https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/krkonose-hledaji-hospodare-life-corcontica
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa KRNAP: Krkonoše hledají hospodáře! LIFE CORCONTICA

10. října 2013 | Správa KRNAP
Autor: Radek Drahný, tel: 737 209 900
Projekt LIFE CORCONTICA, který od loňského podzimu realizuje Správa KRNAP, přináší významné finanční prostředky pro návrat života na krkonošské horské louky a pastviny.

Od 1. října do 15 listopadu přijímáme žádosti o příspěvek na péči o další cenné lokality.

Finance lze čerpat formou příspěvku, podobně jako ze zavedeného Programu péče o krajinu. V první květnové výzvě jsme přijali celkem šest žádostí o příspěvek na hospodaření na devíti enklávách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy a Zadní Rennerovky. V současnosti probíhá předávání hotových prací naplánovaných pro letošní rok.

Na těchto i dalších lučních enklávách působí od poloviny června projektová pracovní skupina složena z pěti terénních pracovníků, kteří likvidují invazivní a expanzivní druhy rostlin (šťovík alpský, starček hajní), pročišťují zanesené odvodňovací stružky, provádí výřezy náletových dřevin a další tradiční hospodářské práce. Zvláštní pozornost je věnována kriticky ohroženému druhu hořečku mnohotvarému českému.

Veškeré práce realizované v rámci projektu mají za cíl dopomoci návratu kvalitního hospodaření na horské louky. Bez dlouhodobě a odpovědně hospodařících místních obyvatel, by Krkonoše nebyly takové, jaké si je přejeme mít – květnaté, barevné, zkrátka bohaté.

Ve druhé vlně, která odstartovala 1. října a končí 15. listopadu, bude možné žádat o příspěvek na enklávách:
Černá bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa – Rennerovy boudy, Dolní Malá Úpa – U Kostela, Erlebachova bouda, Friesovy boudy, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Mokré Jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorský Kříž, Sklenářovice a Špindlerova Bouda. Podpora pro tyto enklávy bude poskytována na dva až čtyři roky.

Žádat o příspěvek mohou jak vlastníci dotčených pozemků, tak jejich nájemci.

Žádost o příspěvek a další přílohy najdete zde: http://life.krnap.cz/druha-vyzva/ .

Více informací o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/ .

Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé evropsky významné druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) a rybku vranku obecnou (Cottus gobio). Hořeček se v současnosti vyskytuje pouze v Horních Albeřicích, populace vranky v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist