Vojtěch Bílý "> Jedna miliarda pro rybáře. V OP Rybářství 2021-2027 nově dostanou příspěvky i na mimoprodukční funkce rybníků vedoucí k lepšímu životnímu prostředí - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/jedna-miliarda-pro-rybare.v-op-rybarstvi-2021-2027-nove-dostanou-prispevky-i-na-mimoprodukcni-funkce-rybniku-vedouci-k
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MZe ČR: Jedna miliarda pro rybáře. V OP Rybářství 2021-2027 nově dostanou příspěvky i na mimoprodukční funkce rybníků vedoucí k lepšímu životnímu prostředí

2. února 2022 | MZe ČR
Autor: Vojtěch Bílý
Na péči o přírodu a krajinu se ještě více zaměřuje Operační program Rybářství 2021-2027, který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Mimo jiné bude možné nově získat příspěvek i za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků na rybnících o velikosti dva až pět hektarů, které významně pomáhají životnímu prostředí. Na OP Rybářství půjde do roku 2027 přibližně 1 miliarda korun. Materiál dnes schválila vláda.

„Hlavním cílem je podporovat takové rybářství, aby bylo nejenom schopné obstát v mezinárodní konkurenci, ale zároveň přispívalo k lepší péči o přírodu a krajinu. Prioritou je zajistit, aby tato tradiční oblast zůstala dlouhodobě udržitelná a poskytovala kvalitní potraviny,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Přibližně 1 miliarda korun je připravena pro příští období OP Rybářství do roku 2027. Příspěvky pro rybářské podniky, zpracovatele, výzkumné organizace, vysoké školy, rybářské svazy a další příjemce v tomto programovém období se ještě více zaměřují na ekologii a biologickou rozmanitost. Prostřednictvím modernizací MZe podpoří zvýšení produkce, zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb pro český trh, což posílí postavení rybářských podniků.

Nově budou v rámci programu vypláceny příspěvky za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků, jako je zadržování vody v krajině, retence při suchu a povodních, rekreace i sportovní vyžití pro obyvatele a zajištění vhodného prostředí pro různé druhy zvířat a rostlin.

„Podpora na mimoprodukční funkce umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků, které jim vznikají, protože plní celospolečenskou službu a cíle pro oblast klimatu a životního prostředí. Náhrady za akumulační a retenční funkce přispějí k zachování dobrého stavu rybníků, které slouží jako významný prvek při zmírňování dopadů klimatické změny. Předpokládáme, že ročně tak poskytneme kompenzace na přibližně 340 rybníků,“ uvedl ministr Nekula.

Peníze programu jsou zajištěny z národních (30 %) i unijních zdrojů (70 %), konkrétně z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu. Programový dokument vychází z Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030, který schválila vláda 13. září 2021.

OP Rybářství 2021-2027 navazuje na OP Rybářství 2014-2020, přičemž v novém období bude kladen důraz na plnění cílů Strategie EK „Od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a k plnění priorit EU, kterými jsou odolnost a zelená a digitální transformace.

V ČR je produkce ryb zabezpečována z více než 93 % v rybnících, nejvíce zastoupenou rybou je kapr obecný (přes 82 %). Na území ČR se nachází přes 24 tisíc rybníků a malých vodních nádrží o celkové ploše zhruba 53 tisíc hektarů, které zadržují více než 420 milionů m3 vody.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist