https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/jake-hodnoty-by-mela-mit-izolace-stavby-aby-se-omezily-tepelne-ztraty
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaké hodnoty by měla mít izolace stavby, aby se omezily tepelné ztráty?

dotaz: 132

6. května 2002 | Šebestián
V současné době provádím přestavbu rodinného domu, který byl postaven v roce 1930-31, materiál zdí plná cihla, dřevěné stropy. Jaké by měly být minimální hodnoty izolací pro provedení přestavby za účelem omezení teplených ztrát?
Vysvětlili byste rozdíl či vzájemný vztah mezi uváděnými hodnotami - součinitelem tepelné vodivosti materiálu (lambda) - součinitelem prostupu tepla "k".
Předem děkuji.odpověď:


7. května 2002

Vůbec nejde o to jaká je minimální normou požadovaná tloušťka dodatečné tepelné izolace, na stěnu by stačilo 6-8 cm podle toho v jaké oblasti váš dům leží. Podstatné je, jaká tloušťka je optimální z hlediska dlouhodobé návratnosti vložených peněz, tepelného komfortu a pochopitelně, co lze technicky realizovat. Cena izolace se skládá z pevných, na tloušťce nezávislých nákladů (práce, lešení, tmel, omítka, hmoždinky, nátěr) a z nákladů závislých na tloušťce (cena izolačního materiálu). Úspora tepla pochopitelně závisí jen na tloušťce izolace.
Já mám podobný, předválečný dům z plných cihel, topím zemním plynem a před několika lety mi z výpočtu vyšla optimální tloušťka tepelné izolace (pěnový PS) kolem 15 cm (počítal jsem s 20-ti letou návratností). Takováto tloušťka je už na hranici toho, co vám firmy jsou ochotny udělat a co lze akceptovat z hlediska vzhledu a pod. Tenkrát jsem izolaci nakonec udělal 12 cm silnou. Moje doporučení je tedy použít 10-12 cm pěnového polystyrenu nebo minerální vaty - v případě plných cihel a při této tloušťce vyhoví PS i z hlediska kondenzace vlhkosti a snáze se s ním dělá a je i levnější.
Větší tloušťka izolace nejen ušetří více energie, ale hlavně podstatně zvýší využitelnou tepelnou kapacitu domu, což omezuje výkyvy teploty (příjemné je to v létě, kdy se dům nepřehřívá) a také zlepší využitelnost slunečního tepla jižními okny.
Pokud jde o izolaci stropu nad posledním podlažím, minimum je 15 cm minerální vaty (pokud se dává mezi trámy tak se jí tam zpravidla víc nevejde), pokud to jde, je lepší použít 20 cm.

Mgr. Karel Murtinger
Autor je poradce městského střediska EKIS České Budějovice.


Odpověď
16. května 2002

Dobrý den,
bez bližších informací se nelze k dotazu vyjádřit. Tloušťka a typ izolací závisí na materiálech a tloušťkách stávajících stavebních konstrukcí budovy. Pro orientaci se lze řídit ČSN 73 0540-2. Zde jsou uvedeny tepelné odpory konstrukcí, které by měly stavby splňovat. Doporučené hodnoty jsou pro svislé vnější stěny Rn = 2,9 m2KW-1, střecha plochá Rn = 4,35 m2KW-1, střecha šikmá se sklonem od 5° do 45° Rn = 3,65 m2KW-1.

Součinitel tepelné vodivosti materiálu λ (lambda) vyjadřuje tepelnou vodivost jakéhokoli materiálu. Izolant by měl mít tepelnou vodivost co nejmenší a proto mají dobré izolační materiály číslo λ (lambda) velmi malé. Vodivost λ (lambda) se vyjadřuje ve Wm-1K-1.
Součinitel prostupu tepla k [Wm-2K-1] v sobě zahrnuje jednak tepelný odpor konstrukce (Rn) a tak tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce λi (alfa i) a tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce λe (alfa e).
Na základě znalosti součinitele tepelné vodivosti materiálu λ (lambda) můžete vypočítat tepelný odpor konstrukce (je-li konstrukce z více materiálů, musíte znát λ (lambdu) všech materiálů). Na základě znalosti tepelného odporu konstrukce, tepelného odporu při přestupu tepla na vnější straně konstrukce λi (alfa i) a tepelného odporu při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce λe (alfa e) můžete vypočítat součinitel prostupu tepla k [Wm-2K-1].
Výpočetní vztahy neuvádím, protože je naleznete na našich www stránkách včetně dalších podrobností: www.ekowatt.cz/library/infolisty/tep_ochrana.php3
S pozdravem

Jan Truxa
Hlavní odborný konzultant EkoWATTu, střediska pro obnovitelné zdroje a úspory energie.

Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 132".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist