https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/muzete-mi-sdelit-nejake-informace-o-domovnich-cistirnach-odpadnich-vod
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Můžete mi sdělit nějaké informace o domovních čistírnách odpadních vod?

dotaz: 49

13. května 1999 | ing. arch. Michal Husek
Vážení,

Obracím se na Vás s žádostí o radu. V současné době opravuji dům v podhůří Jizerských hor za účelem trvalého bydleni pro 4-6 osob. Objekt se nachází ve svažitém terénu bez možnosti připojení na veřejnou kanalizaci, na pozemku s ochranou přírody. Zajímám se o možnosti použití domovní čistírny odpadních vod v tomto případě, informace o výrobcích, cenová srovnání, zkušenosti s podobnými realizacemi, prostě cokoliv, co se týká této problematiky. Rád bych se také dozvěděl, zdali existuje nějaký program či aktivita, jenž podporuje ty, kteří se rozhodnou likvidovat odpadní vody tímto způsobem. Předem děkuji za jakoukoliv informaci.

Zdraví Vás
odpověď:


23. října 2003

K čištění odpadních vod se používají jednak mikroorganizmy pevně přisedlé k podkladu ve formě různých systémů biofiltrů a biodisků, které jsou smáčeny odpadními vodami, a jednak aktivační systémy s kalem ve vznosu, kde jsou vločky kalu promíchávány s odpadní vodou a vzduchem.

Většina čistíren odpadních vod je založena na aerobním způsobu čištění odpadních vod, kdy je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů, ke svému životu potřebujících kyslík ze vzduchu. Každá čistírna má obvykle tři části. Hrubé předčištění, kde dochází k oddělení hrubých nečistot od odpadní vody, dále aerobní stupeň, kde dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produktem čištění, od vyčištěné vody, a nakonec prostor na skladování produktů čištění. Toto platí obecně jak pro malé domovní čistírny, tak pro větší obecní čistírny. Biologické čištění odpadních vod je poměrně složitý a technologicky náročný proces. U větších ČOV je k dispozici kvalifikovaná obsluha, kterou v posledních letech úspěšně nahrazují inteligentní řídící systémy. U malých domovních čistíren je třeba zajistit obdobnou kvalitu čištění, ale podstatně jednodušším způsobem.

Každá čistírna odpadních vod by měla splňovat tyto požadavky:
-účinnost čištění větší než 95 procent
-nehlučný chod
-spotřeba energie menší než 1kWh/m3 vyčištěné vody
-parotěsnost (vyloučí zápach v okolí)
-dlouhodobá funkce bez přítoku splašků
-schopnost zvládnout nárazový přítok (denní množství v průběhu asi čtyř hodin)
-bezobslužný provoz a minimální nároky na údržbu
-žádná mimořádná opatření pro zimní provoz
-malé nebo žádné nároky na odborný servis
-použití výhradně nekorodujících materiálů
-skladování odpadních produktů čištění (přebytečného kalu) minimálně na 3 měsíce provozu s možností jejich jednoduchého vytěžení bez použití fekálního vozu
-automatická kontrola správné funkce čistírny (nejlépe s přenosem signálu do viditelného místa v nemovitosti).


Domovní čistírny můžeme v zásadě rozdělit podle způsobu čištění na několik druhů:

1) Domovní čistírny s biofiltry - Odpadní vody přitékají do nádrže primární sedimentace, kde zůstávají hrubé nečistoty a předčištěná voda následně přepadá na náplň biologického filtru.

2) Domovní čistírny s biodisky - Nejrozšířenější typy domovních čistíren v ČR a jednotlivá konstrukční řešení mají u nás vysokou technickou úroveň. Odpadní vody přitékají do nádrže primární sedimentace, kde zůstávají hrubé nečistoty. Následně předčištěné odpadní vody gravitačně natékají do čerpacího prostoru, odkud jsou naběračkami dopravovány do vany biodisků. Biodisky se pomalu otáčejí a částečně smáčí v odpadní vodě čímž dodávají vzduch i živiny z odpadní vody pro mikroorganismy přisedlé na členitém povrchu biodisků. Takto vyčištěná voda se směsí odpadlého kalu odtéká do dosazovací nádrže, kde kal se usadí u dna a čistá voda odtéká do odtoku.

3) Domovní čistírny s aktivační nádrží - Aerační stupeň čistírny je tvořen nádrží, ve které je promíchávána směs mikroorganismů (aktivovaný kal) s odpadní vodou za současného dodávání tlakového vzduchu. Po určité době zdržení odpadní vody v aktivační nádrži dochází k jejímu vyčištění a následnému oddělení vloček kalu, které jsou těžší než voda, od vyčištěné vody.

4) Domovní čistírny s kontinuální aktivací - Systémy s kontinuálním průtokem většinou obsahují nádrž primární sedimentace, kde dochází k zachycení hrubých nečistot a odkud je předčištěná odpadní voda svedena do samostatné aktivační nádrže s jemnobublinným provzdušňovacím systémem. Z aktivační nádrže odtéká směs vyčištěné vody s kalem do dosazovací nádrže, kde kal klesá do kónického dna a vyčištěná voda bez kalu stoupá k přepadu do odtoku. Kal je většinou trvale vracen vzduchovým čerpadlem (mamutkou) do aktivační nádrže.

5) Domovní čistírna s diskontinuálním průtokem- U systému s diskontinuálním průtokem jsou odpadní vody přivedeny do vyrovnávací nádrže a z ní postupně přečerpány do aktivační nádrže, kde dochází k vlastnímu procesu čištění. Po vyčištění vody se přeruší aktivační proces, tzn. zastaví se provzdušňování a případné promíchávání vody v aktivační nádrži a po usazení kalu se vyčištěná voda odčerpá do odpadu. Pak se opět spustí napouštění aktivační nádrže a popsaný cyklus se opakuje.

Čištění odpadních vod domovními ČOV se provádí jednak pomocí mikroorganismů pevně přisedlých k podkladu; na tomto principu jsou konstruovány čistírny s biofiltry a biodisky, nebo aktivačními systémy s kalem ve vznosu, kde jsou vločky kalu promíchávány s odpadní vodou a vzduchem.

ČOV s biofiltry - náplň filtru, na jejímž povrchu jsou pevně přisedlé biologické kultury, je skrápěna odpadní vodou zbavenou hrubých nečistot.

ČOV s biodisky - biodisky, na jejichž povrchu jsou přisedlé mikroorganismy, se pomalu otáčejí a smáčí v odpadní vodě zbavené hrubých nečistot.

ČOV s aktivační nádrží - předčištěná odpadní voda zbavená hrubých nečistot je načerpána do aktivační komory, ve které je promíchávána se směsí mikroorganismů za současného dodávání vzduchu. Po určité době dojde k jejímu vyčištění a oddělení vloček kalu, které jsou těžší než voda a klesají proto ke dnu nádrže. Vyčištěná voda pak odtéká z ČOV.

Užitečné informace o domovních čistírnách odpadních vod naleznete na internetové adrese http://www.cistirny.cz.

Jan Šatoplet
redaktor EkoListu


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 49".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist