https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/co-je-treba-chci-li-si-na-zahrade-udelat-rybnik
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co je třeba, chci-li si na zahradě udělat rybník?

dotaz: 57

4. listopadu 1999 | Pepa
Prosím, chtěl bych si na zahradě udělat menší rybník (cca 300 m2), poradíte, kdo pomůže s projektem a co musím splnit za legislativní podmínky?

Děkuji
odpověď:


9. června 2002

Od Jitky Duškové, koordinátorky Programu revitalizace říčních systémů, který spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jsme se dozvěděli následující informace:

Od roku 1992 funguje pro tyto a další podobné účely program MŽP nazvaný Program revitalizace říčních systémů, který zabezpečuje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento dotační program poskytuje prostředky na revitalizaci vodních toků, prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim (např. zakládání mokřadů), retenční schopnosti krajiny (v minulosti zaniklých, poškozených i zakládání nových rybníků a vodních nádrží), rekonstrukci technických prvků a odbahňování produkčních rybníků (pouze velice okrajově), výstavbu kořenových čistíren a stavbu rybích přechodů.

Nejčastěji prováděným opatřením je právě obnova rybníků a výstavba nových vodních nádrží. Žadatelem o tyto prostředky může být fyzická osoba (vlastník pozemku), správce toku (nejč. povodí) - dotace činí max. 70% nákladů, obec - max. 80% nákladů, organizační složky státu a příspěvkové organizace (např. správa CHKO nebo NP) - max 100%. Postup při schvalování jednotlivých žádostí je dán Pravidly pro poskytování finančních prostředků v rámci programu RŘS. Předkládané žádosti schvalují poradní sbory fungující při regionálních střediscích AOPK v působnosti jednotlivých krajů. Znění této směrnice najdete na internetových stránkách AOPK www.nature.cz v sekci krajina pod odkazem krajinotvorné programy (pouze pro orientaci, směrnice se vztahuje k roku 2000). V současné době platí Pravidla pro rok 2002, ta se však výrazně neliší. Pravidla jsou k vyzvednutí na ústředí nebo na regionálních střediscích AOPK.

Ministerstvo zemědělství může také poskytnout finanční podporu, více odpověď tajemníka tiskového odděleníIng. Jiřího Felčárka:

Ministerstvo zemědělství může poskytovat od roku 2002 státní finanční podporu na obnovu významných rybníků o výměře nad 5 ha, které přestaly plnit svoji funkci anebo jejichž akumulační funkce je silně narušena či zcela zrušena a na obnovu rybníků v bývalých rybničních kotlinách, které jsou v současnosti užívány jiným způsobem a obnovení akumulace vody lokálně zlepší odtokové poměry.

Pro poskytování podpory se postupuje podle části 2 A/1 e) "Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2002 a způsobu kontroly jejich užití", která jsou přílohou č. 10 k zákonu č. 490/2001 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2002. Tato pravidla navazují na § 102 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). (viz např. internetové stránky MZe pro Úsek vodního hospodářství.)

Od roku 2000 dále poskytuje Ministerstvo zemědělství státní finanční podporu na odbahnění rybníků a to v roce 2002 podle části 2 C/1 c) výše uvedených pravidel.

Jedná-li se o rybník, který má sloužit jako hasičská nádrž, lze žádat o podporu na Ministerstvu pro místní rozvoj, konkrétně se jedná o Program obnovy venkova.

Martin Mach
Redaktor EkoListu


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 57".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist