroky v ochraně přírody se vztahují především na vyhlášení chráněných území v kraji. Strana Zelených a Strana pro otevřenou společnost zvažuje zařazení Brd mezi CHKO, které jsou díky vojenskému prostoru v dobrém stavu. ČSSD shodně s KSČM podporuje vytvoření chráněné krajinné oblasti Český les. Masarykova demokratická strana navrhuje znovuobnovit turistický hraniční přechod Modrava. Jediná ODS ve svém volebním programu zmiňuje svůj postoj proti výstavbě trvalého úložiště jaderného odpadu v Chanovicích a Pačejově.

Zaregistrované kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva Plzeňského kraje:

* Občanská demokratická strana
* Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
* Unie svobody - Demokratická unie
* Pravý Blok-strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET
* Komunistická strana Čech a Moravy
* Národní sjednocení
* Česká strana sociálně demokratická
* Masarykova demokratická strana
* Evropští demokraté
* Konzervativní strana
* NEZÁVISLÍ
* SNK sdružení nezávislých
* Koalice Strany zelených + Strany pro otevřenou společnost
* Koalice za zrušení Senátu a za obnovení trestu smrti - Vaším hlasem nepodpoříte platy stranických funkcionářů, ale zdravotnictví našeho kraje
* Dělnická strana - akce za snížení poslaneckých platů


reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist