https://ekolist.cz/cz/ekolist/mesicni-souhrn/michal-berg-obora-jelenice.dvacet-let-boje-za-volny-pruchod-krajinou-aneb-kde-zacal-muj-pribeh
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Michal Berg: Obora Jelenice. Dvacet let boje za volný průchod krajinou aneb Kde začal můj příběh

19.7.2022
Zdroj | Michal Berg
Lesnictví je obor, ve kterém si na výsledky své práce musíte počkat dlouhé roky, někdy i desítky let. Stejnou trpělivost a vytrvalost ukazuje opavský lesnický podnikatel Jindřich Grosser ve snaze vybudovat soukromou a veřejnosti nepřístupnou oboru Jelenice v jednom z nejkrásnějších míst údolí řeky Moravice. Klid na komerční lov zvěře mu nyní překazil Ústavní soud, který rozhodl, že obora Jelenice musí zůstat veřejnosti přístupná. Na jak dlouho?
 
Téměř každý aktivista si dokáže vzpomenout, co bylo tím zásadním okamžikem v jeho životě, po kterém se začal o svět kolem sebe aktivně zajímat. Případ obory Jelenice je takovou situací pro mne. Údolí řeky Moravice je krajina mého dětství, oblast Weishuhnova splavu a přilehlého vodního kanálu do žimrovických papíren jako unikátní technické památky byly nejednou cílem našich výletů na střední škole.

Když na podzim roku 2000 začal růst v lokalitě plot, který předznamenal vznik obory, spolu s přáteli jsme zorganizovali petici a snažili se znepřístupnění oblíbených míst zastavit. Tehdejší snaha o zastavení výstavby plotu byla ale marná. Téměř 300 hektarů lesů a luk na pravém břehu řeky Moravice se stalo součástí obory, jejímž hlavním účelem je komerční lov zvěře. Provozovatel obory, společnost Opavská lesní a.s., sice na začátku slibovala zachování volného průchodu oborou, to se ale v průběhu let změnilo. Co se nezměnilo, je nezlomná snaha této společnosti mít oboru jen pro sebe.

Historie obory v této lokalitě spadá do první poloviny 19. století, kdy ji zde zřídil majitel panství Hradec nad Moravicí, kníže Lichnovský. K historickým tradicím se současná obora ve své propagaci odkazuje, nicméně tato původní obora byla pro nerentabilitu zrušena ještě před koncem 19. století.

Oblast pak prodělala rozvoj spíše průmyslový. Průmyslník Carl Weisshuhn zde v roce 1890 postavil umělý vodní kanál, který přiváděl vodu do tři kilometry vzdálené papírny v Žimrovicích. Jeho využití pro plavbu dřeva do papíren skončilo v 60. letech dvacátého století, jako unikátní turistický cíl ale přetrval dodnes.

Stejně atraktivní je i celé lesnaté údolí řeky Moravice, které meandruje přes třicet kilometrů až k přehradní nádrži Kružberk. Není tak divu, že plán na soukromou loveckou oboru chtěla Opavská lesní realizovat právě území s tolika lákadly.

Akciovou společnost Opavskou lesní zprivatizoval její majoritní majitel Jindřich Grosser jako ředitel tehdejšího Lesního závodu Opava v roce 1993. Podnikání v lesnictví je v našich podmínkách možné výnosně provozovat zpravidla tehdy, pokud máte dobré vztahy s politickou reprezentací.

Zdroj | Michal Berg
A Opavská lesní v tomto není výjimkou. Jak ukazují údaje z rejstříku smluv, stamilionové veřejné zakázky i nejrůznější dotace do firmy po dlouhé roky plynou pravidelně. V takovém prostředí bývá jistě prostor i na další dohody s politickou reprezentací.

V roce 1998 získala firma první pozemky v lokalitě obory — od státu směnila šestnáct hektarů luk v údolí řeky Moravice za skoupené restituční nároky. Už tehdy komise Pozemkového fondu, která o transakci rozhodovala, doporučila zachovat povinnost průchodnosti stávající turistické cesty a připravované cyklotrasy.

Většina pozemků obory ale stále patřila Lesům České republiky. Opavské lesní se po dohodě s tuto státní firmou podařilo v roce 1999 získat výjimku ze stavební uzávěry přírodního parku a povolení ke stavbě plotu na jejich pozemcích, a následně také dalších staveb v oboře. Z historického Albrechtického mlýna, který je mimo jiné prvním místem pobytu výše zmíněné podnikatelské rodiny Weisshuhnů na našem území, vystavěl luxusní loveckou chatu se zázemím pro komerční lov.

V roce 2001, kdy byl plot obory přes protesty místních zkolaudován, se zdálo, že obora bude i nadále přístupná. V dobovém tisku dokonce Jindřich Grosser mluvil o zřízení naučné stezky, aby se o zde žijících druzích zvěře mohla veřejnost dozvědět více. Realita následujících let však směřovala jinam.

Nejprve byla na druhý břeh řeky přemístěna v roce 2010 cyklotrasa. Za tímto přemístěním místní tisk viděl zájmy tehdejšího hejtmana Palase, který jako náruživý myslivec oboru také využíval. V roce 2013 pak vyhláška zakázala pohyb veřejnosti po celé oboře s výjimkou jediné průchozí cesty, zvané Moravická.

V roce 2015 se pak Opavská lesní snažila získat od státu pozemky na celém území obory. Nad celým projektem se tehdejší ředitel Lesů ČR Daniel Szorád velmi podivoval. „Problém vidím v tom, že kdysi kdosi dovolil, aby Opavská lesní oplotila kus lesa, takto vznikla obora, lesy uvnitř byly překlasifikovány na lesy zvláštního určení a dneska stojíme před problémem, jak dál,“ uvedl Szórád.

Tehdejší ministr zemědělství Jurečka nejprve směnu nepovolil. Nicméně o tři roky později už ministr Toman příslušný návrh podepsal a výměnou za pozemky jinde se Opavská lesní stala majitelem celé výměry obory.

To ji motivovalo k další ofenzivě proti nezvaným návštěvníkům. Firma požádala městský úřad Vítkov o uzavření obory pro veřejnost vyhláškou dle mysliveckého zákona za účelem ochrany zde žijící zvěře.

Fakticky se ale jednalo o záměr zjednodušit komerční lov, pro který jsou procházející občané rušivým elementem mnohem víc než pro divoká zvířata. Desetitisícové částky za odstřel zvěře, které je možné nalézt v ceníku na webu Opavské lesní, stejně jako bizarní fotografie usmrcených muflonů, daňků nebo divokých prasat, jsou výmluvným důkazem komercionalizace celé obory.

Vítkovský úřad uzavření obory pro veřejnost vyhláškou posvětil. To se ovšem nelíbilo dalším samosprávám v okolí a napadly tento zákaz u soudu. Krajský soud, a následně i Nejvyšší správní soud jim daly za pravdu a uvedenou vyhlášku zrušily.

Soud jasně řekl, že jakékoli omezování vstupu veřejnosti do honitby musí být z povahy věci realizováno tak, aby nevylučovalo právo každého občana volně procházet krajinou a užívat les, jak garantují zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o lesích. Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř, což však v posuzované věci splněno nebylo.

Stejně tak nebyl prokázán jediný případ, kdy by vstup veřejnosti do obory ochranu zvěře narušil. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu napadla Opavská lesní u Ústavního soudu, ale i ten se vyslovil pro to, že obora má zůstat otevřená.

Obora Jelenice

předchozí    další
Zdroj | Michal Berg

Konec dobrý, všechno dobré? Ano i ne. Celá kauza po dobu více než dvaceti let zaměstnávala ve vlnách mnoho místních, aktivistů, komunálních politiků i úřadů. Mě osobně po ní zůstal fascikl petičních archů, výstřižků z dobového tisku a dopisů s úřady z let 2000 a 2001.

To všechno jen a pouze ve snaze uchovat takovou základní věc, jako je volný průchod krajinou. Pro nás všechny je rozhodnutí soudu jistě zadostiučiněním, otázkou je, jak se to projeví v praxi. Obora zůstává zavřená, lidé z okolí teď upírají zraky k jinému správnímu řízení, které by mělo dospět k nařízení plot jako černou stavbu odstranit.

Ale ani tak zřejmě nebude mít veřejnost vyhráno. Vidíme zarputilost lesnické firmy, která dlouhodobě směřuje k privatizaci území pro své komerční zájmy a nedá se očekávat, že by s jedním negativním rozhodnutím tento zájem opadl.

Dřív nebo později se tak zřejmě dočkáme dalších pokusů o vyloučení veřejnosti — ať už to bude pomocí právních nástrojů nebo jinak. Boj o svobodný průchod krajinou nekončí.


reklama

 
foto - Berg Michal
Michal Berg
Autor je český politik a podnikatel v oblasti IT, od ledna 2020 spolupředseda Zelených.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MV

Martin Vlk

19.7.2022 09:47
Prakticky všechny obory jsou pouze pro potěchu pár vyvolených, jejichž zájmem je si něco střelit. Takové to hrání si na šlechtu. Obecně jsem pro zrušení všech obor. Zvěr si sama najde místo, kde je jí dobře. Nepotřebuje být držena plotem.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.7.2022 11:42 Reaguje na Martin Vlk
Ano, obory jsou pozůstatek po šlechtě a nevadily ani v těch blbých 40letech.
Dovolil by si někdo poroučet Kadlíkovi z Orlíku, že musí mít oboru průchozí ?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.7.2022 12:17 Reaguje na Martin Vlk
Přitom někteří ekologisti a majitelé lesů by ji nejraději viděli vystřílenou, aby "nesežrala" jejich lesy. Ve volné přírodě zvěř
migruje za potravou a obora je pouze oplocená honitba zamezující
migrovat zvěři a "ničit" lesy. Budiž, obory historické a zaměřené
například na bílé jeleny, nebo jinou zvěř, ale budování nových obor
je výsledek privatizace přírody se vším všudy včetně těch plotů.
Je to moje, oplotím si to a zakážu tam ostatním vstup! Co až se
oplotí i poslední zbytek čísího majetku? To bude zbytek chodit
pouze mezi ploty a nebo dokonce platit mýtné na soukromé cestě?
Vśe je dnes o nenažranosti některých lidí a kvůli nim lituji některých změn po plyšáku, které si prosadili. A bude hůře,
protože bohatství se koncentruje do stále méně kapes a zbytku
zůstanou ty cesty mezi ploty. No a na státním se zase vyhlásí NP,
kam mimo cestu mohou pouze jiní vyvolení a zbytek jim může pouze
závidět, že jedni mohou a druzí nesmějí. Uzurpace přírody bude
mít dva důvody a jedním bude vlastnictví a druhým ochrana přírody.
Ve výsledku pro zbytek lidí to samé, protože jim zbude ta cesta
mezi ploty a zákazovými tabulkami. Díky bohu jsem zažil jako
tremp Údolí Moravice jako ráj trempů a dětských táborů a nikoliv
jako nyní oplocenou oboru a oplocené pastviny chlupatých krav
se zničenými tábořišti a vypálenými polními kuchyněmi táborů.
Moje, moje, moje a vy ostatní šup za plot. Tak dopadl vysněný
nový porevoluční režim o kterém jsme měli představu, jako o
svobodném světě bez hranic a plotů. Bohužel naivní představa
se zvrhla i na ploty na hranicích a nové ploty uvnitř republiky.
Obora brání plotem zvěři uniknout a ploty kolem pastvin zase
vniknout vlkům. Jednou budeme oplocovat pole před vniknutím
zubrů, divokých koňů a praturů, no a pak města a vesnice před
vniknutím hladových medvědů, lišek a vlků. Rybníky oplotíme
před vydrami a zatáhneme sítěmi před kormorány. Stromy na
březích řek ochráníme pletivem před bobry a jiné stromy před
hladovějící zvěří.
Myslím, že nejvíce budou v budoucnu prosperovat výrobci
oplocení a výrobci zákazových tabulek.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

19.7.2022 17:03 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.7.2022 13:34 Reaguje na Břetislav Machaček
1*
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.7.2022 14:28 Reaguje na Břetislav Machaček
Nevím, proč autorovi nevadí zákazy vstupu například v národních parcích. Proč má segregovaný přístup? Stát si chrání svoje, a majitel obory taky svoje. A nebo jsou aktivisti "rovnější " než zbytek obyvatelstva?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.7.2022 16:53 Reaguje na Michal Ukropec
No a pak si vezměte "rezervaci velkých kopytníků"
u Milovic. To není obora? Ale je, když je oplocená
a neprůchozí nejen lidem, ale ani ostatní zvěři.
A těchto lokalit přibývá jako hub po dešti pouze
s tím rozdílem, že obora s lovnou zvěří si na sebe
alespoň vydělá odstřelem trofejních kusů a ty
"rezervace kopytníků" natahují ruce po dotacích.
Obojí je takřka totéž a kritizuji každé nové
oplocené území, jako by už nestačily potřebné
ploty kolem dálnic a v budoucnu i kolem tratí
pro rychlovlaky. Ty se bez plotů neobejdou taky,
protože pro rychlé a lehké soupravy může být
jelen, či tlupa černé tragédií.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.7.2022 18:14 Reaguje na Michal Ukropec
No jo no. Není nic lepšího než srovnání nějaké pitomé obory, sloužící pár papalášům pro zábavu, s první zónou národního parku. TVL!!!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

25.7.2022 15:24 Reaguje na Břetislav Machaček
No ve světě se už normálně oplocují sídliště lepších pidí a u nás už taková sídliště najdeme. No jsme si všichni rovni, holt ale někteří jsou si rovnější.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

23.4.2024 12:38 Reaguje na Břetislav Machaček
bohatství se koncentruje do stále méně kapes a zbytku
zůstanou ty cesty mezi ploty. ......
kam mimo cestu mohou pouze jiní vyvolení a zbytek jim může pouze závidět, že jedni mohou a druzí nesmějí. Uzurpace přírody bude mít dva důvody a jedním bude vlastnictví a druhým ochrana přírody.
Ve výsledku pro zbytek lidí to samé, protože jim zbude ta cesta mezi ploty a zákazovými tabulkami.
Moje, moje, moje a vy ostatní šup za plot. .............

Krad starý Mates jako straka,/ u bohatce, i u žebráka./ Pak, nerozmýšleje se dvakrát,/ dal do pokladny vše, co nakrad./ A nápis zhotovil si na to:/ Soukromé vlastnictví je svato!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.7.2022 13:33 Reaguje na Martin Vlk
Chyba! Podle ekologistů jako je emeritní poradce lesů Č.R. Ing. Jana Metzla zvěř do přírody nepatří, a má být pouze v oplocené zoo, oboře nebo v kleci. Plot chrání přírodu před agresívními aktivisty!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

19.7.2022 11:59
Na jednu stranu obdiv za tu vytrvalost a snahu ... jak SZ nemusím, tak tady odvedl pan Berg opravdu velmi dobrou práci.

Na druhou stranu je to velmi depresivní čtení o tom, v jakém bordelu tady žijeme a co některému xindlu v klidu prochází.
Odpovědět
sv

20.7.2022 12:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Nemluvě o ksindlu, který tomu například zde ještě tleská.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

20.7.2022 17:21
tak proč se ekoaktivisté nedomluví a nevniknou do obory hromadně na protest ? když mohli někteří jejich ultra militanti vnikat a ničit zařízení kožešinových farem nebo vnikají do klecových chovů slepic ? ono teď hledat viníka současného stavu je asi pozdě, když mnoho předchozích rozhodnutí zcela patrně podplacených úředníků, tak je promlčeno ! ono ten Palas má na triku více šlamastyk ! tady ten bordel kolem této a i jiných obor, to je výsledek provázanosti myslivecké lobby s politiky a vysokými úředníky napříč úřady ! šlo by dohledat, kdo tam vše lovil z těch papalášů a soudců ? a pak se řekne - lidová myslivost ! ta hovna už začínají ve vedení mnohých těch mysliveckých sdružení ! mě by také zajímalo, jak může mít ten nějaký papaláš radost z ulovení poloochočeného a uměle vyhoněného kapitálního kusu ! to je jako střílet něco na farmě jelenovitých kde mnohdy žeřou zvířata ošetřovateli z ruky...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.7.2022 18:15 Reaguje na radim buffalo tobias
Podobné to máte s trofejními rybami na soukromých vodách a nakonec
i s lidskými "kráskami" vycpanými silikonem. Někdo má rád krásu
přírodní, trofej zaslouženou skutečným lovem a někomu stačí i
ta trofej z chovu a silikonová krása. Koukněte třeba na umění,
co vše může být uměním a co nikoliv, neboť i tam záleží na jméně
umělce více, než na skutečné estetické hodnotě díla. Co člověk,
to názor a hodnotový žebříček. Můj známý má daňčí farmu na maso
a prodává i "odstřely" kapitálních kusů hlavně bohatým Němcům.
Jim nevadí ani umělý výkrm a cílená genetika trofejního kusu.
Oni si ho střelí, zaplatí mu za trofej a tu jim jeho kamarád
vypreparuje. A hádejte co je v rodném listě trofeje? Nikoliv
farma, ale pohoří Jeseníky! Jim lež nevadí a v Německu ví prd,
že ho střelil v ohradě u krmelce. U konkrétní obory a jiných
nových obor je problém se zákony tohoto státu, které toto vše
umožňují. To není dílo jednoho jediného ouřady a nebo ministra,
to je dílo parlamentu a právníků, kteří píšou předlohy zákonů.
Ten ouřada, či ministr pak už pouze využije špatného zákona a
už tu je další obora. No a vymahatelnost zákona, byť daného i
rozsudkem Ústavního soudu je bezzubá, pokud nemá nikdo odvahu
konat. Už jste někde viděl zbourat nedovolenou stavbu, pokud to
není zrovna králíkárna? Já nikoliv, vždy to spraví pokutička
a dodatečné povolení. Když staví stát, tak čeká na povolení,
ale soukromé osoby a firmy staví i bez povolení a nic se neděje!
Peníze vládnou světu a ty přece podle tuneldědka nejsou ani
čisté a ani špinavé, ale pouze jedny jediné!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.7.2022 16:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Pokud je někde problém tak hlavně u vašeho známého na kterého by si měla posvítit policie. U obor žádný konflikt se zákonem jak popisujete není.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

21.7.2022 23:29
15. 6. 2022 | 11:06
Jiří Svoboda (SVOL): Míra zpřístupnění českých lesů turistům nemá ve světě obdoby
Tak tohle je otvírák a webu ASZ, organizace združující sice jen zlomek zemědělců, ale za to těch kterým to myslí náležitě politicky. Sosání dotací maskované navenek jako zemědělství. Proto mají neomezený prostor na Čt.
Toman a Palas, oba ČSSD.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pokorný

23.4.2024 12:33
To bude zbytek chodit pouze mezi ploty a nebo po soukromé cestě? .......

Ano, to jsem zažil v demokratickém Švýcarsku, když jsme tam jezdili na kolech.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist