https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kraj-poskytne-na-oblast-zivotniho-prostredi-tri-miliony-korun
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Královéhradecký kraj: Kraj poskytne na oblast životního prostředí tři miliony korun

20. září 2022 | Královéhradecký kraj
Kraj hodlá v rámci pěti dotačních titulů pro oblast životního prostředí a zemědělství rozdělit zhruba tři miliony korun. O podporu bude možné žádat od 5. prosince 2022 do 6. ledna 2023. Dotační programy schválilo krajské zastupitelstvo.

„Pro náš kraj je vedle ochrany přírody a krajiny prioritou zejména zadržování vody v krajině. O této oblasti se v posledních letech hodně diskutuje napříč mnoha sektory lidské činnosti. Náprava mnoha nevhodných opatření z minulosti je během na dlouhou trať a je nutné je řešit především na celostátní úrovni. Přesto i všechna dílčí opatření mají smysl a upozorňují veřejnost na důležitost tohoto problému,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek odpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství.

Dotace na opatření k zadržování vody v krajině podporují zpracování projektové dokumentace zaměřené k realizaci opatření v podobě zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží, revitalizaci vodních toků, obnovy mokřadů, preventivního protierozní opatření a řady dalších opatření, které posilují retenci a akumulaci vody v krajině, zvyšují zásobu povrchových vod a navracejí rybníkům či vodním nádržím jejich základní vodohospodářskou funkci. Kraj tuto činnost podpoří půl milionem korun.

V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraj poskytne dotace na pořádání vzdělávacích akcí pro různé skupiny obyvatel, exkurzí i vícedenních pobytových ekologických výukových programů, vytváření informačních materiálů i zřizování naučných stezek nebo expozic. O podporu na celoroční činnost a další rozvoj mohou žádat střediska ekologické výchovy. Pro všechny tyto účely má kraj připraveno 800 tisíc korun.

V oblasti ochrany přírody a krajiny se dotace poskytuje na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně, tvorbu podmínek umožňující zachování a posílení populací zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě, podporu přenosů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, zpracování projektů ošetření památných stromů, opatření na biologickou ochranu polních kultur i likvidaci invazních rostlin v ochranářsky cenných lokalitách. Na tyto účely má jít půl milionu korun.

Dotace směřují také na včelařství – v roce 2023 konkrétně na plošné preventivní vyšetření vzorků na přítomnost spor moru včelího plodu. Kraj na to hodlá uvolnit 750 tisíc korun.

V rámci programu propagace zemědělství a místní produkce se podporují osvětové akce zaměřené na propagaci zemědělství, lesnictví, myslivosti, včelařství, chovatelství a pěstitelství včetně prezentace odborného školství a také na propagaci regionálních potravin. Cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí a podpoření odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů. Na dotace je určeno 400 tisíc korun.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist