https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/celoevropsky-pruzkum-ukazal-ze-obcane-chteji-zavazny-plan-pro-postupne-ukonceni-testovani-na-zviratech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Svoboda zvířat: Celoevropský průzkum ukázal, že občané chtějí závazný plán pro postupné ukončení testování na zvířatech

17. července 2020 | Svoboda zvířat
Autor: Barbora Bartušková Večlová, tel: 777 835 651
Dobrý den,

rádi bychom Vás upozornili na výsledky evropského průzkumu veřejného mínění, který se věnoval otázkám testování na zvířatech. Průzkum ukazuje, že téměř tři čtvrtiny obyvatel Evropské unie se domnívají, že EU by měla stanovit závazné cíle pro postupné úplné ukončení testování na zvířatech. 70 % obyvatel EU také souhlasí s tím, že umožnění úplného nahrazení testování na zvířatech metodami bez použití zvířat by mělo být pro EU prioritou. 70 % obyvatel České republiky se také domnívá, že testování čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech by mělo být v EU zakázáno.

Bližší informace najdete v tiskové zprávě níže.

S pozdravem

Mgr. Barbora Bartušková Večlová
předsedkyně

Celoevropský průzkum ukázal, že občané chtějí závazný plán pro postupné ukončení testování na zvířatech

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 17. 7. 2020

Jak vyplývá z průzkumu zadaného společností Cruelty Free Europe, téměř tři čtvrtiny obyvatel Evropské unie se domnívají, že EU by měla stanovit závazné cíle pro postupné úplné ukončení testování na zvířatech. 70 % dospělých obyvatel Evropské unie také souhlasí s tím, že umožnění úplného nahrazení testování na zvířatech metodami bez použití zvířat by mělo být pro EU prioritou. 70 % dospělých obyvatel České republiky se také domnívá, že testování čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech by mělo být v EU zakázáno.

Dle průzkumu provedeného v červnu společností Savanta ComRes, se přes 70 % respondentů z 12 členských států Evropské unie domnívá, že Evropská unie by měla stanovit závazné cíle a termíny pro postupné ukončení testování na zvířatech [1].

Minimálně tři čtvrtiny obyvatel, kteří se průzkumu zúčastnili (85 % v Portugalsku, 84 % v Chorvatsku, 80 % v Polsku, 80 % v Rumunsku, 79 % v Itálii, 76 % v Německu a 75 % ve Francii) souhlasí s tím, že by Evropská unie měla více investovat do alternativních testovacích metod. 70 % dospělých obyvatel České republiky se domnívá, že testování čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech by mělo být v EU zakázáno.

Navzdory tomu, že více než 90 % nových léků, které se při testech na zvířatech jevily jako bezpečné a účinné, při dalším testování selhává, odhalila nejnovější zpráva Evropské unie o využívání zvířat pro výzkumné účely, že mezi léty 2015 a 2017 bylo v Evropě provedeno děsivých 30 milionů pokusů na zvířatech. Zpráva Evropské komise o implementaci Směrnice 2010/63/EU na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely také odhaluje, že v roce 2017 bylo pro účely testování chováno 12,6 milionů zvířat.

V rámci průzkumu bylo dále zjištěno, že:

76 % dospělých obyvatel členských států EU se domnívá, že testování čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech by mělo být v EU zakázáno,
74 % obyvatel se domnívá, že testování kosmetických přípravků a jejich složek není za žádných okolností přijatelné,
66 % obyvatel se domnívá, že veškeré testování na zvířatech by mělo být v EU okamžitě ukončeno.
V okamžiku, kdy Evropská unie v reakci na epidemii COVID-19 podporuje investice do udržitelnějších výzkumných a inovačních postupů, vyzývá organizace Cruelty Free Europe představitele evropských států, aby do této strategie zařadili komplexní plán, jehož cílem bude oprostit se od zastaralých výzkumů na zvířatech a který jako prioritu stanoví lepší, humánnější vědecké metody, jejichž výsledky budou pro člověka relevantní.

Při vývoji léků určených pro člověka a ochranných prostředků proti chemickým látkám toxickým pro lidi i životní prostředí již jednoduše nestačí spoléhat se na využívání neefektivního, zastaralého a nespolehlivého testování na zvířatech. Je nezbytně nutné, aby Evropská unie vytvořila plán pro podporu nových, moderních postupů bez použití zvířat, jejichž výsledkem bude účinná ochrana občanů i životního prostředí, a které budou podporovat inovaci a růst. V několika oblastech – například pokud jde o uhlíkové emise, odpad a recyklaci – již EU stanovuje cíle a lhůty pro ukončení neudržitelných postupů a jejich nahrazení lepšími variantami.

Výsledky našeho průzkumu ukazují, že evropští občané považují testování na zvířatech za věc minulosti. Nyní je na čelních evropských představitelích, aby hlasu občanů naslouchali, a aby vypracovali plán, na jehož základě bude kruté a zbytečné utrpení zvířat v evropských laboratořích ukončeno jednou provždy,“ uvádí Dr. Katy Taylor, ředitelka Oddělení vědeckého výzkumu organizace Cruelty Free Europe.

Součástí Cruelty Free Europe je také Svoboda zvířat, česká organizace na ochranu zvířat. Její předsedkyně Barbora Bartušková Večlová říká: “Výsledky průzkumu ukazují, že lidé napříč Evropou si přejí ukončit zastaralé a nespolehlivé pokusy na zvířatech, zvlášť v oblastech, které se netýkají lidského zdraví - jako je například testování čisticích prostředků. Tak jako EU před několika lety přijala zákaz testování kosmetiky na zvířatech, měla by přijmout zákaz testování také pro další výrobky.”

Více informací: https://crueltyfreeeurope.org, www.svobodazvirat.cz
Kontaktní osoba: Barbora Bartušková Večlová, tel. 777 835 651, barbora.bartuskova.veclova@svobodazvirat.cz

POZNÁMKY
[1] Od 9. června do 19. června prováděla agentura Savanta ComRes online průzkum mezi 5653 dospělými (ve věku 18+) z 12 členských států EU (1223 v Německu, 1071 ve Francii, 891 v Itálii, 680 ve Španělsku, 560 v Polsku, 279 v Rumunsku, 250 v Nizozemí, 174 v Belgii, 155 v České republice, 155 v Portugalsku, 108 v Dánsku a 107 v Chorvatsku). Data byla vážena tak, aby byla reprezentativní z hlediska velikosti populace každého z 12 členských států i z hlediska věku, pohlaví a regionu. Agentura Savanta ComRes je členem British Polling Council, zastřešující organizace pro výzkum veřejného mínění, a řídí se pravidly této organizace.
Odkaz na kompletní výsledky zde: https://comresglobal.com/polls/cruelty-free-europe-animal-testing-in-the-eu/

Cruelty Free Europe
Cruelty Free Europe je nová dynamická organizace sdružující skupiny pro ochranu zvířat. Nachází se v samém srdci Evropské unie a jejích rozhodovacích procesů. Jejím cílem je ukončení testování na zvířatech napříč Evropou i mimo ni. Organizace spolupracuje s orgány EU a s veřejností. Usiluje o to, aby se problematika laboratorních zvířat stala nedílnou součástí evropského politického programu. Bojuje za zavádění humánních a moderních vědeckých postupů a progresivní legislativy. www.crueltyfreeeurope.org

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist