https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/rozbite-zarovky-a-obaly-od-spreju
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Rozbité žárovky a obaly od sprejů.

dotaz: 119

11. listopadu 2001 | Honza
Prosím, poraďte kam vyhodit rozbité žárovky a obaly od sprejů. Díkyodpověď:


14. dubna 2003

Rozbité či nefunkční žárovky lze bez jakýchkoliv výhrad odložit do nádoby na směsný komunální odpad. V případě, že je tento odpad spalován v městské spalovně komunálních odpadů, jsou skleněné střepy přetaveny a kovová patice vypadne na konci spalovacího procesu působením elekromagnetického separátoru jako železný šrot k recyklaci. V případě skládkování odpadu skončí žárovka pod mohutnými koly kompaktoru...

Žárovka obsahuje wolfram, což je tzv. "vzácný" kov, ale nikoliv toxický. Wolfram bezpečně odolává vysokým teplotám, aniž by se přetavil, přičemž poskytuje vysokou svítivost.

Dutina žárovky je plněna dalším prvkem - inertnim plynem, který zabraňuje oxidaci (vyhoření) vlákna, nejčastěji se jedná o argon. A protože je to opravdu inertní (chemickému a fyzikálnímu působeni netečný) plyn, tak od něj žádné nebezpečí nehrozí (ledaže bychom jej ve velké míře dýchali místo vzduchu - to by pak hrozilo nedostatečné okysličení organismu). Argon je ve velmi malém zastoupení (v setinách procenta) obsažen i ve vzduchu, který dýcháme, odkud se také kompresí a následnou destilací získává.

Rozbitá žárovka jako taková skýtá jediné nebezpečí - ve formě svých střepů, tzn. možného úrazu při fyzickém kontaktu s ní. Nefunkční, ale nepoškozená žárovka "nás" neohrožuje žadným způsobem.

Nádobky od sprejů je vhodné odevzdat na sběrném středisku (ekodvoře), kde se ukládají do příslušných nádob na nebezpečný odpad. Je možné využít tzv. mobilní sběr, který některé obce pro odstranění drobného chemického odpadu z domácností organizují. Svoz a odstranění takového odpadu provádí příslušnou obcí určená firma. S pozdravem

Robert Koryčánek
Autor odpovědi je referent obchodniho oddělení firmy SAKO Brno, a.s., zabývající se komplexním nakládáním s komunálním odpadem včetně třídění využitelných složek.


Odpověď
14. dubna 2003

Jiná situace je, pokud budete chtít vyhodit vysloužilou úspornou žárovku, tedy úspornou kompaktní zářivku abych byl přesný. Úsporné kompatní zářivky obsahují 3 až 10 mg rtuti (podle typu a výrobce). Částečně je tato hodnota eliminována úsporou rtuti uvolněné do prostředí při spotřebě elektrické energie klasickou žárovkou (rtuť se uvolňuje při spalování uhlí). Úsporné kompaktní zářivky nepatří do koše, ale do sběrného dvora mezi nebezpečný odpad. Podle informaci Iniciativy pro úsporné osvětlování lze pak až 95 % rtuti recyklovat.

Martin Mach
Redaktor EkoListu.

Odpověď
23. srpna 2005

Vážený pane,

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů, v platném znění, lze prázdné tlakové nádoby (spreje) zařadit do katalogové položky - Kovové obaly. Pokud odpadní tlaková nádobka - prázdný sprej obsahuje zbytky nebezpečné látky, je možné jej/ji zařadit mezi Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu a může být klasifikován jako odpad nebezpečný. K hodnocení nebezpečných vlastností odpadů slouží v české legislativě vyhláška č. 376/2001 Sb., v platném znění. K hodnocení nebezpečných vlastností odpadů jsou speciálně školeny osoby, které na tuto činnost dostávají od MŽP osvědčení.

Dále doplňuji, že balení a označování nebezpečných odpadů je upraveno zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 13 odst. 1 stanoví, že balení nebezpečných odpadů se řídí přiměřeně zvláštními právními předpisy, s odkazem na § 11 a 12 zákona o chemických látkách.

S pozdravem

Ing. Leoš Křenek
ředitel odpadu odpadů Ministerstva životního prostředí

Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 119".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist