https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/komercni-rybolov-devastuje-ohrozene-druhy-v-srdci-novohradskych-hor-varuji-jihocesti-vedci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Komerční rybolov devastuje ohrožené druhy v srdci Novohradských hor, varují jihočeští vědci

18.4.2023 12:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jiřická nádrž.
Jiřická nádrž.
Velké obavy o osud Jiřické nádrže (Pohořského rybníka) v jádrové části Přírodní památky Novohradské hory mají hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích spolu s dalšími odborníky a veřejností. Tento jedinečný horský ekosystém malé říčky (Pohořský potok) a přibližně dvě stě let starého rašelinného rybníka se ještě donedávna vyznačoval čistou vodou a neporušenými přírodními poměry s původními druhy vzácných živočichů, včetně ohrožené střevle potoční. Komerční rybolov a vysazování velkých dravců, které se v nádrži v současné době provozuje, však významně ničí původní společenstva ryb i obojživelníků. Odborníci proto apelují na Krajský úřad Jihočeského kraje, aby Jiřická nádrž získala patřičnou ochranu a byla zahrnuta do připravované Přírodní památky Pohoří na Šumavě. K tomu založili také petici a ePetici, v níž se mohou vyjádřit svým podpisem i občané.
 
Podle jihočeských odborníků, kteří sledují povodí Jiřické nádrže už více než dekádu, je charakter, biologická hodnota a ekologická významnost této nádrže v jádrové části Přírodního parku Novohradské hory (téměř 900 m n. m.) na podobné úrovni, jako je tomu u rašelinného jezera Laka na Šumavě. Tomu bohužel neodpovídá úroveň ochrany unikátního ekosystému Pohořského potoka a Jiřické nádrže s původními populacemi střevle potoční a pstruha obecného. V České republice se jedná o jeden z mála systémů, kde střevle přirozeně využívají nejen tekoucí vody (Pohořský potok), ale i vody stojaté (Jiřická nádrž), a to velmi dynamickým způsobem v závislosti na panujících podmínkách.

Nechránit tuto nádrž je proti všem moderním vědeckým konceptům

Jiřická nádrž bohužel v současné době postrádá jakýkoliv stupeň efektivní ochrany před nevhodným komerčním využitím. „To, že je tato horská rašelinná nádrž vedena jako obyčejný rybník, je těžko pochopitelné, neboť v kontextu jejího povodí a oživení ohroženými druhy ryb to vůbec neodpovídá realitě,“ shodují se Jiří Peterka, Jan Kubečka a Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Biologického centra (BC) AV ČR. Nezahrnout tuto nádrž do plánované úpravy přírodní památky je podle odborníků proti všem moderním vědeckým konceptům napojení řeka-jezero (rybník), protože prostředím povodí Pohořského potoka a vodních cest je vlastně zajištěna biodiverzita v těchto otevřených a propojených rašelinných ekosystémech. V horní části nádrže se navíc nyní vyskytuje i zvláště chráněný bobr evropský.

„Je proto zarážející, že tato unikátní nádrž s charakterem přírodního horského jezera, která je centrálním integrujícím prvkem povodí všech rašelinišť v návrhu přírodní památky Pohoří na Šumavě, není do návrhu zahrnuta,“ doplňuje Jaroslav Vrba z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nepůvodní druhy rybích dravců pustoší původní střevle a pstruhy

Jiřická nádrž je nyní v pronájmu soukromé firmy. Aktuálně praktikovaný systém komerčního rybolovu narušil křehkou rovnováhu zdejšího ekosystému. Do nádrže byly vysazeny zcela nepůvodní druhy jako sibiřští jeseteři v délce až jeden metr, amuři o váze 8 kg nebo štiky. Zejména štiky jsou schopny se vytřít i v této horské nádrži, nejsou v tomto pstruhovém povodí přirozeným druhem a jsou velmi agresivními predátory, kteří pustoší původní populace střevle potoční a pstruha obecného i v přítocích. Na referenčních lokalitách Pohořského potoka, které Hydrobiologický ústav BC AV ČR dlouhodobě sleduje, již nelze střevli ani spatřit. Navíc všechna voda z Jiřické nádrže je teď odváděna přes výpustní zařízení, a přirozené migrační cesty ohrožených druhů ryb přes přeliv rybníka byly tudíž zcela přerušeny. Přítomnost velkých dravců se negativně dotkne i populací čolka horského, který se hojně vyskytoval v horní části Jiřické nádrže a v přilehlých tůňkách a oddělených původních meandrech Pohořského potoka.

Žádné migrační cesty pro ryby.
Žádné migrační cesty pro ryby.

„Současná umělá rybí obsádka je naprosto nevhodná do prostředí Přírodního parku Novohradské hory, jehož toky odpovídají svým charakterem pstruhovému pásmu. Velké ryby jako jeseteři s délkou až 120 cm a kapři a amuři s váhou až 20 kg nenajdou v prostředí nádrže dostatek přirozené potravy a musí být dokrmovány, což jen zrychluje devastaci původních společenstev ryb, která se v tomto systému vyvíjela po staletí a měla by tudíž být objektem zvýšené ochrany. Vysazování dravců jako je štika do čistě „pstruhových vod“ s velkým podílem ohrožené střevle potoční je dokonce i v příkrém rozporu s pravidly rekreačního rybolovu provozovaného na pstruhových vodách,“ říkají Peterka a Jan Kubečka.

Velmi kontroverzní je i oplocení celé nádrže a přilehlých luk, což znemožňuje přístup k vodní ploše a omezuje turistické využití této jádrové části Přírodního parku Novohradské hory.

Společenské priority a kvalita vody

Odborníci rovněž upozorňují na to, že nádrž není izolovaný systém, jako např. louka, ale otevřený krajinný prvek, resp. vodní útvar propojující rozsáhlé povodí chráněných rašelinišť s povodím řeky Malše a přirozené migrační cesty původních druhů ryb.

Další společenskou prioritou je udržení kvality vody v přítocích řeky Malše a co nejnižšího zatížení vodárenské nádrže Římov fosforem z povodí Novohradských hor. Podobné projekty s dokrmováním nepůvodních druhů ryb zcela zásadně narušují přírodní poměry v povodí dotčeného území v Přírodním parku Novohradské hory a přispívají i ke zvýšenému odnosu fosforu.

Tištěnou petici je možné podepsat na recepcích Biologického centra AV ČR v Branišovské ulici 31 a v ulici Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích, elektronickou ePetici je možné podepsat on-line na Portálu občana.


reklama

 
Biologické centrum Akademie věd ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

18.4.2023 13:59
Komu patří a kdo pronajal? Novohradské hory ba měly být minimálně CHKO, spíše NP.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

18.4.2023 15:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Jenom by nesměly skončit jako Šumava.
Rybolov - nezačíná to také tím sportovním, kdy ty chycené ryby pouští zpátky do vody, co !
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.4.2023 16:20 Reaguje na smějící se bestie
Šumava je sice blbě, ale přece jenom je místy chráněná. Vše je lepší, než lunapark lovu místo rybníka na trofeje. I když komerční kapříny jsou taky špatně. A stačilo by vyčlenit 15% z maximalizace produkce na obsádky jako za Krčína.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

18.4.2023 16:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
lunapark lovu na trofeje, místo rybníka
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.4.2023 05:30 Reaguje na Slavomil Vinkler
Přesně. O majiteli ani zmínka . Pak rybník co nemá být rybník, býložravci co jsou nepůvodní predátoři a nakonec původní štika co se tam vůbec nehodí. Volaaké ekologické. Kdyby to mělo hlavu a patu, jdu to podepsat. Takto to vypadá na vyřizování účtů.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

19.4.2023 13:07 Reaguje na Michal Ukropec
Ne, o vyřizování účtů tady opravdu nejde :-)!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.4.2023 15:06 Reaguje na Jindřich Duras
Dobrý den přeji. Nemám čas zjišťovat kdo je vlastníkem, a komu za jakých podmínek pronajal rybník. A zasahovat do soukromého vlastnictví bez náležité kompenzace mi připadá také ekologistické. Buď má článek rozumné náležitosti, nebo je to zavádějící lež. A já mám v tomto případě podezření na to druhé.
Odpovědět
PZ

Petr Znachor

20.4.2023 07:42 Reaguje na Michal Ukropec
Celkem dobře jsem obeznámen s detaily celého případu a mohu vás ubezpečit, že Vaše podezření nemá reálný základ.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.4.2023 15:15 Reaguje na Jindřich Duras
Ještě jednou dobrý den přeji. Trochu odbočím. Nevíte jak funguje odstranění fosforu na Jordánu? Ve zkratce. Děkuji.
Odpovědět
PZ

Petr Znachor

20.4.2023 07:40 Reaguje na Michal Ukropec
Předpokládám, že tohle jste četl. https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/jordan-nadrz-tabor-srazeci-stanice-fosfor-kosinsky-potok.A230313_143924_budejovice-zpravy_khr
Pokud vás zajímají konkrétní čísla, nejspíš bych je někde dohledal, ale bohužel na to teď nemám čas. Nicméně celá situace týkající se zlepšení kvality vody v Jordánu by mohla posloužit jako ukázkový příklad toho, jak by se to dělat nemělo. Nejdříve pod záminkou zlepšení kvality vody (a vybudování spodní výpusti) za velké peníze odtěžit sedimenty a pak po letech zjistit, že to nemělo na kvalitu vody téměř žádný vliv. Takže zpátky na začátek a řešit příčinu, t.j. vysoké znečišťující koncentrace fosforu na přítoku.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.4.2023 12:31 Reaguje na Petr Znachor
Díky . Jdu se podívat na ten článek. Jinak hlavní zdroj fosforu byl chov ryb zejména v Košíně, kdy ESSOX ( Pecha) přikrmoval plankton slepičincema z drůbežárny ( Babiš). A to odbahnění je taky kapitola sama pro sebe.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

24.4.2023 12:29 Reaguje na Petr Znachor
Ano. Toto jsem četl. Ale nevím, jak a jestli se to projevilo. A bude to na principu železa, nebo hlinitanu?
Odpovědět
PZ

Petr Znachor

26.4.2023 06:39 Reaguje na Michal Ukropec
Konkrétní srážedlo mohu zjistit. Aktuální stav prý je takový, že srážecí stanice není doposud v provozu, protože se řeší, jak ji napojit na přívod elektřiny. Elektrická síť v místě prý není, použití agregátu zase vychází příliš draho. Toto je neoficiální info, které jsem neověřoval (získano z neformálních rozhovorů s informovanými osobami :-).
Odpovědět
JB

Jiří Borovka

14.5.2023 05:04 Reaguje na Jindřich Duras
Jsem přesvědčen, že tady zřejmě jde o vyřizování účtů. Protože už jen podstata zdůvodnění autorů Petice, je zavádějící, jakým způsobem to obhajují. Jen malý příklad. Rybník tam v dávné minulosti nebyl. Kdyby jak píší ve zdůvodnění, by se musel zcela zlikvidovat aby se dosáhlo původní přírodní lokality. Před současným rybníkem, to byla nádrž na zadržení vody, pro plavení dřeva. I tehdy se v té nádrži vyskytovali a chovali ryby, pro potřebu Plavců a dřevařů, kteří v této oblast neměli příliš na výběr. Myslím, že než se něco direktivně zakáže a vyřkne, by se mělo více přemýšlet a přistupovat k věci uvážlivě. Svého času jsem se také setkal s ekologickými aktivisty, kteří protestovali, proti velkokomerčnímu chovu prasat a po skončení akce se všichni sešli v restauraci a pojídali vepřový řízek. Podobně jako ekoaktivisté, co si koupili pozemky aby tam vysadili prales. A světe div se řada lidí jim to schvalovala.
Odpovědět
LB

Lukas B.

18.4.2023 15:51
já tedy chápu jezdecký sport a věřím, že toho koně může ta velká pardubická i bavit, ale jak si ryba užívá to vytažení z vody za tlamu, vyfocení a zase puštění, k tomu jsem dost skeptický. ale pravda je, že tomu nerozumím - a to jsem se v dětských letech něco napytlačil, ale co jsem chytil (tedy samé čudly), to jsem zamordoval a pozřel (je to pár desítek let promlčené).
Odpovědět
MK

Michal Kindl

18.4.2023 17:03 Reaguje na Lukas B.
Tak pozor Lukáši, takové zločiny se u nás nepromlčují. Jediné, co odvál čas jsou zločiny komunismu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.4.2023 17:27
Správnou otázku už tu položil pan S. Vinkler a já se k ní připojuji.
Pokud vlastník zjistí porušení podmínek pronájmu(pokud nějaké vůbec nastavil), tak může žádat nápravu a nebo nájem zrušit. Problém je tak u vlastníka, kterému je to asi lautr putna. V minulosti (za socíku) jedna MO ČRS hospodařila na soustavě chovných rybníků vybudovaných
na potoce v údolí. Po restitucích o rybníky přišla a majitel dostal
zpět místo kyselé mokré louky 3 chovné rybníky. Dokonce tak rychle,
že předmětem restituce byla i rybí obsádka, kterou následně "prodal"
výdejem povolenek na nově zřízeném revíru. Dnes soustava rybníků
chátrá a ten největší je v režimu chyť a pusť přerybněn trofejními
rybami nakoupenými z chovných rybníků (vyřazené chovné kusy). Ono
skutečné rybáře takový rybolov neláká, ale o blázny toužící ulovit
trofejní kus nemá majitel nouzi. Denně ulovit pár trofejních kusů, fotečka a drahá povolenka prostě někomu k radosti stačí.
Odpovědět
JB

Jiří Borovka

14.5.2023 04:41
Jiřičská nádrž v samém počátku byla vybudována, jako zásobárna vody, pro plavení dřeva na Pohořském potoce. Nikoliliv jako ekosystém. V dobách Rakouska-Uherska po ukončení plavení dřeva, sloužila jako rybník pro chov běžných ryb a zásobování lidí žijící v této oblasti, kde nebylo mnoho pracovních příležitostí. Současný útok na komerční rybolov, je jen čí si zájem o likvidaci rybolovu. Rybník je od slova ryba a chovat v něm ryby, je zcela přirozené. Člověk pokud chce přežít musí dokázat s přírodou vyžít. Přírodu je potřeba využívat a ne zneužívat. Můj názor je ten, že asi není vhodné tam pěstovat zcela nepůvodní druhy ryb ale proč tam nepěstovat obsádku, která se tam i u nás běžně vyskytovala? Už Jakub Krčín i Štěpánek Netolický, po vybudování rybníků stanovili jaký druh ryb a přibližné počty se v rybnících mohou pěstovat. Tak proč se dnes někdo snaží být papežtější než Papež. V naší společnosti bychom měli dřív, než se pro něco rozhodneme, především prvně uvažovat, co to lidem a společnosti přinese a jaké to bude mít důsledky aby se s toho nestalo, to se dneska děje např. s vlky, kteří likvidují stáda zvířat. Vydry se kterými si člověk jako bytost přestává rozumnět nebo jakési nebezpečné pratury a divoké koně v ohradě. Celou tu záležitost považuji jen za snahu kohosi a někoho poškodit, podhe pořekadla o sousedovic koze.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist