https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-verejnost-a-zivotni-prostredi-roste-optimismus-neznalost-zustava
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Kramár: Česká veřejnost a životní prostředí: roste optimismus, neznalost zůstává

9.1.2001
Nízká "ekogramotnost" široké veřejnosti, okrajovost problematiky životního prostředí v agendě rozhodujících politických subjektů a vnímání environmentálních ohledů jako ohrožení ekonomického rozvoje, to jsou některé ze závěrů Analýzy připravenosti ČR na implementaci (tj. reálné uplatnění) norem EU v oblasti ochrany životního prostředí. Pro Evropskou komisi tento projekt zpracovaly Centrum pro životní prostředí Univerzity Karlovy a firma Gabal, Analysis and Consulting v období od října 1999 do prosince 2000.
 
Oblast životního prostředí je jednou z nejnáročnějších kapitol v přibližování se legislativě Evropské unie. Zdá se, že největším problémem bude uplatnění nových norem na lokální a komunální úrovni. To neplatí jen pro ČR, ale i pro další kandidátské země, které byly v projektu porovnávány.

V hodnocení dopadlo nejlépe Estonsko, které se dokonce v mnohých případech zavázalo k přísnějším normám, než jaké platí v EU. Jeho životní prostředí však není poznamenáno těžkým průmyslem. Dobře dopadlo také Slovinsko, kde mají lidé nejsilněji vyvinutý vztah k životnímu prostředí i k dodržování zákonů. Polsko se potýká s velkým problémem v zemědělství, protože velké množství malých soukromých farem, které dokonce přežily komunismus, nevyhovují normám EU. Na druhé straně ovšem často splňují podmínky trvale udržitelného rozvoje.

V ČR patří zemědělství také mezi základní kameny úrazu. Permanentně se snaží pouze ekonomicky přežít a silná podinvestovanost tohoto sektoru nedovoluje zásadní modernizační změny, ať už v oblasti strojní techniky či například hnojení. Častým argumentem na obhajobu neuspokojivého stavu je to, že v členských zemích EU se její limity a direktiva také často nedodržují. V oblasti průmyslu se projevil jeden základní předpoklad pro dobré fungování podniku: Vyjasnění vlastnických vztahů. Jen za této podmínky je možné myslet do budoucna a rozumně investovat.

Podle výsledků analýzy je u nás ochrana životního prostředí závislá na individuálním zájmu a aktivitě. Tato činnost zůstává nadále ztížená, neboť diskreditace environmentální problematiky v letech 1992 - 1996 nebyla zdaleka napravena.

Také státní správa vykazuje množství závažných nedostatků: počínaje resortismem ("to se nás netýká, s tím musíte na referát životního prostředí"), absencí konkrétních informací o budoucích změnách a nárocích (čím dále od centra, tím větší neznalosti), přes špatnou komunikaci mezi jednotlivými úrovněmi státní správy (klasický byrokratický problém) a nekoncepčnost tvorby legislativy (jinak vypadá problém ve sněmovně, jinak v obci, kde se musí řešit - např. odpadový zákon) až k jednomu z nejzásadnějších problémů, že místní správa nějaké obce má jako prioritní problém například řešení nezaměstnanosti a ochranu životního prostředí často chápe jako něco, co stojí proti ekonomickému rozvoji obce.

Poslední částí projektu bylo zkoumání změn v názorech a v informovanosti veřejnosti. Je znát mírné zvýšení zájmu o problematiku životního prostředí, toto zvýšení je však možné sledovat téměř výlučně u vzdělané urbánní populace. Například znalost pojmu trvale udržitelný rozvoj stoupla od roku 1998 z šedesáti na sedmdesát procent a znalost významu tohoto pojmu z dvaceti na sedmadvacet procent. Necelá polovina dotázaných znala alespoň jednu ekologickou organizaci podle jména a tři čtvrtiny respondentů považují činnost těchto organizací za prospěšnou.


reklama

 
Tomáš Kramár
Autor je reportérem EkoListu.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist