https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/experimenty-na-loukach-v-betleme-a-na-pralouce-v-jizerskych-horach-jsou-nejstarsi-v-evrope
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Experimenty na loukách v Betlémě a na Pralouce v Jizerských horách jsou nejstarší v Evropě

6.2.2024 06:13 | PRAHA (Ekolist.cz)
Pralouka.
Pralouka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vilém Pavlů / VÚRV
Pastevní experiment v Betlémě, části Oldřichova v Hájích, započal v roce 1998 a patří tak k nejstarším v Evropě. Vědci zde zkoumají, jak nejlépe obhospodařovat louku tak, aby si udržela druhovou rozmanitost a dostatek živin v půdě. Podobný experimentální výzkum i na dalších pěti jizerskohorských loukách a na jednom stanovišti na Českolipsku přechází nově pod katedru biologie a ekologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP). Z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) přešlo pod fakultu i všech pět výzkumníků.
 

Betlém a Pralouka – nejstarší experimenty v Evropě

Univerzita tak převzala v Evropě ojedinělé výzkumy horských luk.

„V Betlémě dlouhodobě sledujeme vliv extenzivní a intenzivní pastvy na porost. Jedním z výstupů je, že nejvhodnější pro udržení diverzity v krajině je kombinace pastvy a sečení. Je to optimální postup, jak obhospodařovat krajinu, aby nezarostla náletovými dřevinami a zároveň, aby se tam udržela diverzita,“ říká Vilém Pavlů, vedoucí katedry biologie a ekologie FP a vedoucí někdejšího libereckého výzkumného týmu VÚRV.

Výzkumníci na loukách v Mníšku u Liberce. Vilém Pavlů zapisuje naměřené hodnoty.
Výzkumníci na loukách v Mníšku u Liberce. Vilém Pavlů zapisuje naměřené hodnoty.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Adam Pluhař / VÚRV

Jen o rok později vznikl experiment na Pralouce u Jizerky. „V této lokalitě zjišťujeme, jak obhospodařovat horské louky s co nejmenšími náklady, aby se zároveň neztratila biodiverzita. Kombinujeme tam různé frekvence sečení – seč jednou za rok, seč jednou za dva nebo jednou za čtyři roky a nesečení. A ukazuje se, že pro udržení biodiverzity je dostatečné sečení jednou za dva až tři roky,“ shrnuje profesor Pavlů.

Unikátní výzkum vlivu nejrůznějších způsobů obhospodařování nejen na diverzitu rostlin, ale i na kvalitu a výnos travní biomasy v těchto dvou lokalitách a dále na loukách ve Filipově, Hraběticích, Mníšku, Horním Maxově a Mařeničkách přešel nyní pod Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou.

Tak zas za tři roky.
Tak zas za tři roky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vilém Pavlů / VÚRV

Memorandum mezi fakultou a VÚRV

Potvrdilo to memorandum, které koncem ledna podepsali děkan Aleš Suchomel s ředitelem Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Mikulášem Madarasem.

Fakulta se memorandem zavázala k tomu, že převezme rozpracované výzkumy, zajistí financování, povede databázi a bude s ústavem sdílet data o unikátním výzkumu horských a podhorských luk. A také, že zaměstná pět pracovníků liberecké stanice VÚRV.

upolín nejvyšší na jizerských loukách.
upolín nejvyšší na jizerských loukách.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vilém Pavlů / VÚRV

„Jsme rádi, že budeme podporovat tyto dlouhodobé unikátní experimenty. Pro naši fakultu to bude do budoucna přínosné, protože vědci, které jsme zaměstnali, přispívají do publikací nejvyšší úrovně, což bude velkým bonusem pro vědecko-výzkumné práce a terénní exkurze naší nově etablované katedry biologie a ekologie. Zároveň se tito pracovníci podílejí na výuce nového studijního programu ochrana přírody a životního prostředí. Unikátní výzkum tak bude dostupný i našim studujícím. Věřím, že to novému studijnímu programu dodá na atraktivitě,“ říká děkan FP Aleš Suchomel.

„Samozřejmě je mi líto, že tento důležitý výzkum již nebude probíhat pod patronací naší instituce, kam z pohledu svého zaměření jednoznačně patří. Bylo však rok od roku složitější získat prostředky nejenom pro zajištění dlouhodobých experimentů, ale i pro samotnou činnost špičkového výzkumného týmu. Tento stav bohužel pouze zrcadlí podfinancování zemědělského výzkumu zaměřeného na téma trvalých travních porostů,“ říká ředitel VÚRV Mikuláš Madaras.

„Na druhou stranu mě těší, že tým vedený profesorem Pavlů našel na FP TUL nové zázemí, zajišťující větší stabilitu pro rozvoj. Díky tomu mohou experimenty beze změn pokračovat a z jejich výsledků tak budou profitovat jak obě instituce, tak i resorty zemědělství a životního prostředí. Společný závazek VÚRV a FP TUL vyjádřený podpisem memoranda tedy považuji za dobrou zprávu – experimenty nejsou ohroženy, dál mohou poskytovat cenné výsledky pro vědu i praxi,“ dodává.

Silný výzkumný tým pro oblast travních porostů

Fakulta s příchodem nových badatelských sil získala i dostatečnou základnu pro vybudování katedry biologie, kterou nyní vede profesor Pavlů. Nová katedra vznikla už před rokem, část jejího týmu však dosud sídlila v budově VÚRV v liberecké Rolnické ulici.

Liberecká pobočka zanikla k letošnímu poslednímu lednu. V současnosti probíhají jednání o odkoupení jejího vybavení. Jedná se jak o těžkou techniku: traktor, sekačky nebo obracečky, tak i o citlivé měřicí přístroje: měřidlo fotosyntetické aktivity a radiace, která proniká do porostu, meteorologickou stanici a další vybavení.

Nerušit, bádáme.
Nerušit, bádáme.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Adam Pluhař / VÚRV

„Z důvodu významného zastoupení travních porostů v ČR a převaze travních porostů na Liberecku se katedra biologie a ekologie vzhledem ke struktuře výzkumných pracovníků – bývalých pracovníků VÚRV – zaměří mimo jiné i na výzkum ekologie travních porostů. Plánujeme i zřízení centra výzkumu v této oblasti,“ uzavírá profesor Pavlů.

Prvním výrazným úspěchem mladé katedry na poli vědy je získání evropského projektu z výzvy Interreg Česko-Sasko zaměřený na příčiny poklesu diverzity travních porostů v chráněných územích příhraničí Česka a Saska („DiGraSo“). Na tříletý projekt bylo vyčleněno přes 1,3 milionů eur, Technické univerzitě v Liberci jako hlavnímu koordinátorovi mezinárodního řešitelského týmu připadnou finanční prostředky ve výši 350 tisíc eur. Dalšími partnery jsou Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung a Česká zemědělská univerzita v Praze. Projekt startuje v dubnu 2024.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

6.2.2024 06:54
V jiném článku: sečení není třeba, zvířata to zvládnou samy. Trsy nespasené trávy pomůžou jako potrava v zimě. Výzkumy jsou potřebné, zkoumat jak vypadá nesečená louka s odstraňováním jen dřevin, vypasená louka, sečená louka: jistě každá přináší něco jiného. Já bych i rozsáhlé louky rozčleňoval stromy a keři (jako pole). Část úsilí bych věnoval na přehražení ev. potoka a vytvoření močáloviště.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.2.2024 07:39
Budeme rádi, když na té Pralouce, která je čím dál menší, nebude parkoviště s nabiječkama. 30 let chodím každoročně do oblasti Bukovce a sleduji, jak každou dobu se rozšiřuje parkoviště na Mořině, tedy hned vedle Pralouky a vůbec to nikoho neprudí.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2024 07:55 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pecunia non olet , říkal už starý Vespanianus.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

6.2.2024 09:56 Reaguje na Slavomil Vinkler
hmm, za 30 let se parkoviště zvětšilo dvojnásobně na úkor Pralouky.
Odpovědět
JH

Jiří Hušek

6.2.2024 11:13 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Tak to samozřejmě vůbec není pravda - ověřte si to na leteckých snímcích na mapy.cz
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2024 12:15 Reaguje na Jiří Hušek
No dostupné snímky ukazují rozšíření od r 2001 do současnosti. Sice ne 2x, ale rozšíření.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2024 12:19 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ale o dost zarostla keři a stromy.
Odpovědět
JH

Jiří Hušek

6.2.2024 21:36 Reaguje na Slavomil Vinkler
Žádné rozšíření se nekonalo. Jediné, k čemu došlo, bylo jasné definování poněkud rozvolněné hranice mezi parkovištěm a loukou a úprava povrchu. A nevím, z čeho jste vyčetl to zarůstání. Na louce jsou stále tytéž soliterní smrky, jenom o čtvrt století starší (několik jich i odumřelo) a na jihu není louka, ale les, v roce 2001 v počáteční fázi obnovy po imisní kalamitě ze 70.a 80.let, dnes relativně prosperující mladý porost.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

7.2.2024 00:23 Reaguje na Jiří Hušek
bych řekl, že je to na trestní oznámení. Osobně jsem viděl, jak tam řidiči parkují na louce a bylo vybíráno za parkování. Je to prasárna.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

6.2.2024 10:03 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.2.2024 11:51
To co dříve bez problémů šlo, tak nad tím se dnes za nemalý peníz "bádá". No a čím víc se bádá tak tím víc to jde do kopru.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.2.2024 12:07 Reaguje na Jarek Schindler
No já nevím, zda do kopru vede bádání. Nicméně odměřit realitu kam se hýbe, vůbec nezaškodí. Můžete zdůvodnit další postup, i když je někdy i výklad čísel složitý.
Odpovědět
MM

Martin Macek

6.2.2024 13:12
Myslím, že si autoři s tím "nejstarším" experimentem trochu fandí:
The Park Grass Experiment od r. 1856
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2745.2006.01145.x

A u nás třeba:
Krkonoše od r. 1984
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2307/3236101

Ohrazení od r. 1994
https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecog.04528
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist