https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zitra-je-svetovy-den-mokradu-novym-ceskym-mokradem-mezinarodniho-vyznamu-je-podzemni-punkva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Zítra je Světový den mokřadů – novým českým mokřadem mezinárodního významu je Podzemní Punkva

1. února 2005 | MŽP ČR
Autor: Eva Veverková, tel: 267 122 139
Druhý únor se od roku 1997 slaví jako Světový den mokřadů [1]. Ochranu těchto vzácných přírodních stanovišť zajišťuje dokonce zvláštní mezinárodní smlouva - Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů [2].

Ramsarská úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do Seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu. V České republice tyto aktivity koordinuje od roku 1993 Český ramsarský výbor.

V České republice bylo dosud vyhlášeno 10 mokřadů mezinárodního významu. Ve čtvrtek 3. února 2005 proběhne v CHKO Moravský kras slavnostní vyhlášení dalšího mokřadu mezinárodního významu u nás, a to Podzemní Punkvy. Diplom vedoucímu Správy CHKO Moravský kras Leoši Štefkovi předá ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Připravuje se i vyhlášení dvanáctého mokřadu pod ochranou Ramsarské úmluvy – rašeliniště v Krušných horách.

Mokřady mezinárodního významu v ČR:
* Šumavské rašeliniště – 10 225 ha, zapsáno 1990
* Třeboňské rybníky – 9 710 ha, zapsáno 1990
* Břehyně a Novozámecký rybník – 1 348 ha, zapsáno 1990
* Lednické rybníky - 691 ha, zapsáno 1990
* Litovelské Pomoraví – 6 194 ha, zapsáno 1993
* Poodří – 4 427 ha, zapsáno 1993
* Krkonošská rašeliniště – 209 ha, zapsáno 1993
* Třeboňská rašeliniště – 1 051 ha, zapsáno 1993
* Mokřady Dolního Podyjí – 11 525 ha, zapsáno 1993
* Mokřady Pšovky a Liběchovky – 361 ha, zapsáno 1998
* Podzemní Punkva – 1 571 ha, zapsáno 2004, bude vyhlášena 3. 2. 2005
* Krušnohorská rašeliniště – v přípravě

Celková rozloha těchto lokalit je 47 212 ha. Nacházejí se na území národních parků, chráněných krajinných oblastí nebo jsou vyhlášeny jako národní přírodní rezervace.


Další informace:
http://www.ramsar.org/wwd2005_index.htm
http://www.ramsar.org
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/umluvy_op


Poznámky:

[1] Mokřady se podle Ramsarské úmluvy rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou; jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.

[2] Ramsarská úmluva (celým názvem Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva), podepsaná 2. ledna 1971 v íránském Ramsaru, je první celosvětová mezivládní úmluva, uzavřená na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů. Jde o jedinou úmluvu, chránící konkrétní typ biotopu. Ve světě doposud Ramsarskou úmluvu podepsalo 144 států, Československo se k ní připojilo jako jeden z posledních evropských států v roce 1990. ČR je členským státem od svého vzniku.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist