https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropska-strategie-pro-lesy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Michaela Šojdrová, poslankyně EP za KDU-ČSL: Evropská strategie pro lesy

Novou strategii EU pro lesy by měla Komise představit na začátku roku 2021. Pevně věřím, že v usnesení, které budeme tento týden schvalovat, Evropský parlament upřednostní ochranu lesů a životního prostředí. Musíme lesy lépe ochránit proti požárům, záplavám nebo škůdcům. Dlouhodobý efekt je důležitější než krátkodobý finanční zisk.

Zemědělský výbor Evropského parlamentu (AGRI) ze své vlastní iniciativy, předložil zprávu o lesích a upozornil tak na obrovskou důležitost tohoto tématu pro Evropskou unii.

Výbor reaguje na zprávu Komise z prosince 2018 nazvanou „Nová strategie v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví“.

Přestože odpovědnost za lesy a lesnictví je plně v rukou členských států, EU svými politikami toto odvětví zásadně ovlivňuje. Energetika, obnovitelné zdroje, společná zemědělská politika a rozvoj venkova, oběhová ekonomika či doprava, zásadně zasahují do kvality lesů, jejich ochrany a obhospodařování. Teď je čas si říct, jaká je pro EU hlavní role lesů? Je to ta ekologická, anebo hospodářská?

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby lesy plnily ekologickou i hospodářskou funkci na stejné úrovni, ale kvůli klimatickým změnám a působení člověka to lesy nezvládají. V situaci, kdy Evropa čelí dezertifikaci, lesní porosty jsou ničeny škůdci, požáry a dalšími dopady klimatických změn, si musíme vybrat co je pro nás důležitější. Zdraví a dlouhodobý efekt vzrostlých lesních porostů, nebo krátkodobý ekonomický zisk z intenzivního lesního hospodaření, těžby dřeva a rozšiřování pěstování lesů za účelem biomasy.

Pokud chceme, aby lesy zůstaly našimi plícemi, produkovaly kyslík, pohlcovaly alespoň těch 10% skleníkových plynů, zadržovaly vodu, a zachovaly si řadu další funkcí, včetně té produkční, pak je nutné dát dnes ochranu lesů na první místo. Víme, že na území EU se plocha lesů zvětšila na 43 % rozlohy EU, ale také víme, jak velmi jsou tyto lesy poškozeny.

Očekávám, že Komise přijde s revizí směrnice o podpoře využívání energie (OZE) tak, aby nadále nedocházelo poškozování biodiverzity.

Je třeba zvážit i to, zda je účelné, aby všechny jednorázově používané předměty (příbory adt. ), které byly dříve z plastů, byly masivně nahrazovány dřevěnými materiály, zda není řešením spíše snížení spotřeby než její zvyšování v podobě právě produktů ze dřeva.

Jsem původní profesí krajinářka a vím, jak nezastupitelnou roli mají lesy v krajině i pro zemědělství. A proto, jsem přesvědčená, že skuteční zemědělci a lesní hospodáři to ví také, a pokud mohou, pak k ochraně a péči o lesy také připívají. Je důležité, aby existovala stávající finanční podpora lesnictví v rámci společné zemědělské politiky a aby v souvislosti s ochranou lesů vznikly i nové nástroje, například pro vlastníky lesů v rámci NATURA 2020. Vítám i závazek komisaře Wojciechowskeho k podpoře agrolesnictví.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist