https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ekonomika-jeden-z-piliru-trvale-udrzitelneho-hospodareni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR: Ekonomika - jeden z pilířů trvale udržitelného hospodaření

V poslední době rezonuje celou evropskou společností poměrně významně otázka zemědělství ve vztahu k životnímu prostředí. Bohužel část veřejnosti často opomíná dát do celého kontextu i další aspekty, které stojí za udržitelným hospodařením a produkcí bezpečných potravin. Dalšími pilíři, kromě šetrného využívání přírodních zdrojů a zachování biodiverzity, jsou totiž ekonomika a společenská odpovědnost.

Pokud se mají farmáři starat o krajinu a prostředí, v němž všichni žijeme, a nasytit rostoucí populaci, základním předpokladem je to, že vůbec budou existovat a budou moci dalším generacím předat fungující a ekonomicky perspektivní hospodářství. Jen tak totiž mohou dostát i své společenské odpovědnosti a závazku - postarat se o výživu stále rostoucího počtu lidí, o udržení života na venkově a o výchovu nových budoucích sedláků, kteří budou v jejich odkazu pokračovat. Toto dohromady je tím funkčním klíčem ke skutečnému udržitelnému zemědělství, jedno bez druhého nemůže nikdy dlouhodobě fungovat.

I proto Asociace soukromého zemědělství ČR na podzim loňského roku rozhodla o založení zvláštní pracovní skupiny pro ekonomické záležitosti. Do ní se přihlásilo zatím kolem dvacítky zájemců o činnost a skupina již pracuje, přičemž jejím obecným úkolem je působit nejen v rámci naší organizace, ale rovněž spolupracovat s různými nevládními organizacemi, veřejnými institucemi či politickými subjekty a podílet se na výměně dat a informací (například s ÚZEI, ČSÚ, vysokými školami atd.).

Členové pracovní skupiny se budou starat o formulaci a prosazování věcných argumentů z oblasti zemědělství a ekonomiky do veřejného prostoru, o přípravu podkladů pro obhajobu požadavků ASZ ČR před úřady nebo mezi zákonodárci. Smyslem bude konkrétní pojmenování problémů, které soukromé zemědělce znepokojují a hledání návrhů možných řešení, a to v celém průřezu jejich podnikání, v neposlední řadě také obhajoba všech našich sedláků (bez ohledu na jejich velikost a výrobní zaměření), zaměří se i na obranu konvenčního způsobu hospodaření, který bývá v současnosti částí veřejnosti mnohdy plošně a nespravedlivě odsuzován.

Mezi její náplň práce bude patřit i řešení podnětů vzešlých od jednotlivých členů naší organizace, pořádání školení či výhledově i poskytování poradenství v ekonomických oblastech podnikání. Stále přitom platí, že tak jako v ostatních pracovních útvarech ASZ mohou i do této pracovní skupiny, v případě svého zájmu o aktivní účast, přistoupit kdykoli i další členové.

V současné době se pracovní skupina konkrétně zabývá detailní analýzou problematických bodů v návrhu nové Společné zemědělské politiky po roce 2020, jejímž výstupem budou návrhy konkrétních úprav u jednotlivých dotačních titulů a podmínek, které budou nejpříznivější pro model rodinných farem.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist