Karolína Šůlová "> Závěry pracovní skupiny: Kanál Dunaj – Odra – Labe škodí již nyní - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zavery-pracovni-skupiny-kanal-dunaj-odra-labe-skodi-jiz-nyni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Závěry pracovní skupiny: Kanál Dunaj – Odra – Labe škodí již nyní

28. listopadu 2005 | MŽP ČR
Autor: Karolína Šůlová, tel: 267 122 944, 724 102 406
Pod záštitou ministra životního prostředí Libora Ambrozka se dnes na Univerzitě Palackého v Olomouci koná odborná konference [1] o závěrech tříletého výzkumného úkolu, který zadalo ministerstvo životního prostředí. Cílem výzkumu bylo podrobně zhodnotit účelnost a důsledky výstavby vodní cesty Dunaj-Odra-Labe (DOL). Pracovní skupinu expertů vedl mezinárodně respektovaný odborník Petr Obrtlík z WWF Auen-Institut v německém Rastattu.

„Pracovní skupina odvedla skutečně kvalitní práci. Její výsledky ukazují, že kanál Dunaj–Odra-Labe by nenávratně poškodil řadu unikátních míst a zároveň by měl dlouhodobé negativní ekonomické i sociální dopady,“ konstatuje ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Odborníci provedli podrobné krajinně-ekologické, ekonomické a vodohospodářské hodnocení záměru výstavby vodního kanálu DOL. Podle nich by záměr vyvolal zásadní a dlouhodobé negativní ekologické, ekonomické i sociální dopady. Velmi důležitým zjištěním je skutečnost, že negativní dopady má už samotná územní ochrana různých variant záměru. Ta totiž brání realizaci protipovodňové ochrany, vyžaduje naddimenzování uskutečňovaných staveb mostů a komunikací a komplikuje rozvoj obcí.

Skupina během tříletého výzkumu shromáždila odborné podklady opravňující k závěru, že rozsahem postiženého území a intenzitou vlivů nemá záměr budování DOL v České republice obdobu. Označila jej za nereálný a neúčelný. Navrhuje neplýtvat nadále veřejnými prostředky na přípravu nereálného záměru a na územní hájení jeho hypotetických tras. Z hlediska potřeb zlepšení stavu krajiny a životního prostředí v ČR je nejvýhodnější variantou zrušení územní ochrany trasy DOL.

Pracovní skupina naopak navrhuje zpracovat koncepční materiál, řešící ekologicky optimální a ekonomicky přijatelné využití krajiny údolních niv dotčených řek - Moravy, Odry, Bečvy a Labe. Nivy těchto řek tvoří přirozenou ekologickou páteř středoevropské krajiny.

K hlavním vlivům na životní prostředí patří například zvýšené znečištění vody, narušení krajinného rázu, přerušení biokoridorů a migračních tras živočichů, trvalý zábor zemědělské a lesní půdy, invaze nepůvodních druhů rostlin. Jednotlivé vlivy nebudou působit izolovaně, může dojít k synergickému působení, které znásobí negativní dopady.

Kontakt:
Ivo Machar, tajemník Pracovní skupiny MŽP k problematice DOL, mobil 602 571782, Ivo.Machar@seznam.cz

Poznámky:
[1] Na pořádání konference se kromě této pracovní skupiny podílí také občanské sdružení Sagittaria ve spolupráci s Katedrou přírodopisu Pedagogické fakulty UP Olomouc a Českým svazem ochránců přírody, základní organizací Pomoraví.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist