https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ekologove-pripravuji-obcim-setrne-odpadove-plany-navrh-zakona-o-odpadech-vsak-obecni-plany-rusi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Ekologové připravují obcím šetrné odpadové plány. Návrh zákona o odpadech však obecní plány ruší

21. července 2016 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Větší obce [1] musí připravit do konce roku [2] plány, jak nakládat s odpady dalších pět až deset let. Přestože EU chystá zcela nové odpadové směrnice, které zvyšují požadované cíle recyklace komunálních odpadů, ministerstvo životního prostředí v návrhu nového zákona o odpadech s vyššími cíli nepočítá a navrhuje zrušit dosud povinné obecní odpadové plány. Hrozí tedy, že s vyššími evropskými cíli pro recyklaci nebude nikdo počítat a bude pro ně chybět infrastruktura a potřebné investice.

Návrhy ekologicky šetrných odpadových plánů pro obce připravují i experti Hnutí DUHA [3]. Vedou ke snížení produkce odpadů a tedy i k nižším nákladům obcí na odpadové hospodářství. Zahrnují moderní trendy v hospodaření s odpady i návrhy financování. Počítají s novými evropskými cíli a slouží tak jako perspektivní podklad pro obecní plánování. Například obec Ostopovice u Brna díky plánu z dílny Hnutí DUHA zásadně změnila k lepšímu své odpadové hospodářství.

Ostopovice za devět let zvýšily 2,5 krát třídění skla, čtyřikrát třídění plastů a sedmkrát třídění papíru [4]. Tato čísla výrazně převyšují krajský průměr. Obec navíc dokázala i při zvýšení počtu obyvatel o víc než 250 prakticky zachovat množství zbytkových směsných odpadů. V absolutních hodnotách tak došlo ke snížení produkce směsných komunálních odpadů z 214 kg na osobu za rok v roce 2005 na 188 kg v roce 2015.

Avšak kraje si loni schválily krajské plány nakládání s odpady, aniž by - s výjimkou Karlovarského a Ústeckého - počítaly s dosažením vyšší recyklace, kterou navrhuje Evropská komise a Evropský parlament. Ani obce tak nemusí v nyní připravovaných obecních odpadových plánech počítat s výraznějším zvýšením recyklace. Podcenění recyklace při plánování přitom může ohrozit dotace z evropských fondů. Ty jsou určeny právě k dosažení vysoké recyklace komunálních odpadů.

Ke snížení nákladů obcí na odpadové hospodářství prosadilo Hnutí DUHA do návrhu zákona o odpadech recyklační slevu. Ta umožní obcím s vysokou mírou recyklace ušetřit za skládkování a motivuje je tak k zavádění lepších recyklačních služeb pro domácnosti. Úprava recyklační slevy navržená ministerstvem životního prostředí však nemotivuje většinu obcí k vyšší recyklaci a nutným změnám. Návrh zákona je v tomto ohledu nutné upravit.

Jan Symon, starosta obce Ostopovice, řekl:
"Díky koncepci nakládání s odpady připravenou Hnutím DUHA v roce 2007 si obec vyjasnila své priority v odpadovém hospodářství a cesty, jak jich dosáhnout. Realizovali jsme skoro vše, co nám ekologická organizace navrhla. Postavili jsme sběrný dvůr, umožnili kompostovat odpad domácnostem v bytových domech, zavedli pytlový sběr, půjčujeme štěpkovač větví atd. Pouze se zatím nepodařilo zajistit firmu ochotnou vážit svážené odpady."

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Plány odpadového hospodářství nesmí být dalším zbytečným papírem, měly by naopak sloužit jako popis cesty ke zvýšení recyklace a snížení produkce odpadů i nákladů obce na odpady. Podle návrhu nových odpadových směrnic EU se má výrazně omezit a zdražit skládkování a zvýšit recyklace. Čím dříve na tuto situaci obce zareagují, tím šetrnější a levnější systém bude pro ně i pro domácnosti. Hnutím DUHA prosazená recyklační sleva dále sníží dobře recyklujícím obcím odpadové náklady."


Kontakty:
Ivo Kropáček, odpadový expert, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Symon, starosta obce Ostopovice, 606 782 982, starosta@ostopovice.cz

Poznámky:
[1] Podle zákona o odpadech musí Plán odpadového hospodářství připravit obce, které produkují více než 1000 kg ostatního odpadu, nebo více než 10 kg nebezpečného odpadu ročně. Odpovídá to zhruba obcím s více než 3000 obyvateli.
[2] Obce musí Plán připravit do jednoho roku od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje. Přesný termín se tedy liší kraj od kraje.
[3] http://hnutiduha.cz/plan-nakladani-s-odpady-od-expertu-z-hnuti-duha
[4] V roce 2006 Ostopovice třídily na osobu: 4,35 kg skla, 4 kg plastů a 2,5 kg papíru. V roce 2015 již třídily na osobu: 10 kg skla, 17,5 kg plastů a 19,7 kg papíru.
Jan Piňos, tel: 731 465 279 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist