https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/deti-zeme-jsou-proti-umisteni-vd-nove-herminovy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Děti Země jsou proti umístění VD Nové Heřminovy

25. září 2023 | Děti Země
Krajský úřad v Ostravě rozhodne o odvolání obce, Hnutí DUHA Jeseníky a Dětí Země

Městský úřad Bruntál na základě žádosti Povodí Odry, s. p., z prosince 2017 vydal 26. června 2023 územní rozhodnutí pro Vodní dílo Nové Heřminovy, jejíž přehrada má při povodních na Opavě zadržet asi patnáct miliónů metrů krychlových vody.

Stavbu odmítá obec i spolek Hnutí DUHA Jeseníky, které proti jejímu umístění zaslaly v červenci 2023 odvolání. Třetím odvolatelem jsou Děti Země, které se do územního řízení přihlásily až v odvolací fázi a v odvolání ve třinácti bodech upozorňují na nesprávnosti a vady rozhodnutí.

„Přípravu a povolování přehrady, která za vysokých nákladů zbytečně zničí velkou část obce a naruší krajinný ráz a místní krajinu s cennými druhy organismů, sice sledujeme až od skončení jejího hodnocení vlivů na životní prostředí v únoru 2012, nicméně se domníváme, že je nutné některá rozhodnutí úřadů podrobit kontrole, takže jsme se do územního řízení zapojili až zasláním odvolání,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země v odvolání žádají mj. přezkum deseti závazných stanovisek na ochranu krajinného rázu, významných krajinných prvků, dřevin, okraje lesa, vody a půdy a před nadlimitními intenzitami hluku. Současně navrhují doplnit kolem dvaceti zpřísňujících požadavků ke snížení škodlivého zásahu obrovské přehrady v území.

„Po analýze závazného stanoviska EIA ze září 2016 jsme také zjistili, že dvanáct jeho požadavků z celkových třiceti tří je časově a věcně naformulováno nejasně, takže jsme navrhli jejich změny, aby byly ke zmírnění stavby na životní prostředí a k vytvoření kompenzačních opatření konkrétní a opravdu vymahatelné. Například žádáme, aby koryta vodotečí měla přírodní charakter a balvany byly použity jen výjimečně,“ uvádí dále Patrik

Děti Země v odvolání také zpochybňují proces EIA, který probíhal od prosince 2009 do února 2012, neboť multikriteriální analýzou nedošlo k vyhodnocení varianty s přehradou, kterou vláda schválila v dubnu 2008, a dopracovaného námětu Unie pro řeku Moravu z roku 2005 jen se zkapacitněním koryta řeky Opavy v Krnově jako levnější a plnohodnotné protipovodňové ochrany obyvatel i bez výstavby přehrady za asi 4,3 mld. Kč.

„Podle nás došlo ke klasické manipulaci mocných a vlivných, kteří alternativní varianty veřejnosti podrobují opakované a účelové kritice tak, až se najde řada zástupných a nepodstatných důvodů pro jejich zamítnutí. Vláda tak pod nátlakem Povodí Odry zvedla ruku pro předražený beton na přehradu, přestože tu byl námět na rychlou a levnou ochranu lidí a jejich majetku jen s rozšířením koryta řeky, který stačilo optimalizovat,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * * *


Průběh odvolací fáze územního řízení o umístění záměru „Vodní dílo Nové Heřminovy“

20.12.2017 = Povodí Odry, s. p., zasílá žádost
26.06.2023 = MěÚ Bruntál vydává územní rozhodnutí
07.07.2023 = obec Nové Heřminovy zasílá odvolání
25.07.2023 = Hnutí DUHA Jeseníky zasílá blanketní odvolání

26.07.2023 = Děti Země zasílají přihlášku do odvolacího řízení a blanketní odvolání
29.08.2023 = Hnutí DUHA Jeseníky zasílá doplnění odvolání o důvody
31.08.2023 = Děti Země zasílají doplnění odvolání o důvody
11.09.2023 = MěÚ Bruntál sděluje, že ke třem odvoláním lze zaslat vyjádření do 10 pracovních dní

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist