https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/lesy-cr-ve-velkem-kaci-v-npr-boubinsky-prales.hnuti-duha-zverejnilo-fotodokumentaci-a-dalo-podnet-ministerstvu-k-zastaveni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Lesy ČR ve velkém kácí v NPR Boubínský prales. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci a dalo podnět ministerstvu k zastavení ničení rezervace

10. září 2020 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Hnutí DUHA dnes zveřejnilo dokumentaci rozsáhlých těžebních zásahů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Již dříve kritizovalo Správu CHKO Šumava za vydání výjimky, která umožnila státnímu podniku Lesy ČR kácet kůrovcem napadené stromy na velké části rezervace [1]. V rámci odvolacího řízení dalo již v červenci podnět Ministerstvu životního prostředí k úplnému zastavení kácení v boubínské rezervaci.

Kácení v NPR Boubínský prales nabralo v srpnu velkou intenzitu. LČR tam kácí tisíce stromů, vznikají mýtiny a proředění lesů (viz fotodokumentace). V několika případech intenzita kácení pravděpodobně překročila i omezení stanovená Správou CHKO Šumava [2]. Lesy ČR část pokácených stromů z rezervace odvážejí, ačkoliv během řízení o udělení výjimky opakovaně tvrdily, že nemají "žádný zájem na těžbě a přibližování dřeva" [3]. Při vyvážení dřeva zajíždí do rezervace těžká technika, poškozuje lesní půdu a někdy i stojící živé stromy (viz fotodokumentace). Na skládkách dřeva uvnitř rezervace i v jejím okolí kůrovec z části stromů vylétává, takže zásahy paradoxně spíše napomáhají jeho dalšímu rozšiřování. Hnutí DUHA zveřejnilo fotodokumentaci poškozování boubínské rezervace na webové stránce Zachraňme lesy: zachranmelesy.cz/cs/clanky/rozsahla-tezba-v-npr-boubinsky-prales (zájemcům zašleme fotografie ve větším rozlišení).

Správa CHKO Šumava udělenou výjimkou zvětšila území ponechané přírodě a na ostatní ploše rezervace kácení oproti předchozím rokům omezila. Hnutí DUHA opakovaně upozorňovalo, že i při realizaci povolených zásahů dojde kromě přímého poškození rezervace také k ohrožení lesů v rezervaci následnými polomy. Kácení v rezervaci vede k vytvoření ploch silně proředěných porostů, které rozvrátí vítr, jako se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy nebo i v okolí NPR Boubínský prales a vzniknou holiny. Rezervaci takový postup ohrožuje mnohem více než kůrovec. Podobně již na jaře odsoudila snahu Lesů ČR o kácení a benevolentní přístup Správy skupina předních českých vědců [4]. Lesy ČR naopak požadovaly udělit výjimku k ještě mnohem intenzivnějšímu kácení, konkrétně o možnost vytvářet holiny větší než 1 hektar na území téměř celé NPR krom území původního oploceného pralesa, a proti rozhodnutí Správy se odvolaly.

V situaci, kdy Lesy ČR (stejně další vlastníci a správci lesů) nezvládají kůrovce v hospodářských lesích v celé republice, měly by okamžitě zastavit destruktivní těžbu v chráněných územích (zejména I. a II. zóna v CHKO Jeseníky, CHKO Beskydy, národní přírodní rezervace) a také v nejvíce postižených oblastech, kde jsou zásahy již neefektivní. Omezenou kapacitu těžařů pak soustředit do hospodářských lesů ve vybraných územích, kde mají zásahy ještě smysl.

Hnutí DUHA dalo v rámci odvolacího řízení podnět Ministerstvu životního prostředí, aby rozhodnutí Správy CHKO Šumava změnilo a neudělilo výjimku ke kácení v celé boubínské rezervaci, nanejvýš umožnilo nedestruktivní zásahy (tzv. loupání na stojato, tzv. drážkování vývratů) v jejích okrajových částech.

Ponechání lesů divoké přírodě je cílem ochrany v NPR Boubínský prales. Výsledky celé řady výzkumů ukazují, že, právě pralesovité zbytky i staré lesy ponechané samovolnému vývoji jsou přírodně velmi cenným stanovištěm. Obnovují se samy a lépe než na holinách. Přežívají v něm cenné druhy hub, mechorostů, brouků a dalších organismů. Právě kontinuální vývoj divokého lesa se zachovalou a na živiny bohatou lesní půdou, s dostatkem mrtvého dřeva a s velmi rozmanitou strukturou jsou zárukou, že tyto vzácné druhy mají dostatečnou ochranu. Výzkumy současně ukazují, že ochrana malých segmentů pralesovitých zbytků není efektivní. Mnoho druhů organismů vyžaduje pro své přežití a zachování životaschopné populace dostatečně velkou kompaktní plochu chráněného území. Hnutí DUHA i proto soudí, že namísto kácení, které by poškodilo půdu i podrost a narušilo lesní mikroklima, je vhodné území NPR ponechat bez zásahu.

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
"Intenzivní kácení na mnoha místech dělá z lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales doslova ementál a přeměňuje velkou část rezervace v dřevosklad. Z některých míst v boubínské rezervaci pak Lesy ČR dřevo vyvážejí těžkou technikou. S posláním rezervace - ochranou pralesovitých zbytků a divoké přírody - to nemá nic společného. Nechápu tuhle snahu Lesů ČR za každou cenu boubínskou rezervaci prokácet, když nezvládají kůrovce v okolních hospodářských lesích, kam by měly nedostatečnou kapacitu těžařů soustředit. A nejde jen o Boubín, plošné kácení a vytváření holin by se mělo zastavit i v dalších chráněných územích, když stejně není dost těžařů a těží se stromy, ze kterých už kůrovec vylétal a za cenu devastace chráněných lesů se na trh jen valí špatně prodejné dřevo, jehož cena tím dál klesá".


Kontakty:
Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, 731 463 929, jaromir.blaha@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/sprava-chko-sumava-povolila-lesum-cr-kaceni-na-vetsine-uzemi-npr-boubinsky-prales-0
[2] Rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava č.j. SZ NPS 03188/2020/14-NPS 05612/2020, podmínka č. 4 "V ostatních porostních skupinách v NPR Boubínský prales …. je možné aktivní kůrovcové stromy kácet, šetrně asanovat či vyvážet s tím, že na každém hektaru plochy porostů zůstane rozptýleně minimálně sto stojících stromů (tj. živých, odumírajících nebo souší přítomných druhů dřevin) … "
[3] Během řízení o udělení výjimky Lesy ČR (na jednání dne 25. 5. 2020) Lesy ČR uvedly, že nechtějí z rezervace dřevo odvážet " … nebude mimo účelové komunikace vjíždět žádný mechanizační prostředek, …. je vyloučeno i přibližování a vyklizování dříví. Veškerá dřevní hmota zůstane v rámci NPR v lesním porostu k zetlení a bez manipulace ….". Rovněž v odvolání proti rozhodnutí Správy CHKO Lesy ČR uvedly " … je potřeba opakovaně zdůraznit, že v NPR Boubínský prales nemá odvolatel /tj. Lesy ČR/ žádný zájem na těžbě a přibližování dřeva …."
[4] https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vedci-pokus-o-zastaveni-kurovcove-gradace-kacenim-v-npr-boubin-znici-rezervaci-ale-lesy-v-okoli-nezachrani

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist