https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/terenni-vyuka-jako-cesta-k-predani-principu-ochrany-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Terénní výuka jako cesta k předání principů ochrany přírody

14.12.2022 06:36 | PRAHA (Ekolist.cz)
Povídání o obojživelnících u nově vybudovaných tůní.
Povídání o obojživelnících u nově vybudovaných tůní.
Foto | Michal Procházka
Otázka, jak mladším generacím nenásilně a přesto úspěšně předat principy ochrany přírody či šetrného hospodaření v krajině, zaměstnává učitele napříč regiony. Jednu z možných odpovědí nalezli členové pozemkového spolku Pálečský statek ve spolupráci s gymnáziem ve Slaném.
 
V malé obci Páleč na Slánsku v průběhu posledních několika let postupně vznikl cenný mokřadní biotop, tvořený soustavou tůní a nebeských rybníčků v údolní nivě Pálečského potoka. Cílem bylo vybudovat oázu přírody, která by v okolní intenzivně využívané zemědělské krajině posloužila především jako útočiště pro řadu v regionu vzácných organismů. Neméně důležitým cílem, i vzhledem k vlivu srážkového stínu Krušných hor na tuto oblast, bylo také zadržení vody v krajině a zlepšení mikroklimatu.

Jedním z úkolů bylo sestavit kroky vedoucí k formulaci hypotézy
Jedním z úkolů bylo sestavit kroky vedoucí k formulaci hypotézy
Foto | Michal Procházka

Ke zvýšení lokální biodiverzity mají vedle jmenovaných vodních ploch vést také další již realizované zásahy, jako výsadba genofondového ovocného sadu, chov včel, nebo využití odpadové biomasy k tvorbě úkrytů pro rozličné skupiny živočichů (hadníky, broukoviště…).

Výhodou této lokality je poměrně bohatá mozaika biotopů na malé ploše – kromě zmiňovaných tůní, potoka a přilehlých podmáčených luk, se v okruhu několika set metrů nachází také toho času vypuštěný produkční rybník, les, několik remízků, orná půda, intravilán obce i fotovoltaická elektrárna na místě zbouraného zemědělského objektu.

Využít tak patrný kontrast příkladů dobré praxe v péči o krajinu na jedné straně a intenzivního zemědělství na straně druhé, k výukovým účelům, bylo nasnadě. Představitelé Pálečského statku se proto s nabídkou spolupráce obrátili na Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, které má jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK s rozvojem přírodovědných znalostí bohaté zkušenosti.

Výstupem společného snažení byl projekt „Vytvoření terénního EVVO vzdělávacího programu pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v okrese Kladno“ podpořený finančními prostředky Ministerstva životního prostředí. Náplní byla příprava materiálů a metodiky pro výuku environmentální výchovy formou badatelsky orientované výuky v terénu.

Škola, kromě participace na tvorbě pracovních listů, poskytla také jednu ze tříd pro účely pilotního testování. Žáci tercie, tedy obdoby osmého ročníku základní školy, uskutečnili celkem čtyři celodenní exkurze do Pálče, z nichž každá měla dominantní téma podle cílového biotopu.

Určování pH půdy
Určování pH půdy
Foto | Michal Procházka

První dvě návštěvy proběhly v jarním období a nabídly například přednášku autora zoologického průzkumu lokality, pozorování obojživelníků, nebo měření průhlednosti vody a určování místní flory pomocí mobilních aplikací. Druhé dvě proběhly na přelomu léta a podzimu. Jejich náplní bylo měření pH půdy či výšky stromů pomocí po domácku vyrobeného klinometru, určování hub, nebo diskuse s uvědomělým lokálním zemědělcem.

Žáci se tak na vlastní kůži přesvědčili, že k naplnění globální myšlenky ochrany přírody mohou vést na lokální úrovni i kroky, které zvládnou zrealizovat ať už oni sami, nebo s pomocí jen pár dospělých. A výsledky se dostaví prakticky ihned.


reklama

 
foto - Procházka Michal
Michal Procházka
Autor je učitelem na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

14.12.2022 07:33
Podpora biodiverzity je velmi záslužná činnost. Jak se tak dívám na foto, ještě by to chtělo pastvu koní či dobytka. Ono jen sekat nebo pást ovce není úplně ono.
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

14.12.2022 09:23
Pastva je podle ochránců přírody a ČIŽIP intenzivní technologie.
Dejte pozor na pokuty. Ale vlastně je to jedno. Já jsem dostala pokutu za sekání ručně vedenou sekačkou 68.000,- Kč to je vlastně dle úředníka také intenzivní technologie.
Zjistěte si proto předem jaký způsob obhospodařování preferuje Váš bachař na MŽP nebo ČIŽIP jinak skončíte špatně. Zákony si úředníci vykládají jak se jim líbí nebo jak momentálně potřebují.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.12.2022 09:32 Reaguje na Alena Lyskova
Já to tam neznám, ale dle textu je to pozemkového spolku Pálečský statek. Tak pokud to není NPR, tak záleží na majiteli.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

14.12.2022 09:32
Neměli by náhodou to učení začínat tím, že budou sledovat filmy a fotografie, tak z dob před 70 - 100roky, aby věděli, jak se starali o přírodu naši předci ?
Čistými škarpami u silnic počínaje, přes okolí železničních tratí, okolí rybníků, až po ty louky - a pokud možno vše dále použitelné !
Odpovědět
Pe

Petr

14.12.2022 09:46 Reaguje na smějící se bestie
Je to výuka ochrany přírody, nikoliv výuka čištění krajiny.
Tu už máme od života vyčištěnou dokonale.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

14.12.2022 14:54 Reaguje na Petr
V té době chránili přírodu pro svůj prospěch.
Čištění přírody, byla pro ně věc neznámá !
Odpovědět
ZK

Zan K.

14.12.2022 13:39
Tak trochu opět nová schizárna. Výukou to v dnešním světě těžko dosáhnout. Vždyť to už dnes vidíme na úrovni školství. Jediná cesta je jako v minulosti - prostě s přírodou žít a pracovat v ní jako dřív. Staří sedláci žádnou výuku nepotřebovali a od oněch vědátorů si dokázali vzít jen to potřebné.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.12.2022 14:03 Reaguje na Zan K.
Cesta do minulosti nevede. Už Červená královna říkala, že je třeba utíkat dopředu, abychom zůstali na místě. Dřívější výnosy 1,5-2,5 t/h nemají nárok sedláka, ani mladého, ani starého uživit. Je nutno rozdělit plochy na produkční a s biodiverzitou. A todle je dobrý příklad biodiverzity.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.12.2022 15:54 Reaguje na Zan K.
Dnes je módou "staré sedláky" vzývat, ale neidealizujte si je. Výuku nepotřebovali, to jistě, ale určité potřebné dovednosti se museli naučit od svých otců. Takže v drtivé většině zůstávali při svých zoufale nehospodárných postupech a teprve s rozvojem šlechtických velkostatků a osvětovou činností např. Františka Horského poznávali, jakým pokrokem je třeba norfolkský osevní postup proti úhoru, secí stroje oproti rozsívce etc.
Nositelem progresu v zemědělství byly vždy velkostatky, nikoliv staří sedláci.
Odpovědět
HH

Honza Honza

15.12.2022 06:45
Místo pokut, zákazů, příkazů zpřístupnit dobré projekty, více zpřístupnit národní parky (aby člověk neviděl jen uniformní monokulturu smrku- to je bohatá pestrá zavodněná příroda?). Aby lidi sami viděli, že výsledky ekologie jsou potřebné a krásné. Poporovat všechny takové činnosti, dávat peníze, dotace (a to i když člověk neudělá vše správně, hlavně když příroda bude pestřejší a zavodněná). Zřídit fond ekologie, kam by se mohly posílet peníze. Nebyl by pak svět svobodnější, krásnější, lepší?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

16.12.2022 07:23 Reaguje na Honza Honza
Fond ministerstva jsou, tam bych peníze neposílal. Ale existují mnohé pozemkové spolky nebo spolky ptáčkařů, například na mokřad Josefovské louky, Kosteliska i mnohé jiné. Najděte si něco u Vás.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist