Filip Šebek "> ČRA podpořila projekt rozvoje alternativních zdrojů energie v Albánii - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cra-podporila-projekt-rozvoje-alternativnich-zdroju-energie-v-albanii
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: ČRA podpořila projekt rozvoje alternativních zdrojů energie v Albánii

25. června 2024 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Hlavním cílem projektu podpořeného Českou rozvojovou agenturou v rámci Programu B2B je podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie v Albánii v oblasti energetiky a mobility. Cílem projektu je uvést do povědomí albánské společnosti možnosti využití vodíku jako nositele energie. Projekt připravovaný českou firmou DEVINN bude optimalizovat možnosti využití alternativních zdrojů energie v zemi, která je díky svým přírodním podmínkám a rostoucí orientaci na cestovní ruch ideálním místem pro uplatnění vodíku jako zdroje energie.

Albánie byla donedávna řazena mezi země Evropy s nízkým ekonomickým růstem a minimálním rozvojem země jako takové. Této „nálepky“ se však v posledních letech postupně zbavuje, kdy příkladem je rostoucí HDP, které bylo v roce 2021 i přes pandemii rekordně rostoucí (8 %). Albánie již není považována za nejchudší zemi Evropy, a to díky masivnímu investování do rozvoje země díky ekonomickému růstu. Také podíl obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu je cca 40 %, což ji řadí mezi špičku zemí v jihovýchodní Evropě. Albánie vyrábí elektrickou energii téměř ze 100 % z obnovitelných zdrojů (vodní energie), která však způsobuje tamní energetice pravidelně problémy zapříčiněné velkým suchem a nepříznivými hydrologickými podmínkami.

„Země pak velmi často čelí výpadkům elektrické energie, které jsou vykrývány dieselovými generátory, jež ale nejsou pro zlepšení kvality ovzduší ideální. Velkou přidanou hodnotou pro Albánii je sluneční svit, který je počtem hodin v průměru (2700/rok) nejvyšší v Evropě. Proto zde vidíme velký potenciál v rozvoji solárních elektráren, který již byl podpořen albánským parlamentem v roce 2017. Nicméně rozvoj FVE sebou ponese i velké nároky na úložiště takto získané energie. Na základě našich zkušeností a výpočtů víme, že přibližně od úložiště velikosti 4MWh je vodík lepší variantou úložiště než baterie. Zároveň vidíme roli vodíku i v oblasti dopravy. Doprava je jedním z hlavních původců znečistění ovzduší, při efektivním využití energie z vody a slunce by byl provoz zcela bezemisní. Opět zde vidíme roli vodíku, protože v hornatém prostředí Albánie by vodíková mobilita mohla být rozumnou alternativou pro bateriové autobusy a další dopravní prostředky,“ říká projektová vedoucí dotačních projektů ze společnosti DEVINN Jana Jiránková.

Projekt má přidanou hodnotu pro obě strany, pro albánskou společnost (optimalizace možností využití alternativních zdrojů energie) i pro DEVINN (expanze na vhodný nový evropský trh). Albánie je díky svým přírodním podmínkám a rostoucí orientaci na cestovní ruch ideálním místem pro uplatnění vodíku jako zdroje energie, neboť nejvíce energie z tekoucích řek je možné načerpat na jaře při tání sněhu (vodní elektrárny) a v létě (fotovoltaické elektrárny – FVE). Nejvyšší poptávka po spotřebě energie je však v létě v průběhu období dovolených a také na podzim a v zimě při zvýšení poptávky po tepelné energii. Podzimní a zimní poptávku je možné podpořit nejen díky jarnímu tání, ale také díky letním slunným dnům, kdy je možné energii ukládat do vodíku a uchovat ji tak až do podzimu a zimy.

Cílem projektu je pro DEVINN získat kontakty a realizovat alespoň jeden projekt buď formou realizace offgridového řešení nebo vývoje jednoho produktu na zakázku. „Hlavním cílem projektu pro rok 2024 je průzkum trhu a zjištění potenciálu našich produktů, které bychom mohli v rámci Programu B2B nabídnout a podpořit tím rozvoj a růst albánského hospodářství společně za podpory zlepšení životního prostředí. Pro Albánii by to znamenalo posílení konkurenceschopnosti v oblasti alternativních zdrojů energie a také rozšíření povědomí o vodíku jako nositeli energie. To se budeme snažit zajistit sdílením svého know-how a představením vlastních produktů a služeb,“ dodává Jana Jiránková.

Segment, který chce DEVINN primárně podpořit je zaměřen právě na využití obnovitelné energie, proto bude primárně zacílen na provozovatele vodních a solárních elektráren a také provozovatele vozových parků. Potenciál solární energie není v současné době plně využit, DEVINN chce proto podpořit instalaci FVE včetně vodíkových energetických úložišť čímž budou podpořeni jak majitelé FVE, tak výrobci FVE a také dalších nutných elektrických komponent v Albánii. „Albánský energetický mix zatím využívá prakticky pouze energie z vody, ale neefektivně, proto je nutné podpořit konkurenceschopnost i majitelů tohoto typu elektráren a zařídit jim optimální možnost prodeje vytvořené energie v potřebném čase. Díky akumulaci energie do vodíku je to možné. Energie uložená do vodíku je stabilní a nevytrácí se jako v bateriových úložištích, proto je možné ji uskladnit do vodíku i na mezi-sezónní období a využít ji až v době potřeby,“ vysvětluje Jana Jiránková

Dalším segmentem vhodným pro přenos know-how je i přestavba vozidel se spalovacím pohonem na vozidla s vodíkovým pohonem. I s tímto typem projektů má DEVINN zkušenost (vývoj vodíkového nákladního vozidla TATRA), proto je možné vytipovat i dopravní sektor jako cílový a vhodný pro rozvoj. DEVINN dokáže podpořit rozvoj konkurenceschopnosti firem věnujících se přestavbě vozidel či stavbě nových vozidel (např. společnost TIMAK).

Konečnými příjemci projektu budou stakeholdeři z oblasti v okolí Tirany a Elbasan, zástupci těchto regionů, výrobci obnovitelné energie, dopravní podniky a společnosti věnující se mobilitě a obnovitelným zdrojům energie. Projekt má cílený přesah pro všechny obyvatele Albánie, neboť má za cíl podpořit zlepšení ovzduší pomocí vybalancování energetického mixu ve prospěch obnovitelných zdrojů energie a čisté mobility.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist