https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cirkularni-ekonomika-a-co-se-deje-v-bruselu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Institut Cirkulární Ekonomiky : Cirkulární ekonomika a co se děje v Bruselu

V průběhu několika posledních dní dochází v Evropském parlamentu ke konci vyjednávání ohledně akčního plánu cirkulární ekonomiky. Diskuze kolem návrhu Komise, který navrhuje k roku 2030 zrušit skládkování, či stanoví pevné cíle, definice a metodiky pro zacházení s odpadem vrcholí. Parlament chce návrh Komise navíc pozměnit ještě k ambicióznějším cílům. V průběhu tohoto roku bychom mohli očekávat závazné cíle až ve výši 70 % pro recyklaci komunálního odpadu, 80 % recyklaci obalových materiálů, či omezení skládkování na 5 % napříč státy EU k roku 2030.

Parlament chce akční plán doplnit a vyzvat Komisi, aby se zaměřila na průmyslový a stavební odpad. Hlavním záběrem předložené legislativy je odpad komunální, který však k celkovému odpadu vyprodukovanému na území EU přispívá „pouhými“ 7 %. Novinkou, která v původním návrhu nebyla zahrnuta, budou prozatím nezávazné cíle na snižování odpadu v mořích a oceánech a taktéž snižování potravinového odpadu.

Kontroverzním bodem vyjednávání, které už se zdá u téměř konce, je také stanovení povinné separace jednotlivých složek odpadu u zdroje, s výjimkou málo zabydlených oblastí. V neposlední řadě nám brzy bude známa i univerzální metoda na měření a výpočet odpadu (momentálně v EU figurují čtyři prolínající se metodologie nadnárodní úrovně). Co stále zůstává předmětem vyjednávání, jsou sporné definice toho, co je vlastně odpad, recyklace, znovuvyužití odpadů, atp., a dále kapitola „Extended Producers Responsibility (EPR)“, která uvaluje na producenty dodatečnou zodpovědnost za produkty a případný odpad, který z nich následně vzniká.

Nicméně se dá říci, že tímto celý proces aplikování legislativy o cirkulární ekonomice v EU zdaleka nekončí. Jakékoli návrhy na změny musí být nejprve schváleny na hlasování ve výborech Evropského parlamentu a následně i na plenárním zasedání ve Štrasburku, kde hlasuje všech 751 europoslanců. Poté se do procesu schvalování vloží i Evropská Rada pod vedením Maltského předsednictví, složená ze zástupců všech členských států. Až po finálním potvrzení pozice Radou, Parlamentem a Komisí v podobě trialogu přijde tak dlouho očekávaný balíček o cirkulární ekonomice v platnost.

Avšak už teď je jasné, že nejen sektor odpadového hospodářství projde již brzy zásadní proměnou, která silně upevní pozici EU jako lídra v oblasti cirkulární ekonomiky.

Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN dodává: „Situaci na bruselské půdě aktivně sledujeme. V následujícím roce, i přes neúspěch schválení Zákona o odpadech, který obsahuje klíčové faktory pro zavedení cirkulární ekonomiky v podmínkách České republiky, budeme i nadále pokračovat v aktivitách, které reflektují legislativní změny, které se připravují v rámci celé EU. Snažíme se sledovat dlouhodobé cíle i koncepce Evropské komise a smysluplné dílčí kroky realizujeme ve spolupráci s obcemi i firmami. A s tím budeme pokračovat i s ohledem k aktuální situaci týkající se nepřijetí nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství.“
Vojtěch Vosecký, spoluzakladatel a manažer zahraničních vztahů INCIEN, tel: 420 739 656 416 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist