https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dnes-je-svetovy-den-biodiverzity-cenme-si-rozmaniteho-bohatstvi-nasi-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Dnes je světový den biodiverzity. Ceňme si rozmanitého bohatství naší přírody

22. května 2018 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Hořeček mnohotvarý český, hvozdík písečný český nebo sysel obecný či užovka stromová – to jsou zvláště chráněné druhy, které byly donedávna na území ČR na vymření a pro něž se i díky podpoře Ministerstva životního prostředí podařilo zpracovat a průběžně realizovat záchranné programy. Dnes mají dnes výrazně lepší vyhlídky na to, že zůstanou součástí naší živé přírody. Právě jí patří dnešní den. 22. květen je každoročně mezinárodním svátkem biologické rozmanitosti.

V letošním roce je to tomu 25 let, co byla sjednána mezinárodní Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD). Česká republika je smluvní stranou CBD od jejího vzniku. Letošní mezinárodní svátek biodiverzity je právě proto věnován 25. výročí Úmluvy, které lze chápat jako čtvrtstoletí vyvíjeného úsilí o ochranu života na Zemi. Za dobu platnosti úmluvy se realizovalo mnoho programů a projektů zaměřených na ochranu a zlepšení stavu dílčích složek biodiverzity, především v rozvojových zemích. Navzdory kontinuálně vynakládanému úsilí však i nadále dochází k celosvětovému poklesu biodiverzity, např. vlivem klimatické změny nebo neudržitelného rozvoje naší civilizace, což může v brzké budoucnosti způsobit dramatické komplikace v udržení rozvoje lidské společnosti. Zachování biologické rozmanitosti představuje základní předpoklad pro zajištění funkčních ekosystémů, v nichž je navázán jeden rostlinný či živočišný druh na druhý. A na nichž je přirozeně závislý i člověk, protože poskytují lidské společnosti nezbytné statky a služby.

Na aktuální výzvy z hlediska ochrany biologické rozmanitosti, resp. života na Zemi, reagovalo mezinárodní společenství již v přijatých cílech udržitelného rozvoje (http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/), celkové zlepšení stavu biodiverzity a jejích dílčích složek však bude vyžadovat na globální úrovni významně vyšší úsilí, než tomu bylo doposud. Před dvěmi lety proto české Ministerstvo životního prostředí k této problematice připravilo vládou schválenou národní strategii. Ta stanovuje prioritní aktivity napříč všemi sektory. Ministerstvo životního prostředí rovněž prostřednictvím národních i evropských dotačních programů realizuje konkrétní aktivity, které jsou dobrým příkladem úspěšných snah o zachování naší přírodní rozmanitosti.

Na ochraně biodiverzity ČR se může podílet každý, ať už se jedná o jedince či skupinu. Dobrovolnou občanskou aktivitu lze ve vztahu k ochraně biodiverzity projevit mnoha způsoby, především formou přírodě šetrného chování jako např. sbíráním odpadků v lese. Na soukromých loukách a zahradách je možné např. ponechat části bez kosení, nebo s ním posečkat až louka odkvete aj. Ve městech a sídlech lze podporovat biodiverzitu např. vhodným rozmísťováním ptačích budek, chovem včel či aktivní účastí při péči o zeleň. Aktivně se lze rovněž zapojit do monitoringu a pozorování druhů živočichů a rostlin, a to prostřednictvím aplikace BIOLOG (http://biolog.nature.cz/)

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist