Jiří Herinek "> Jak spolu souvisí participace a bioekonomika v komunální sféře? - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jak-spolu-souvisi-participace-a-bioekonomika-v-komunalni-sfere
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

NCA: Jak spolu souvisí participace a bioekonomika v komunální sféře?

7. prosince 2021 | NCA
Autor: Jiří Herinek
NCA je již podruhé za poslední čtyři roky partnerem v projektu zaměřeném na bioekonomiku zemí Dunajského regionu pod vedením státní agentury Bádenska-Württemberska – BIOPRO. Ta se snaží cestou projektových aktivit a výstupů v projektu GoDanuBio přenést vlastní zkušenosti a metody, jak napomáhat municipalitám a regionům ve zúročení místních OBZ. Jednou z nich je podpora nových bioekonomických inovativních projektů, spolupráce s malými a středními podniky a výzkumem. Klíčovým impulsem pro tuto cestu je však skutečnost, že Bádensko-Württembersko má vlastní bioekonomickou strategii, která tvoří jednu z významných složek politiky tohoto státu v oblasti udržitelného rozvoje a snižování závislosti na fosilních zdrojích. Po úvodním vystoupení prezidenta NCA, Jiřího Herinka, a Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst, asociovaného partnera projektu GoDanuBio, představila projekt jeho manažerka Lenka Podjuklová. Hlavním výstupem projektu bude společná bioekonomická strategie zemí Dunajského regionu.
V první části semináře otevřela problematiku participativní governance Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje. Přínosy tohoto přístupu vtahujícího do rozhodování politických zástupců obcí, měst a krajů všechny další složky, jako je veřejnost, úředníci a experti, představili pomocí názorných příkladů ze své praxe Iva Hájková z Městské části Praha 10, Irena Vodičková za Zdravé město Litoměřice a Petr Holý z oddělní regionálního rozvoje Kraj Vysočina.
Zatímco participativní governance má v prostředí komunální sféry již své pevné místo a řadu úspěšných výsledků, téma bioekonomiky je stále poměrně nové a v podmínkách ČR téměř neznámé. Tento fakt konstatovala i Pavla Břusková, konzultantka NCA pro projekt GoDanuBio, ve své prezentaci v rámci druhé části semináře zaměřené na bioekonomiku. Podle Bioekonomické strategie Evropské komise z r. 2018 se bioekonomika chápe jako ekonomika založená na produkci OBZ a konverzi těchto zdrojů a bioodpadů na produkty s přidanou hodnotou, jako jsou potraviny, krmiva, nejrůznější výrobky z biologických materiálů a bioenergie. Bioekonomika tak svým hodnotovým řetězcem přesahuje záběr jednoho resortu a vyžaduje koordinaci všech zúčastněných a zainteresovaných sektorů, jako je zemědělství, průmysl, místní rozvoj, vzdělávání a životní prostředí. Takovým koordinačním orgánem pro bioekonomiku zatím Česká republika nedisponuje a veřejnost ani státní a veřejná správa o důležité roli bioekonomiky a jejím potenciálu prakticky neví.
Přitom Evropská komise vkládá do bioekonomiky velká očekávání a investuje do projektů pro její rozvoj miliardové prostředky ve finančních programech Horizon, Interreg Central Europe a dalších. Důkazem toho je projekt POWER4BIO, kde byla českým partnerem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, a jehož výstupem je Jihočeský spolek pro bioekonomiku, zatím jediná regionální instituce tohoto typu v ČR. Tento praktický příklad propojení participativní governance a bioekonomiky na semináři představila doc. Eva Cudlínová. Velkým úspěchem bylo pověření Spolku vykonávat funkci Krajské inovační platformy pro bioekonomiku a zařazení inteligentní specializace „bioekonomika“ do krajské i národní Strategie RIS3.
Bioekonomickou část národního semináře projektu GoDanuBio završil Petr Novotný z Institutu cirkulární ekonomiky – INCIEN ve své prezentaci Bioodpady jako zdroj. Jistě stojí za následování úspěch obce Veselíčko oceněné v soutěži Obec 2030 s jejím uzavřeným cyklem bioodpadu, kdy kompost vyrobený na základě sběru bioodpadu od svých obyvatel a z okolních obcí je následně zdarma rozdán občanům pro jejich zahrady a pole a také využit na veřejnou zeleň. Velkou naději na zhodnocení bioodpadů (kaly ČOV a biologicky rozložitelné opady od obyvatel a z průmyslu) vyvolal úspěch města Brna s pilotním projektem využití energie z odpadu k pohonu městské dopravy „BioCNG pro Brno“.
V projektu GoDanuBio jsou pro první pololetí roku 2022 plánovány další “co-creation“ workshopy k tvorbě společných postupů pro inovativní pilotní projekty v oblasti cirkulární bioekonomiky s cílem ekonomického oživení venkova. Těšíme se na vaši kreativní účast!
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist