https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/krize-zdravotniho-stavu-borovych-porostu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Krize zdravotního stavu borových porostů

Vedle smrku zasaženého kůrovcovou kalamitou se začal v posledních letech prudce zhoršovat zdravotní stav lesů, kde je významnou dřevinou borovice lesní, která patří mezi naše hlavní hospodářské dřeviny. K roku 2019 dosahoval její podíl ve druhové skladbě lesů ČR 16,1 %, což představuje asi 421 tisíc hektarů lesů.
V důsledku sdruženého působení nepříznivých faktorů přírodního i socioekonomického charakteru se v borových porostech v posledních letech prakticky neuskutečňují žádná opatření ochrany lesa a porosty chřadnou a odumírají zcela „samovolně“, pouze přirozeným vlivem působení klimatických a biotických stresů. Rozsah odumírání borových porostů prudce narůstá a kalamita se rychle šíří. V současnosti se jedná o statisíce, v úhrnu pravděpodobně již o několik mil. m3 stojících napadených stromů. Zdravotní stav borovic se významně zhoršuje i v okolních zemích.
Borovice lesní roste v podstatě na celém našem území. Jde o dřevinu s velkou variabilitou, schopnou přizpůsobení různým přírodním podmínkám, do kterých je přenesena. V ČR ji lze charakterizovat jako druh výrazně světlomilný, s širokým rozpětím vlhkostních a teplotních nároků. Roste zejména na písčitých či křemitých půdách, skalách, slunných suťových či balvanitých svazích, okrajích rašelinišť, rašelinných půdách i vápencích. Jsou-li přírodní podmínky příznivější, je často vytlačována dubem, bukem, případně i smrkem a jedlí. Těžiště výskytu borovice lesní je tedy především tam, kde jiné dřeviny neobstojí.
Borovice lesní se dlouhodobě zdála být odolná vůči suchu. V souvislosti s nárůstem teplot a suchými léty se dokonce předpokládalo pravděpodobné rozšiřování jejího růstového areálu. Na možné problémy však poukázal již ústup borovic z porostů v suché oblasti Švýcarska a jejich náhrada dubem pýřitým. Z toho bylo patrné, že borovice snáší více let trvající suché periody hůře než dub. V borových porostech stresovaných suchem je také snížena schopnost přirozené obnovy kvůli omezené produkci šišek.
Oslabení borovic suchem vede k snížené obranyschopnosti vůči patogenům, včetně napadení jmelím. Zhoršování zdravotního stavu nejen borovic bylo akcelerováno rokem 2015, který byl mimořádný několika periodami extrémně vysokých teplot v letním období a současně na většině území republiky výrazným srážkovým deficitem spojeným s poklesem hladiny spodní vody. Vlivem extrémního počasí v létě 2018 poškození borovice výrazně postoupilo. Přispívá k tomu i gradační rozšiřování řady druhů podkorního hmyzu.
Kromě současných problémů se suchými periodami je zřejmě jednou z příčin zhoršování zdravotního stavu stále se zvyšující zastoupení přestárlých borových porostů. Zatímco v roce 1950 byl střední plošný věk borových porostů 60 let, v roce 2000 to bylo již 69 let a v roce 2018 dokonce 75 let.
U borovice lesní dochází k postupnému zhoršování zdravotní stavu již téměř 20 let. Neklamnou známkou toho je zvyšování defoliace (odlistění, ztráta jehličí). V roce 2000 byla průměrná hodnota defoliace dospělých borových porostů v ČR 32 %, v roce 2019 to bylo již 51 %. Mladé porosty do 60 let věku vykazují lepší zdravotní stav, i když i u nich dochází k postupnému zhoršování.
Zhoršování stavu borovice se projevuje na území celé České republiky. Výrazné zhoršení, tj. zvýšení průměrné defoliace o více než 10 %, je patrné na jihozápadní Moravě a v oblasti Středočeské pahorkatiny.
Prosycháním jsou silně zasaženy především porosty na exponovaných jižních a jihozápadních svazích a zároveň starší (nad 80 let). Absolutně nejvyšší defoliace byla zaznamenána na extrémních stanovištích v oblasti Konopiště ve středních Čechách, kde dosahuje průměrná defoliace hodnoty 73 %.
V roce 2019 začalo šíření projevů intenzivního chřadnutí borovice do jižních a západních Čech. Je otázkou, s jakou intenzitou zde bude poškození pokračovat. V letošním roce, který je bohatší na déšť, došlo k vylepšení vláhové bilance na většině území ČR, nicméně pokud se bude jednat jen o krátkodobý výkyv, nelze očekávat významné zlepšení zdravotního stavu borových porostů.
Více informací o krizi zdravotního stavu borových porostů můžete získat ve Zpravodaji ochrany lesa 2020, který je ke stažení zde: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/10/ZOL_23_2020.pdf
Kontakt: Ing. Jan Řezáč, rezac@vulhm.cz
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist