https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ministerstvo-zemedelstvi-odpoved-na-otevreny-dopis-k-podfinancovani-ekologickeho-zemedelstvi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo zemědělství: Odpověď na otevřený dopis k podfinancování ekologického zemědělství

10.6.2021
Jednání pracovní skupiny plánované na 14. 6. 2021 navazuje na jednání dílčích pracovních skupin konaných v průběhu ledna až květen 2021. Účelem tohoto jednání je představení změn navrhovaných intervencí v kontextu obdržených připomínek. Vzhledem k pokračujícímu jednání v rámci trialogu, není účelem tohoto jednání představit finální verzi návrhu Strategického plánu.
 

S cílem zajištění komplexní informovanosti byly do materiálu doplněny rovněž návrhy sazeb dotací a očekávaný možný rozsah návrhů jednotlivých intervencí. Nicméně v této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že variantní návrhy sazeb dotací byly představeny již na jednání dílčí pracovní skupiny (PS) SZP k financování cílů Strategického plánu SZP dne 19. 5. 2021. Pokud se jedná o podporu ekologického zemědělství, již představené variantní návrhy sazeb dotací zohledňovaly celkový objem finančních prostředků pro II. pilíř v závislosti na míře kofinancování ze státního rozpočtu a případného převodu z I. pilíře. V rámci těchto variantních návrhů docházelo k nárůstu sazeb od 10 % pro ornou půdu až po 30 %. Podkladový materiál rozeslaný na jednání PS dne 14.6.2021 uvádí pouze jednu z možných variant návrhu sazeb dotací, a to pro variantu kofinancování 40 % a převodu finančních prostředků z 1. pilíře ve výši 1,5 %.

Za účelem zajištění nárůstu výměry zemědělské půdy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství (EZ), a tím i přiblížení se cílům European Green Deal, je kromě částečného nárůstu sazeb dotace, počítáno také s možností souběhu konvenčního a ekologického zemědělství v ochranných pásmech vodních zdrojů (OPVZ), což v současném programovém období nebylo umožněno.

Co se týče podpory ekologického zemědělství jako celku, je nutné rovněž zmínit doplňkovou podporu přes Akční plán ekologického zemědělství (legislativní úpravy - např. podporu biopotravin).

S pozdravem
Vojtěch Bílý,
mluvčí Ministerstva zemědělství

(Tento text je odpovědí na Otevřený dopis ministru zemědělství ČR k podfinancování ekologického zemědělství PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.)


reklama

 
Ministerstvo zemědělství

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PB

Petr Blažek

10.6.2021 17:47
V České republice je v ekorežimu 15% půdy, vyčerpají více jak 25% dotací a vyprodukují 3,5% potravin. Opravdu drahé zahradničení a pastevectví.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.6.2021 20:08 Reaguje na Petr Blažek
Jejich produkce není sice zdaleka tak intenzivní jako u průmyslového konvenčního zemědělství, ale na rozdíl od něho ekologické hospodaření nevytváří sterilní obrovské pouště, kde nepřežije žádný hmyz a další tvorové. Jejich pole, sady a pastviny vytvářejí v krajině pestrou mozaiku, která je žádoucí z hlediska biodiverzity a kvality půdy.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.6.2021 21:12 Reaguje na Majka Kletečková
Nepřehánět by to chtělo.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

11.6.2021 10:13 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, prosím o uvedení místa, kde se díky zemědělskému hospodaření v ČR vytvořila sterilní obrovská poušť, kde nepřežije žádný hmyz a další tvorové. Opravdu by mě to zajímalo, protože žádné takové místo v ČR neznám. Možná byste měla vstát od počítače a vyrazit do přírody - naší krajiny a rozhlédnout se kolem sebe ne optikou virtuální reality mediálního prostoru, ale vlastníma očima.
Prosím o souřadnice vámi uvedených polí, opravdu mě to zajímá.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

11.6.2021 10:21
To máte těžké, když chcete zvětšit rozlohu dotačně tak náročného hospodaření, jako je ekologické zemědělství a zároveň výrazně zekologičtit konvenční zemědělství, ale balík dotací je na to vše nižší, než dnes, logicky není možné očekávat navýšení dotací na žádné hospodaření. Zástupci ekologických zemědělců jsou přítomní a velmi aktivní na všech pracovních skupinách pořádaných ke Strategickému plánu SZP, znají velmi dobře finanční možnosti resortu i podmínky, které celý systém zemědělských podpor musí plnit. Musí jim být jasné, že dokud nebude jisté masivní dofinancování evropských peněz ze státní pokladny, není z čeho navyšovat dotace na cokoliv. Takže mediální výkřiky typu "oni nás nemají rádi a nechtějí nám dát ještě víc" považuji jen za podbízení se médiím a snahu o zviditelnění. Jestli opravdu chtějí vyšší dotace, musí se zapojit do jednání se zástupci ministerstva financí a vysvětlit jim, že je třeba opravdu masivně dofinancovat peníze určené na budoucí Program rozvoje venkova. Budu jim držet palce.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

17.6.2021 16:40 Reaguje na Marcela Jezberová
já si myslím, že by se neměly zvyšovat dotace do žádného resortu. Každá lidská činnost musí mít nějaký ekonomický rámec, jinak si budujeme skanzeny. Jestli ty pole nepotřebujeme k výrobě potravin tak je nechme přírodě. Co to má za význam zachraňovat nějaký stav z určité doby. Jestli se mění klima tak se musí změnit i fauna a flora. Žádnými dotacemi to nezachráníme pouze promrháme prostředky.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist