https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/arnika-a-zeleny-kruh-otevreny-dopis-ve-veci-stavebniho-zakona
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Arnika a Zelený kruh: Otevřený dopis ve věci stavebního zákona

10.3.2022 | PRAHA
Bude reforma územního plánování?
Bude reforma územního plánování?
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás ve věci připravované revize stavebního práva. Z dosud zveřejněných informací vyplývá, že Ministerstvo pro místní rozvoj změny v oblasti územního plánování nepřipravuje, ačkoli je vláda slíbila v programovém prohlášení a odborná veřejnost k nim opakovaně vyzývá.

 
Ministerstvo by se mělo reformy územního plánování ujmout aktivně a na základě analýz a mezioborové diskuze ji v tomto volebním období připravit a schválit. Za zcela nevhodné považujeme ponechání tak důležité změny v rukou velkých měst. Jakkoli jsou jejich požadavky legitimní, bez podkladových analýz a zapojení všech relevantních aktérů, včetně zástupců nevládních organizací, do diskuse nelze takto důležitou změnu schválit.

Žádáme Vás proto o přípravu a zveřejnění harmonogramu reformy územního plánování a zpracování analýz, na jejichž základě bude reforma připravována. Také Vás vyzýváme k vytvoření pracovní skupiny, ve které budou zástupci všech relevantních zájmových skupin.

Výzvy a krize, kterým my i naše města v současné době čelíme, nám ukazují, že potřebujeme nové nástroje a postupy, zejména ty, jež se osvědčily v jiných vyspělých evropských zemích. Považujeme proto za důležité, aby se reforma územního plánování zaměřila zejména na tyto oblasti:

Využívání regulačních, příp. zastavovacích plánů: zkušenosti z evropských měst ukazují, že mají zásadní vliv na zkrácení délky navazujících povolovacích řízení. Je tedy třeba obce motivovat k jejich používání.

Na financování rozvoje měst je nutné legislativní ukotvení ekonomických nástrojů v územním plánování. Příspěvky soukromých investorů na veřejnou vybavenost a dostupné bydlení přitom mají být předvídatelné a povinné.

Pro zvyšování vlivu měst na rozvoj svého území je zapotřebí posilovat pravomoci samospráv vůči developerům, nikoli vůči státní správě. Především z hlediska prosazování různých forem dostupného bydlení a umisťování veřejné infrastruktury.

Pro zlepšení odolnosti obcí i krajiny vůči klimatické změně je třeba dát modrozelené infrastruktuře odpovídající legislativní váhu.

Pro zajištění stability v krajině a cenové dostupnosti potravin je nutné omezit zábory zemědělské půdy.

Propojení územního a strategického plánování, která jsou dnes často mimoběžná. Není ale možné vycházet pouze z přání velkých měst, protože rozvoj měst a jejich zázemí musí naplňovat rovněž požadavky státu a regionů.

Prostředí našich měst i krajiny je naším největším bohatstvím. Abychom s ním dokázali efektivně a kvalitně hospodařit, potřebujeme nové nástroje. Se systémem územního plánování s kořeny v hluboké minulosti, ani s rychlou novelou to nedokážeme. Proto Vás žádáme, ujměte se tohoto nelehkého úkolu s plnou vážností.

Mgr. Daniel Vondrouš, ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh

Mgr. Václav Orcígr, statutární zástupce organizace Arnika


reklama

 
Arnika a Zelený kruh

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist