https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropska-investicni-banka-pujci-cesku-prvni-3-miliardy-na-modernizaci-zeleznic
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

SŽDC: Evropská investiční banka půjčí Česku první 3 miliardy na modernizaci železnic

3. dubna 2019 | SŽDC
Ministerstvo financí uzavřelo s Evropskou investiční bankou (EIB) úvěrovou smlouvu do výše 3 miliardy korun na financování výdajů na rozvoj železniční infastruktury. Jedná se o první část z celkového úvěrového rámce 11,5 miliard korun určeného na spolufinancování modernizace vybraných úseků železničních koridorů, který schválila EIB a odsouhlasila vláda na podzim loňského roku. Realizaci projektu zajišťuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která zároveň s EIB uzavírá implementační dohodu projektu.

Podmínky smlouvy umožňují Ministerstvu financí pružně využívat úvěrové prostředky v návaznosti na realizované uznatelné výdaje projektu a vybírat mezi fixní nebo variabilní sazbou ve splatnostech až do 20 let podle podmínek na finančním trhu. Do té doby neplynou z uzavřené smlouvy žádné úrokové výdaje. A pokud by se podmínky úvěru ukázaly ve srovnání s vydáním státního dluhopisu se stejnými parametry jako nevýhodné, nemusí být akceptovány,“ uvedl ředitel odboru Ministerstva financí pro řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek.

„Jsme rádi, že se nám opět povedlo navázat spolupráci s českou vládou a podepsat úvěrovou smlouvu na tak důležitou operaci. Modernizované tratě bude využívat až 20 milionů pasažérů ročně. Významně by se měl zlepšit nejen komfort cestujících, ale i dochvilnost vlaků. Věříme, že se nám na tento projekt podaří navázat i v dalších sektorech české ekonomiky,“ dodává viceprezident EIB Vazil Hudák.

V rámci implementační dohody projektu se SŽDC zaváže k modernizování osmi úseků 1. a 2. železničního koridoru. Přestavbou tak projdou již před lety modernizované úseky mezi Prahou a Brnem a také na trase Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem. Celkové odhadované náklady na tyto investiční akce dosahují přibližně 24 miliard Kč.

Z této částky bude moci být 11,5 miliard korun financováno z dohodnutého úvěrového rámce, který bude využíván postupně. Prvním krokem bylo sjednání úvěrové smlouvy na 3 miliardy korun, další smlouvy budou dojednány v návaznosti na využití těchto prostředků.

„I díky vysoké připravenosti staveb uzavíráme první dílčí plnění předběžně alokované částky ve výši 3 miliardy Kč na první dvě stavby na klíčových úsecích koridorů,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Úvěrovou smlouvou na 3 miliardy korun bude ze strany EIB zajištěno financování dvou traťových úseků, a to Velim – Poříčany a Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem. To je zhruba polovina jejich investičních nákladů. Zbývající část je financována z národních zdrojů s příspěvkem z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Příspěvek ve výši 1 miliardy Kč získala SŽDC na základě úspěšné žádosti uplatněné v rámci výzvy CEF Blending Call. Jednou z podmínek získání tohoto příspěvku přitom bylo právě dojednání a uzavření úvěrové smlouvy mezi Ministerstvem financí a EIB.

Základním cílem obou staveb je zamezení snižování rychlosti, zajištění parametrů interoperability, uvedení všech součástí infrastruktury do normového stavu tak, aby bylo zajištěno zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a redukce emisí a hluku. V součtu za obě stavby se bude jednat o rekonstrukci přibližně 25 km tratí. V rámci realizace staveb dojde rovněž k modernizaci nástupišť ve stanicích a zastávkách včetně řešení jejich bezbariérovosti. Dále se provede modernizace zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce trakčního vedení, mostů i propustků.

U obou výše zmíněných akcí byl v červnu loňského roku schválen záměr projektu, v případě úseku Velim – Poříčany je již před dokončením dokumentace pro stavební povolení s cílem brzkého podání žádosti o stavební povolení, aby se na podzim letošního roku mohlo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele a neprodleně došlo k zahájení realizace stavby. U druhé akce se očekává dokončení dokumentace pro stavební povolení letos na podzim, aby v závěru roku mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a počátkem příštího roku mohla začít samotná realizace stavby.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist