Veronika Krejčí "> 17. června si svět připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/17.cervna-si-svet-pripomina-boj-proti-suchu-a-rozsirovani-pousti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: 17. června si svět připomíná boj proti suchu a rozšiřování pouští

17. června 2024 | MŽP ČR
Autor: Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
17. červen je již tradiční připomínkou Světového dne boje proti suchu a rozšiřování pouští. V roce 1995 jej zavedla Organizace spojených národů s cílem upozorňovat svět na přetrvávající problém sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Letošní osvětová kampaň, jejímž tématem je „Společně pro půdu. Náš odkaz. Naše budoucnost“ (United for Land. Our Legacy. Our Future), zdůrazňuje společný závazek k udržitelnému hospodaření s půdou napříč všemi sektory společnosti, abychom chránili tento neocenitelný přírodní zdroj pro současné i budoucí generace. Zároveň si letos připomínáme 30. výročí sjednání Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci.

Desertifikace, degradace půdy a sucho patří k nejpalčivějším environmentálním problémům současnosti, přičemž až 40 % veškeré půdy na světě je již považováno za degradovanou. Zdravá půda nám poskytuje nejen téměř 95 % potravin, ale i mnohem více: šatí nás a poskytuje nám přístřeší, pracovní místa a živobytí a chrání nás před zhoršujícími se suchy, povodněmi a požáry. Rostoucí světová populace spolu s neudržitelnými vzorci výroby a spotřeby zvyšují poptávku po přírodních zdrojích a vytvářejí nadměrný tlak na půdu, který vede až k její degradaci. Desertifikace a sucho jsou příčinou nucené migrace, která každoročně ohrožuje desítky milionů lidí vysídlením.

„Pro Českou republiku je zásadní, abychom vodu v krajině a půdu dokázali chránit nejen pro nás, ale i pro příští generace. I proto jsem rád, že se podařilo prosadit novelu na ochranu zemědělského půdního fondu, která ochrání tu nejlepší zemědělskou půdu a umožní výsadbu krajinných prvků na zemědělské půdě nebo usnadní výsadbu stromů kolem silnic. A také mě opravdu těší, že jsme nyní na Radě pro životní prostředí schválili s ostatními členskými státy EU zásadní nařízení pro obnovu přírody, které právě nastavuje jasné cíle pro adaptaci a obnovu krajiny v Evropě. Všude tam, odkud se biodiverzita ztratila – ať už se to týká našich polí, luk, lesů, ale také potoků, řek nebo jezer – ji potřebujeme vrátit. Českou krajinu potřebujeme adaptovat na změnu klimatu a nutnost realizace zejména efektivních opatření k zajištění vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zabezpečení energetických zdrojů a současně i k zadržení a posílení vody v krajině pro krajinné ekosystémy i zemědělskou produkci, je čím dál naléhavější, “ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje opatření, která pomáhají zmírňovat negativní dopady sucha a nedostatku vody, a to jak z národních, tak evropských finančních prostředků. Podpůrné projekty jsou zaměřovány na zadržování vody v krajině, šetrné hospodaření se srážkovými vodami, pitnou vodou a posílení přirozeného oběhu vody v krajině. Na opatření ve volné krajině mohou nejen domácnosti, ale i obce, podnikatele nebo nevládní organizace využít finanční podpory z aktuálního Operačního programu Životní prostředí, který má až do roku 2027 k dispozici téměř 5,4 miliardy korun.

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci, sjednaná v roce 1994, je celosvětovou mezinárodní smlouvou pro ochranu půdy před degradací a zmírňování dopadů velkého sucha. Zapojeno je v ní aktuálně 197 zemí a jako celek i Evropská unie. Úmluva pamatuje také na region střední a východní Evropy, jehož specifické podmínky, jako je ohroženost vodní a větrnou erozí či znečištění půd chemickými látkami, řeší příloha V této úmluvy, platná od roku 2001. Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2000 a podílí se tak na celosvětové úrovni na hledání způsobů, jak zmírňovat dopady sucha a jak předcházet degradaci půdy v ohrožených oblastech.

Odkaz na aktuální stránky úmluvy věnované Světovému dni boje proti suchu a desertifikaci 2024 zde: https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2024
Veronika Krejčí, tel: 267 122 835, 267 122 534
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist