https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dalsi-papirovy-tygr-je-na-svete
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Strana zelených Jihočeský kraj: Další papírový tygr je na světě

19. května 2020 | Strana zelených Jihočeský kraj
Autor: Matouš Šimek, tel: 723 654 478
Program rozvoje kraje je koncepční dokument, který má nastínit budoucnost Jihočeského kraje v letech 2021 – 2027 a který právě prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí.

Přestože jsme již v letošním roce svědky dramatických událostí a změn v životě obyvatel (nejen) Jihočeského kraje, nic z těchto změn program rozvoje Jihočeského kraje neodráží. Stejně jako vždy se zabývá především ekonomickými aspekty rozvoje kraje, ignoruje závažnost změn klimatu a péče o krajinu a zásadní význam sociálních a zdravotnických služeb nikoli jen z hlediska kvantity, ale i z hlediska jejich stavu, efektivity a potřebnosti.

Hlavním heslem programu je konkurenceschopnost území. Je otázkou, koho v Jihočeském kraji, např. letos od března do června konkurenceschopnost zajímala. Hlavním cílem programu by měla být udržitelnost v uspokojování potřeb, která je limitována životním prostředím. Ekonomika a veřejná správa jsou pouze „prostředkem“ k zajištění potřeb obyvatel. Životní prostředí a změny klimatu spojené se suchem v krajině přeci nejsou tématem jen pro ministerstvo životního prostředí; tvůrci programu rozvoje Jihočeského kraje je však trestuhodně přehlížejí.

Program rozvoje Jihočeského kraje obsahuje stereotypní zastaralé přístupy k udržitelnosti a ochraně životního prostředí:

– ochrana životního prostředí je jen jedním z celkem 23 (!) strategických cílů
– neobsahuje nic o klimatu a to ani adaptaci, ani o mitigaci (zmírnění, zpomalení)
– neobsahuje nic o erozi, nic o kvalitě půdy, o stabilitě a budoucnosti jihočeských lesů
– neobsahuje nic o druhové ochraně, ani o biodiverzitě (a přitom jihočeská příroda má v mnoha směrech dokonce evropský význam),
– podporuje fragmentaci a zabetonování krajiny tím, že jako pozitivní faktor uvádí délku silnic a dálnic na km2
– uvádí emise znečišťujících látek nesmyslně vztažené k ploše
– jako „zlepšení“ hodnotí rostoucí dovoz a vývoz věcí po silnicích z ostatních krajů
– ve SWOT analýze hodnotí existenci JETE jako silnou stránku a umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva jako hrozbu – obojí je pro rozvoj Jihočeského kraje hrozbou

Zajištění optimální sítě škol má dle Programu rozvoje kraje odpovídat především potřebám regionálního trhu práce. Uplatnění absolventů je důležité a struktura oborů vzdělávání v Jihočeském kraji skutečně neodpovídá potřebám trhu práce, nicméně největší procento nezaměstnaných je mezi absolventy oborů vzdělávání zakončených výučním listem a se základním vzděláváním. Vzdělání je v tomto pojetí zúženo pouze na jeho praktickou část, což je krátkozraký a pro Zelené nepřijatelný koncept vzdělávání.

O čem svědčí zveřejněný protokol vypořádání připomínek? Velmi nízký počet připomínkujících subjektů a především fakt, že se jednalo většinou o státní instituce, dokládají, že Program rozvoje kraje nebyl veřejnosti dostatečně představen a bude schválen bez zapojení veřejnosti. Vznikne tak další dokument, který vzdaluje krajskou politiku občanům kraje, další „papírový tygr“.

„Návrh programu rozvoje kraje je v nejhorším možném smyslu „budovatelský“,“ říká Matouš Šimek, přírodovědec a učitel z Třeboně. „Další tisíce kubíků betonu ale neřeší vážné problémy současné doby. Potřebujeme soustavnou péči o krajinu, aby se srovnala s následky změny klimatu, a důmyslnou modernizaci energetiky, dopravy, průmyslu i zemědělství, abychom hrozbu sucha a dalších kalamit dále nezvyšovali. Vedení kraje v tom má důležitou úlohu, kterou ale neplní. V úterý 19. května mají obyvatelé našeho kraje poslední příležitost mu to v rámci posuzování vlivů připomenout,“ upozorňuje Šimek.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist