https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/komentar-k-predani-petice-za-zachovani-spolkove-myslivosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí DUHA, Spolek vlastníků honebních pozemků, Svaz vlastníků půdy a Spolek pro obnovu venkova ČR: Komentář k předání petice za zachování spolkové myslivosti

Poslanecké sněmovně Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) dnes do Poslanecké sněmovny doručí petici „Za zachování spolkové myslivosti jako odpovědného způsobu hospodaření se zvěří“, jejímž prostřednictvím žádá o schválení vládního návrhu novely zákona o myslivosti bez přijetí pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrhy, které podporuje koalice lesníků, ochránců přírody a vlastníků lesních i zemědělských pozemků, vytvoří podmínky pro pěstování pestrých lesů, posílí práva vlastníků pozemků a ušetří státní pokladně i soukromým subjektům miliardy korun ročně. Především ale povedou k ozdravení lesů a krajiny.

ČMMJ se peticí domáhá:

* aby zůstalo zachováno a bylo Českou republikou nejméně ve stávajícím rozsahu ochraňováno výrazně převažující spolkové pojetí myslivosti jako nositelky mysliveckých tradic a zvyků zapsané na seznamu národního kulturního dědictví ČR;
Komentář koalice: Spolkové pojetí myslivosti garantuje v první řadě nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v § 214–302, předmětná novela zákona o myslivosti ani pozměňovací návrhy se spolkové myslivosti nikterak nedotýkají.

* nápravy omezení práv vlastníků – držitelů honiteb a uživatelů honiteb, které založil zákon č. 314/2019 Sb (pozn.: poslední novela zákona o myslivosti z podzimu 2019)., a nastavení takového způsobu stanovení plánu mysliveckého hospodaření, který držitele a uživatele honiteb neomezí v právech, zachová jejich rovné postavení a umožní efektivní státní kontrolu;
Komentář koalice: Žádáme nápravu omezení práv vlastníků, které zakládá celý zákon o myslivosti, nikoliv jeho poslední novela. Vlastníci pozemků, kteří nedosáhnou na vlastní honitbu (tedy vlastní méně než 500 hektarů souvislých pozemků), mají dnes minimální možnosti ovlivnit početnost zvěře, která jim způsobuje výrazné škody na pozemcích. Drtivě převažující problém je přemnožená spárkatá zvěř, ke snížení jejich stavů i k posílení role vlastníka napomůže nezávislé posouzení poškození ekosystémů.

* zachování minimální výměry vlastních i společenstevních honiteb nejméně na současných 500 ha;
Komentář koalice: Čím menší je minimální výměra honitby, tím je právo výkonu myslivosti a s ním spojená možnost efektivně reagovat na škody na pozemcích blíže vlastníkovi pozemků. Z pohledu vlastníka pozemků by bylo optimální bezvýhradné sepětí výkonu práva myslivosti s vlastnictvím pozemků bez jakékoli minimální výměry. Ani velikost honitby 500 ha neumožňuje chov spárkaté zvěře, jejíž teritoria jsou mnohem větší (jeden srnec cca 300 ha, jelení zvěř 10 000 ha),

* zachování možnosti pronájmu honiteb ve vlastnictví státu za podmínek na trhu obvyklých;
Komentář koalice: Model pronájmu státních honiteb fungoval v historii dobře u drobné zvěře, ale v praxi naprosto selhal u zvěře spárkaté, která zásadně masivně poškozuje lesní porosty a tím negativně ovlivňuje ekosystém. Je třeba zdůraznit, že zájmy nájemce honitby jsou diametrálně odlišné od zájmů vlastníků pozemků, a proto pronájem honiteb se spárkatou zvěří zakládá již ze své podstaty střet těchto zájmů. Myslivecké subjekty, které si drahé státní honitby pronajímají, mají zájem na co nejvyšších stavech zvěře, nikoliv na rovnovážném stavu lesa.

* zachování práva rozhodovat o vydání povolenky k lovu výlučně uživateli honitby.
Komentář koalice: Dokud se výkon práva myslivosti nebude shodovat s vlastnictvím pozemku, je umožnění lovu vlastníkovi větší výměry pozemků smysluplné a přispěje ke snížení miliardových škod v lesích i na polích. Dá vlastníkovi možnost chránit si vlastní pole.

Další body předkládané petice se již nedotýkají podstaty projednávané novely a nevyžadují proto komentáře. Podrobnější informace k požadavkům ČMMJ naleznete níže.

S úctou,
Richard Podstatzký-Thorsen, místopředseda Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR
Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody
Milan Hron, předseda ProSilva Bohemica
Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické
Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA - Friends of the Earth CR
Bohumír Nekola, předseda Sdružení vlastníků honebních pozemků
Petr Klos, předseda Svazu vlastníků půdy
Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR


Kontakty:
Daniel Pitek, Asociace soukromého zemědělství ČR, 602 229 823
Richard Podstatzký-Thonsern, místopředseda Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, 603 267 625, podstatzky@post.cz
Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica, 608 885 525, predseda@prosilvabohemica.cz
Petr Stýblo, ředitel kanceláře ČSOP, 602 395 473, petr.styblo@csop.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

14.5.2021 13:43
Nějak mi to nesedí. 1. Honební společenstva si dost často myslivecky hospodaří samy. 2. Kdo nemá honební pozemky, nemá šanci se dostat do M.S. jak bývá vždy ve stanovách. 3. Myslivecké zkoušky jsou otevřené všem zájemcům. Mám je já i Jaromír Bláha. 4. Budou se nově pronajímat honitby. Co brání výše uvedeným subjektům v pronájmu mezi s sebou?
Odpovědět
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist