https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volebni-program-kdu-csl-voda-ma-patrit-jen-pod-ministerstvo-zemedelstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volební program KDU-ČSL: Voda má patřit jen pod ministerstvo zemědělství

12.10.2017 01:18 | PRAHA (Ekolist.cz)
„Voda je důležitá surovina nezbytná k životu. Proto navrhneme jeho správu pod Ministerstvo zemědělství ČR,“ stojí v programu lidovců.
„Voda je důležitá surovina nezbytná k životu. Proto navrhneme jeho správu pod Ministerstvo zemědělství ČR,“ stojí v programu lidovců.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | 947051 / Pixabay
Jednou z pozoruhodných věcí volebního programu KDU-ČSL je, že chce převést vodní agendu jen pod jednu instituci. V současné době spadá voda pod ministerstvo zemědělství i pod ministerstvo životního prostředí. „Voda je důležitá surovina nezbytná k životu. Proto navrhneme jeho správu pod Ministerstvo zemědělství ČR,“ stojí v programu.
 

Podle lidovců by se české přírodní bohatství a suroviny měly zpracovávat v maximální míře v ČR. „Proto navrhneme Český národní fond budoucnosti, kam soustředíme zisky a daňové výnosy z těžby nerostného bohatství ČR (lithium, wolfram, měď, uran, uhlí, štěrkopísky, atd.) po vzoru Norského státního fondu.“

Lidovci podpoří elektromobilitu a skladování elektřiny v bateriích elektromobilů, instalaci fotovoltaických panelů na střechách zemědělských budov.

Jako chytré horákyně slibují podporu rozšíření stávajících jaderných elektráren za podmínek, které budou akceptovatelné z hlediska pořízení a následného provozu. „Podpoříme vznik a rozvoj chytrých sítí, které umožní zapojování zdrojů energie typu solárních, větrných i jiných obnovitelných zdrojů bez státní diskriminace. Upravíme Státní energetickou koncepci tak, aby v ní bylo možné reagovat na trendy světové vědy a techniky.“

Redakce Ekolistu bude před volbami postupně zveřejňovat, co která politická strana slibuje v oblasti životního prostředí. Současně bude zveřejňovat odpovědi politických stran na anketu Ekolistu.

Všechny texty, které se týkají voleb do poslanecké sněmovny, najdete ve speciálu Volby do Poslanecké sněmovny 2017

V dopravě slibují lidovci odvést dopravu z měst a obcí. „Připravíme Akční plán a konkrétní strategickou koncepci pro rychlé dobudování silniční páteřní sítě a obchvatů měst a obcí.“

Lidovci chtějí prosadit rychlejší rozvoj ekologicky šetrných řešení v dopravě tím, že urychlí budování potřebné infrastruktury (síť dobíjecích stanic pro elektromobily) a zvýhodní ekologická vozidla na poplatcích za využívání dopravní infrastruktury. Lidovci budou podporovat rozvoj sítě cyklostezek s důrazem na cestování do práce.

Lidovci chtějí podpořit akumulaci vody v krajině a vodních plochách k zadržení přívalových dešťů a zlepšování průtoků řek v letním období.

KDU-ČSL podpoří investice do tzv. precizního zemědělství, aby nedocházelo ke zbytečnému přehnojování a chybným aplikacím pesticidů. Nebude podporovat výstavbu na zelené louce, ale přichystá mapu brownfieldů a systém financování, tak aby přednostně byly stavby průmyslových hal stavěny zde. „Nedopustíme další úbytek zemědělské půdy. Podpoříme vznik Demoličního fondu, který bude pomáhat hradit skládkování suti při demolici starých domů v intravilánu malých obcí, aby se nestavělo na zelené louce.“

Zemědělcům chce KDU-ČSL zřídit fond nepojistitelných rizik, který jim pomůže pokrýt propady v hospodařeních za sucha, či naopak extrémního deště při žních. Účast bude dobrovolná a platby do něj budou nákladovou položkou.

„Zpřesníme monitoring kvality půdy a vůči přestupcům zavedeme sankce. Budeme trvat na kladné uhlíkové bilanci hospodaření na půdě jako jednoho z hlavních předpokladů dlouhodobé úrodnosti,“ slibují lidovci s tím, že budou motivovat zemědělce k hospodaření na menších pozemcích, které jsou odolnější vůči erozi.

Volební program KDU-ČSL obsahuje i přísliby, ze kterých není moc jasné, co tím konkrétně myslí nebo jaký problém a jak chtějí vyřešit. Například lidovci slibují, že podpoří vliv občanů na ekologickou výchovu ve všech generacích. Nebo že životní prostředí se musí aktivně vytvářet, a ne pasivně chránit.

Lidovci chtějí i nadále „prosazovat principy dlouhodobě udržitelného rozvoje, který je základem ochrany životního prostředí a vyjádřen úctou k životu ve všech formách. Ministerstvo životního prostředí musí být řízeno ve prospěch ochrany přírody. Veřejný zájem ochrany přírody nesmí být nadřazován nad ostatní veřejné zájmy. Principy ekologického rozvoje musí být normou ve všech ekonomických resortech české ekonomiky. Co je ekologické, musí být i ekonomické, a naopak.“


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist