https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/asz-cr-vyzyva-k-systemovemu-reseni-pricin-i-dusledku-premnozeni-hrabosu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR: ASZ ČR vyzývá k systémovému řešení příčin i důsledků přemnožení hrabošů

Čeští sedláci musí mít možnost se účinně bránit kalamitnímu výskytu hrabošů na zemědělské půdě, a to i formou regulované povrchové aplikace ochranného přípravku, avšak výhradně na přesně určené postižené pozemky. Současně zde ale musí být také povolení některého ze státních úřadů, ať už z resortu Ministerstva životního prostředí nebo z Ministerstva zemědělství, který tak ponese svůj díl odpovědnosti za případné nevyhnutelné dopady v přírodě. Tento požadavek je součástí dlouhodobého postoje Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), která obhajuje zájmy sedláků, ale současně si uvědomuje rizika, jež aplikace jakékoli chemie v přírodě vždy přináší.

ASZ ČR ve svém předchozím vyjádření při podzimním jednání v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o kalamitě způsobené hraboši vyzývala a nyní znovu vyzývá k systémovému řešení, neboť tento pokračující a stále rostoucí problém nelze přičíst pouze přírodním podmínkám a aktuálnímu průběhu počasí, ale je také z určité části zapříčiněn některými dlouhodobě podceňovanými strukturálními problémy českého zemědělství a nevhodnými způsoby zemědělského hospodaření. Aktuální stav je ale navíc zhoršen malou schopností dvou zainteresovaných resortních ministerstev dohodnout se na opatřeních, která by znamenala prevenci rizik přemnožení hrabošů a zároveň definovala pravidla, za kterých lze kalamitu a následné významné hospodářské škody způsobené hraboši efektivně zastavit nebo alespoň omezit.

Podle ASZ ČR by proto pravidla pro podobné přírodní kalamitní stavy měla stanovit svým rozhodnutím Vláda ČR tak, aby bylo možné na takové situace v zemědělské praxi operativně reagovat. Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že plošnou likvidaci populací hrabošů, a to i přípravkem Stutox II, který se v přírodě velmi rychle odbourává, považuje za zcela výjimečné, nicméně v současné době za jediné efektivní řešení, kterým lze z části předejít hospodářským škodám velkého rozsahu.

ASZ ČR současně považuje za velmi důležité využívat preventivní kroky, které mohou spočívat ve větší důslednosti a pestrosti agrotechnických přístupů a ve vhodném využívání všech dostupných nechemických metod co největším množstvím zemědělců. Vzhledem k tomu, že se na výši škod způsobených na hospodářských plodinách přemnoženými hraboši se svou liknavostí nemalou měrou podílí i stát, Asociace požaduje, aby se stát podílel také na kompenzaci vzniklých škod, a to jak peněžním odškodněním pro všechny skutečně postižené, tak i opatřeními vztaženými do současnosti. Možným řešením by mohlo být např. přechodné snížení stanovených plateb na sociální odvody či prominutí penále za zpožděné platby daňových záloh apod., kterými se uleví poškozeným sedlákům již v aktuálním hospodářském roce.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist