https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/budoucnost-severojizni-magistraly-resila-jiz-druha-konference
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hl. město Praha: Budoucnost severojižní magistrály řešila již druhá konference

2. září 2021 | Hl. město Praha
Již podruhé se prostorách Centra architektury a městského plánování CAMP uskutečnila konference tykající se pražské Severojižní magistrály. Tato nesla název „Severojižní magistrála – aktuální témata a projekty“ a zaměřila se na rozvoj jednotlivých lokalit tohoto významného pražského veřejného prostoru a komunikačního propojení. Účastnili se jí zástupci města, městských částí, kulturních a jiných institucí, významní stakeholdeři v území a pozvaní hosté z řad odborné veřejnosti. Přizváni byli zároveň i zahraniční účastníci mezinárodní soutěže Florenc 21. Konferenci zorganizoval náměstek pražského primátora a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček a předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP Petr Zeman.

Cílem konference bylo v rámci prezentací a diskusí poskytnout aktuální pohled města a jednotlivých aktérů na budoucí podobu a proměnu Severojižní magistrály a jejího okolí a společně hledat sdílenou vizi rozvoje tohoto veřejného prostoru. Navázala na první, kdy se řešily primárně přístupy k celku. Nyní se účastníci zaměřili na aktuální témata a projekty, zpětné vazby a cílení jednotlivých lokalit. Ukázala se také nutnost uspořádání konference třetí, která se pokusí o ucelení a definici sdílené vize v jednotlivých krocích.

„Vize, o které jsme debatovali, je jasnější. Vše se bude odehrávat v čase, nicméně už teď můžeme začít podnikat postupné kroky a já to vnímám jako velký úkol. Vidím například obrovský potenciál v území ve vztahu k budoucí podobě a výšce mostních konstrukcí a estakád, se kterými je načase začít pracovat a plánovat varianty. Osobně vnímám jako nejdůležitější úkol vložit energii do spolupráce se Správou železnic na rozvoji tratí napříč Prahou i centrem – tzv. Nového spojení 2, neboli Metrem S. pro budoucí pojetí Magistrály jako ulice a ne silnice. A to je naprosto zásadní,“ uvedl I. náměstek pražského primátora a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Zazněly názory na postupné kroky, humanizaci a začlenění magistrály do města, některé i radikálnější a alternativnější. Dohodu o budoucnosti magistrály je třeba vnímat v čase a prostoru, neboť všechny kroky mají nějaké časové a finanční možnosti. I malá dílčí opatření ale posouvají celou věc dál a mají pozitivní vliv na postupnou proměnu celé magistrály.

„Magistrála je a zůstane důležitou komunikací, to ale neznamená, že se máme smířit s její současnou podobou,“ řekl náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Jakékoliv urbanistické řešení by nemělo předjímat, že jediná možná budoucí podoba magistrály je mimoúrovňová. Tedy neznemožnit urbanistickými plány nechtěnou přílišnou stabilizaci a petrifikaci stávající magistrály. Je tedy třeba využít potenciál a více iniciovat diskusi, neboť nyní je ten správný čas k plánování.

„Debata ukázala, že jsme schopni najít širokou shodu, kterou jsme si pojmenovali jako sdílenou vizi magistrály. A tu teď musíme propsat do praxe v každodenním rozhodování v území,“ sdělil Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Jedna ze sdílených vizí, na kterých se účastníci shodli, je vychýlení rovnováhy mezi dopravní funkcí magistrály v podélném směru s příčnými vazbami pro obytnost a využívání prostoru lidmi a pěšími. Mezi všemi zavládla shoda, že tyto vztahy mají být vyvážené.

„Postupná opatření v koridoru mají mít primárně za cíl udělat z dopravní silnice ulici. V momentě, kdy se lidi nebudou bát pohybovat městskou hromadnou dopravou a budou mít důvod chodit pěšky, hlavní dopraní tepna se automaticky začlení do okolního veřejného prostoru,“ poznamenal architekt Matthew Carmona.

„Hlavně to nikdy nezatunelovávejte. Jde o dopravní propojení, ne o veřejný prostor. Celá situace by se tím jen zhoršila,“ dodal architekt Kees Christiaanse.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist