https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/krkonose-jsou-magiclandscape
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Správa KRNAP: Krkonoše jsou MaGICLandscapes

25. srpna 2017 | Správa KRNAP
Autor: Radek Drahný, tel: 737 209 900
Správa Krkonošského národního parku řeší od 1. července 2017 tříletý mezinárodní projekt Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes). Projekt je podpořen v rámci programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF). Správa KRNAP bude spolupracovat s vedoucím partnerem, Technickou univerzitou v Drážďanech, a dalšími 9 partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska a České republiky.

Výstupem projektu v Krkonoších bude revize Územního systému ekologické stability (ÚSES) a zároveň vznikne studie hodnocení míry fragmentace krajiny. Na území Krkonoš pracují obě správy národních parků (KRNAP i KPN) na základě společné metodiky a tím pádem vznikne tzv. kostra ekologické stability. V praxi bude třeba lépe zajištěna průchodnost krajiny pro velké savce.

Klíčovým konceptem evropské agendy je zelená infrastruktura (ZI). Dle definice Evropské komise se jedná o "Strategicky plánovanou síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními prvky, jež byla navržena a pečuje se o ni s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech. Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve venkovských oblastech i v městském prostředí."

Realizace projektu je rozdělena do tří základních částí s dílčími cíli:
1. Vymezení rámce a teoretických vazeb ZI, identifikace ZI prostřednictvím dálkového průzkumu Země a tvorba mapových výstupů;
2. Posouzení funkčnosti ZI v krajině a návrh vhodného managementu;
3. Tvorba strategií obnovy nebo vzniku prvků ZI jako nástroje pro podporu místního plánování.

Ekologickou síť v České republice tvoří Územní systém ekologické stability (ÚSES) i veškeré územní nástroje ochrany přírody, včetně zvláště chráněných území. Správa Krkonošského národního parku bude při realizaci aktivit úzce spolupracovat se dvěma projektovými partnery, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a Karkonoským Parkem Narodowým.


Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap
Radek Drahný, tel: 737 209 900 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž příroděPražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist