Jitka Martínková "> Fit For 55: Země EU chtějí bezemisní budovy. Nevládní organizace chtějí také konec podpory pro vytápění fosilními palivy - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/fit-for-55-zeme-eu-chteji-bezemisni-budovy.nevladni-organizace-chteji-take-konec-podpory-pro-vytapeni-fosilnimi-palivy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Klimatická koalice: Fit For 55: Země EU chtějí bezemisní budovy. Nevládní organizace chtějí také konec podpory pro vytápění fosilními palivy

25. října 2022 | Klimatická koalice
Autor: Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Rezidenční budovy, které se v EU postaví po roce 2030, by měly být klimaticky neutrální. Jejich povinnou součástí mají být také instalace pro výrobu energie ze slunce. Na tomto a dalších bodech se dnes usnesli ministři a ministryně pro energetiku ze zemí EU. Přijali totiž společnou pozici ke Směrnici o energetické náročnosti budov. Právě budovy spotřebují 40% energie v EU a jsou příčinou 36 % emisí skleníkových plynů souvisejících se spotřebou energie. [1]

Nevládní organizace napříč Evropou vnímají probíhající revizi směrnice o budovách jako jedinečnou možnost implementovat ambiciózní klimatické cíle pro rok 2030 a zároveň pozvednout miliony lidí z energetické chudoby. Nevládní sektor zdůrazňuje, že součástí směrnice by měla být i komplexní nabídka finančních incentiv pro instalaci obnovitelných zdrojů energie v budovách nebo zákaz vytápění fosilními palivy. [2]

Ministři debatovali také o tzv. plynovém balíčku, který má zajistit společná tržní pravidla pro obnovitelný a zemní plyn a vodík a podpořit dekarbonizaci evropského plynárenského systému. Již před představením balíčku loni v prosinci upozorňovaly neziskové organizace (CAN Europe) na to, že kvůli energetické krizi jsou některé jeho části zastaralé a žádaly Komisi, aby návrh přepracovala. V současné chvíli by bylo nejlepší projednávání balíčku přerušit a dát tak Komisi dostatek času na to, aby jej uvedla v soulad s novými projekcemi snižování spotřeby plynu a především se strategií REPower EU.

Oba dnes projednávané návrhy spadají do balíku klimatické legislativy ‘Fit for 55’, jehož cílem snížit emise EU do roku 2030 o 55 % (oproti roku 1990) a dovést Evropskou unii do roku 2050 k uhlíkové neutralitě. Dnešnímu zasedání Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku [3] předsedal český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Postoje, které dnes evropští ministři a ministryně pro energetiku přijali, bude Rada EU obhajovat během následných trialogů. V nich bude hledat shodu na finálním znění těchto nařízení s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Ondřej Pašek, energetický expert v Hnutí DUHA, řekl: „I když Evropa najde krátkodobé řešení dodávek plynu, zásadní je zároveň snižovat spotřebu energie. Vysoké ceny energií dopadají nejvíc na ty, kdo žijí v nezateplených, nevyhovujících bytech. Potřebujeme proto nastavit povinné minimální energetické standardy, které zajistí kvalitu bydlení i snížení energetické závislosti a směrovat dotace a poradenství na nejchudší domácnosti. A nelze zůstat u částečných opatření – pro skutečné úspory musíme domy nejzranitelnějších zateplovat důsledně.“

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, řekla: “Zhruba za třetinu emisí skleníkových plynů mohou budovy. Právě dnes projednávaná Směrnice o energetické náročnosti budov je proto obrovskou příležitostí posunout Evropu nejen k plnění klimatických cílů, ale i k zajištění energetické bezpečnosti a finanční stability domácností sužovaných energetickou krizí. Směrnice musí zajistit co nejrychlejší renovace budov směrem k zateplení a osazení obnovitelnými zdroji a přesměrovat finanční toky od fosilní energie k čistým technologiím a k domácnostem.”

Veronika Murzynová, expertka na energetickou transformaci z CDE, řekla: ”Od začátku války na Ukrajině se Komise uchýlila k revizi značné části energetické legislativy, s jednou výjimkou, kterou je právě plynový balíček. Vzhledem k tomu, že návrh byl představen loni v prosinci, je ve světle dramaticky změněné reality značně zastaralý. Doba levného plynu skončila, nemůžeme se na něj spoléhat jako na přechodové palivo nebo přechodný zdroj výroby vodíku. Současný návrh jednoduše již není aktuální a potřebuje kompletní revizi, ať už jde o způsoby využívání vodíku či dopady snížené spotřeby fosilního plynu na plynovou a vodíkovou infrastrukturu a její správu. Jen správně postavený plynový balíček zajistí postupné vyřazení fosilních plynů z evropského energetického mixu do roku 2035 a levnější energie pro všechny spotřebitele.”


Kontakty:
Jitka Martínková, Klimatická koalice, tel. 728 399 452, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz
Veronika Murzynová, Centrum pro dopravu a energetiku, tel. 728 267 356 mail: veronika.murzynova@cde-org.cz
Ondřej Pašek, Hnutí DUHA, ondrej.pasek@hnutiduha.cz

Poznámky pro editory a editorky:
[1] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/
[2] https://caneurope.org/checklist-epbd-recast-checklist/
[3] https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/10/25/
Jitka Martínková, tel: 728 399 452
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist